Факультет міжнародних економічних відносин

Серед дисциплін, включених до навчального плану бакалаврської програми є такі дисципліни як:

 1. Теорія міжнародних відносин
 2. Міжнародні відносини і світова політика
 3. Зовнішня політика України
 4. Країнознавство
 5. Міжнародне публічне право
 6. Міжнародне приватне право
 7. Порівняльне конституційне право
 8. Інформаційно - аналітична діяльність у міжнародних відносинах
 9. Міжнародна інформація
 10. Конфліктологія та теорія переговорів
 11. Іноземна мова спеціальності
 12. Іноземна мова
 13. Теорія та практика перекладу
 14. Друга іноземна мова
 15. Дипломатична та консульська служба
 16. Демократичне врядування та культура миру
 17. Дипломатичний протокол та етикет
 18. Економічна історія
 19. Економіка України та зовнішньоекономічні зв’язки
 20. Мікроекономіка, Макроекономіка
 21. Світова економіка
 22. Теорія грошей і грошового обігу
 23. Теорія статистики
 24. Фінанси
 25. Економіка підприємства
 26. Економетрика
 27. Основи менеджменту та маркетингу
 28. Історія політичних та економічних вчень
 29. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 30. Міжнародні економічні відносини
 31. Міжнародні валютно-кредитні відносини
 32. Податки і системи оподаткування
 33. Кредит і банківська справа
 34. Економіко- математичне моделювання світогосподарських процесів
 35. Фінансова математика
 36. Логістика, Основи аудиту
 37. Економічний аналіз
 38. Світові фінанси
 39. Економіка європейської інтеграції
 40. Регулювання зовнішньої торгівлі в ЄС
 41. Фінансова політика в країнах Європи,
 42. Розрахунки і платежі в зовнішній торгівлі європейських країн
 43. Кон’юнктура основних товарних ринків

Серед дисциплін, включених до навчальних  планів магістерських програм такі дисципліни як :

 1. Глобальна макроекономічна політика
 2. Міжнародне економічне право
 3. Перехідні економічні системи
 4. Світове фінансове середовище
 5. Практикум перекладу, Методика викладання у Вищій школі
 6. Основи корпоративного управління
 7. Зовнішньоекономічна політика України
 8. Економічна глобалізація
 9. Право інтелектуальної власності
 10. Право Європейського Союзу
 11. Вища освіта України і Болонський процес
 12. Методологія економічної науки
 13. Міжнародне інвестиційне право

Відповідальний за інформацію: Палінчак Микола Михайлович
Дата оновлення сторінки: 28.02.2019