Економічний факультет

Основи економічного факультету закладено у 1963 році, коли розпочалася підготовка економістів шляхом заочного навчання з таких спеціальностей: "планування промисловості", "економіка і планування матеріально-технічного постачання", "планування сільського господарства", "фінанси і кредит", "бухгалтерський облік".

Сьогодні факультет здійснює підготовку фахівців із відривом і без відриву від виробництва за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр і магістр за напрямами «Фінанси і кредит», «Митна справа і оціночна діяльність», «Облік, аудит і оподаткування», «Економіка підприємства», «Логістика», «Управління персоналом та економіка праці», «Міжнародна комерція». Термін навчання з відривом від виробництва за рівнем підготовки «бакалавр» – чотири роки, «магістр» - півтора року, а без відриву від виробництва відповідно на один рік більше.

Профільну підготовку на факультеті забезпечують чотири кафедри: фінансів і банківської справи; обліку і аудиту; економіки підприємництва та економічної теорії.  До читання лекцій, керівництва курсовими і дипломними роботами залучаються спеціалісти різних галузей народного господарства, які мають великий стаж і досвід практичної роботи.

Нині більше 90% працівників бухгалтерського обліку, фінансів, податкових органів, банківської справи, матеріально-технічного забезпечення, економіки промисловості, економіки сільського господарства області, які мають вищу освіту, здобули її на економічному факультеті УжНУ. Для народного господарства підготовлено близько 9 000 економістів. Важко знайти економічну службу в області, де не було б нашого випускника. Серед них:

Олександр Ледида, екс-голова Закарпатської облдержадміністрації, Володимир Гоблик — екс-заступник голови Закарпатської облдержадміністрації, Віктор Погорєлов — колишній міський голова Ужгорода, Мирослава Каламуняк — голова правління ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика», Валерій Пацкан — народний депутат України, а також інші особистості, серед яких є й викладачі факультету.

На факультеті функціонує аспірантура. З 2001 року відкрита Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальностей – 08.02.03 “Організація управління, планування і регулювання економікою” та 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами”.  З 2013 року на факультеті діяла Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальностей – 08.00.03 “Економіка і управління національним господарством”    та 08.00.04 “Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”. З 2016 року на факультеті діє Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальностей – 08.00.03 “Економіка і управління національним господарством” та 08.00.05 “ Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”.

На сучасному етапі неможлива підготовка висококваліфікованих фахівців без урахування світового досвіду.  Саме тому економічний факультет УжНУ:

  • спільно з Конектікутським університетом (США) створив Бізнес-центр, до роботи в якому залучають студентів та викладачів підрозділу; деякі з них уже побували на стажуванні в США;
  • підтримує тісні зв’язки з бізнес-школою Лютонського університету (Великобританія), у  співробітництві з яким виконували програму для здійснення підготовки фахівців з економіки малого бізнесу та підприємництва;
  • співпрацює з Ніредьгазьким інститутом та університетом Мішкольца (Угорщина), Вищою школою бізнесу (Польща), Пряшівським і Кошицьким університетами (Словаччина), а також Школою бізнесу Університету Альберти та Університету Конкордія (Канада), куди на стажування також відбувають викладачі та студенти з УжНУ;
  • реалізує міжнародний проект TEMPUS «INNOLAB» спільно з вишами Греції, Естонії, Великобританії, Білорусії та українськими університетами-партнерами — Києво-Могилянською академією та Харківським політехнічним інститутом;
  • проводить навчання студентів за обміном (програма «ЕRASMUS+»).

 Завдяки їй з’являється можливість здобувати знання в іноземному університеті від 3 до 12 місяців у рамках кожного циклу (бакалаврату, магістратури чи аспірантури). Одним із ключових принципів програми є безкоштовне навчання. При тому юнаки й дівчата удосконалюють знання з англійської мови, а якщо їдуть за обміном до країни, мовою якої володіють (наприклад, польською чи угорською), то можуть навчатися й основною мовою викладання в іноземному виші;

— підтримує тісні зв’язки з Київським національним університетом імені Т.Г.Шевченка, Київським національним економічним університетом, Львівським національним університетом, Львівським банківським інститутом НБУ та Інститутом регіональних досліджень Національної академії наук України.

На факультеті здійснюється плідна науково-дослідна робота, до участі в якій залучено всіх викладачів і значну частину студентів 2-5 курсів. Кафедри факультету працюють над дослідженням такої наукової теми: “Ринкова трансформація економіки регіону”. Студенти факультету ставали переможцями та призерами на Всеукраїнському  конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності ”Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”.

На факультеті активно здійснюють науково-дослідницьку роботу, до участі в якій залучають як викладачів, так і значну частину студентів 2 — курсів. Юні економісти змагаються в конкурсах та олімпіадах не лише університетського, а й загальноукраїнського та міжнародного рівнів, є постійними учасниками спортивних студентських спартакіад. Більш ніж десяток разів економічний факультет здобував перше командне місце на студентській спартакіаді серед усіх підрозділів університету. Особливі досягнення демонструють чоловічий та жіночий колективи з баскетболу, волейболу, любителі плавання, настільного тенісу, футболу, легкої атлетики.

Традиційно проводять Тиждень економіста, День першокурсника, дискотеки, туристичні походи та інші заходи.

В останні роки активізував роботу громадський деканат разом зі старостами, а також профспілковий комітет студентів. Ці дві громадські організації працюють у сфері навчання й культмасової діяльності. Зокрема, на економічному факультеті влаштовують перегляди фільмів, благодійні заходи, збори іграшок для дітей-сиріт та відвідини дитячих будинків, тематичні екскурсії тощо.

У 2000 році була створена факультетська команда КВН, яка впродовж усього періоду успішно виступала як на загальноуніверситетських змаганнях, так і в Чемпіонаті Закарпатської ліги КВН, в окремих загальнодержавних заходах. 

Керівництво факультету:

  • Декан факультету: Сержанов Віталій Вікторович, доктор економічних наук, доцент

  • Заступник декана з навчально-виховної роботи к.е.н. доц. Герзанич В.М.

  • Заступник декана з навчальної роботи к.е.н. доц. Шуліко А.О.

  • Заступник декана з наукової роботи д.е.н., проф. Готра В.В. (на громадських засадах)

  • Заступник декана з міжнародних зв'язків к.е.н. доц. Андришин В. П. (на громадських засадах)

 

 

Відповідальний за інформацію: Завадяк Роман Іванович
Дата оновлення сторінки: 25.05.2020