Економічний факультет

Основи економічного факультету закладено у 1963 році, коли розпочалася підготовка економістів на  заочній формі навчання з таких спеціальностей: "планування промисловості", "економіка і планування матеріально-технічного постачання", "планування сільського господарства", "фінанси і кредит", "бухгалтерський облік".

Засновником і першим деканом економічного факультету є доктор наук, професор Іван Михайлович Мешко.  

Сьогодні факультет здійснює підготовку фахівців на заочній та денній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр за наступними освітніми програмами: «Фінанси і кредит», «Митна справа і оціночна діяльність», «Облік, аудит і оподаткування», «Економіка підприємства», «Логістика», «Управління персоналом та економіка праці», «Міжнародна комерція». Термін навчання на денній формі навчання за рівнем підготовки «бакалавр» – чотири роки, «магістр» - рік і чотири місяці, на заочній формі – бакалавр п’ять років, магістр рік і чот рити місяці. Профільну підготовку на факультеті забезпечують чотири кафедри: «фінансів і банківської справи»; «обліку і аудиту»; «економіки і підприємництва» та «економічної теорії».  До читання лекцій, керівництва курсовими і дипломними роботами залучаються спеціалісти різних галузей народного господарства, які мають великий стаж і досвід практичної роботи.

Нині більше 80% працівників бухгалтерського обліку, фінансів, податкових органів, банківської справи, матеріально-технічного забезпечення, економіки промисловості, економіки сільського господарства області, які мають вищу освіту, здобули її на економічному факультеті УжНУ. Для народного господарства підготовлено близько 9 000 економістів. Важко знайти економічну службу в області, де не було б нашого випускника. Серед них:

Олександр Ледида  екс-голова Закарпатської ОДА, Володимир Гоблик — екс-заступник голови Закарпатської ОДА, Віктор Погорєлов — колишній міський голова Ужгорода, Мирослава Каламуняк — голова правління ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика», Валерій Пацкан — голова рахункової палати України, а також інші особистості, серед яких є й викладачі факультету.

На факультеті функціонує аспірантура та докторантура. З 2001 до 2013 року працювала Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальностей – 08.02.03 “Організація управління, планування і регулювання економікою” та 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами”.  З 2013 до 2015 року на факультеті діяла Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальностей – 08.00.03 “Економіка і управління національним господарством”    та 08.00.04 “Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”. З 2016 до 2019 року на факультеті діяла Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальностей – 08.00.03 “Економіка і управління національним господарством” та 08.00.05 “ Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”.

На сучасному етапі неможлива підготовка висококваліфікованих фахівців без урахування світового досвіду та співпраці з іноземними університетами.  Економічний факультет УжНУ співпрацює з університетами за межами України, серед яких:

 1. Факультет економіки і бізнесу, Батумський державний університет ім. Шота Руставелі, Грузія
 2. Університет м. Фоджія, Італія
 3. Університет Миколаса Ромеріса, Литва
 4. "Вища школа бізнесу – Національний Університет Луїса”,  Польща
 5. Вища школа бізнесу, м. Доброва Горніча Польща
 6. Вища школа менеджменту, Пряшів Словаччина
 7. Кошицький технічний університет,  Словаччина
 8.  Дебреценський університет, Угорщина
 9. Університет Яна Евангеліста Пуркіне, Чехія
 10. Політехнічний університет м. Пожега, Хорватія.
 11. Політехнічний університет м. Вараждин, Хорватія.
 12.  Університет Фрезеніус, м. Мюнхен, Німеччина
 13. Північний університетський центр Бая Маре Технічного університету Клуж-Напока

Окрім того, економічний факультет:

 • підтримує тісні зв’язки з бізнес-школою Лютонського університету (Великобританія), у  співробітництві з яким виконували програму для здійснення підготовки фахівців з економіки малого бізнесу та підприємництва;
 • співпрацює з Ніредьгазьким інститутом та університетом Мішкольца (Угорщина), Вищою школою бізнесу (Польща), Пряшівським і Кошицьким університетами (Словаччина), а також Школою бізнесу Університету Альберти та Університету Конкордія (Канада), куди на стажування також відбувають викладачі та студенти з УжНУ;
 • реалізовув міжнародний проект TEMPUS «INNOLAB» спільно з вишами Греції, Естонії, Великобританії, Білорусії та українськими університетами-партнерами — Києво-Могилянською академією та Харківським політехнічним інститутом;

Економічний факультет є активним учасником програми академічного обміну «Erasmus+”,  завдяки якій з’являється можливість для студентів семестрового навчання в іноземномних університететах у рамках кожного циклу (бакалаврату, магістратури чи аспірантури). Одним із ключових принципів програми є безкоштовне навчання. При тому юнаки й дівчата удосконалюють знання з англійської мови, а якщо їдуть за обміном до країни, мовою якої володіють (наприклад, польською чи угорською), то можуть навчатися й основною мовою викладання в іноземному виші;

— підтримує тісні зв’язки з Київським національним університетом імені Т.Г.Шевченка, Київським національним економічним університетом, Львівським національним університетом, Львівським банківським інститутом НБУ та Інститутом регіональних досліджень Національної академії наук України.

На факультеті здійснюється плідна науково-дослідна робота, до участі в якій залучено всіх викладачів і значну частину студентів 2-5 курсів. Студенти факультету ставали переможцями та призерами на Всеукраїнському  конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності ”Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”.

Юні економісти змагаються в конкурсах та олімпіадах не лише університетського, а й загальноукраїнського та міжнародного рівнів, є постійними учасниками спортивних студентських спартакіад. Більш ніж десять разів економічний факультет здобував перше командне місце на студентській спартакіаді серед усіх підрозділів університету. Особливі досягнення демонструють чоловічий та жіночий колективи з баскетболу, волейболу, любителі плавання, настільного тенісу, футболу, легкої атлетики.

Традиційно проводять Тиждень економіста, День першокурсника, міс факультету, дискотеки, туристичні походи та інші заходи.

В останні роки активізував роботу громадський деканат разом зі старостами, а також профспілковий комітет студентів. Ці дві громадські організації працюють у сфері навчання й культмасової діяльності. Зокрема, на економічному факультеті влаштовують перегляди фільмів, благодійні заходи, збори іграшок для дітей-сиріт та відвідини дитячих будинків, тематичні екскурсії тощо.

У 2000 році була створена факультетська команда КВН, яка впродовж усього періоду успішно виступала як на загальноуніверситетських змаганнях, так і в Чемпіонаті Закарпатської ліги КВН, в окремих загальнодержавних заходах. 

Заступники декана економічного факультету:

 • Заступник декана з навчальної роботи к.е.н. доц. Шуліко А.О.
 • Заступник декана з виховної роботи к.е.н. доц. Сахарнацька Л.І.
 • Заступник декана з наукової роботи д.е.н., проф. Готра В.В. 
 • Заступник декана з міжнародних зв'язків к.е.н. доц. Андришин В. П. 

 

 

Відповідальний за інформацію: Сержанов Віталій Вікторович
Дата оновлення сторінки: 31.01.2023