Проблемна науково-дослідна лабораторія хімії та екології

Проблемна науково-дослідна лабораторія хімії та екології (ПНДЛ ХЕ) є структурним підрозділом хімічного факультету (з 1 лютого 2022 року – науково-дослідного інституту хімії та екології), яка створена рішенням Вченої ради ДВНЗ «Ужгородський національний університет» від 30.09.2021р. (протокол №9) та наказом № 16/01-04 від 30.09.2021р. У своїй діяльності ПНДЛ ХЕ керується законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «При наукову і науково-технічну діяльність» та положенням про проблемну науково-дослідну лабораторію хімії та екології, затвердженого наказом ректора ДВНЗ «Ужгородський національний університет» № 38/01-04 від 15.11.2021р.

Метою створення ПНДЛ ХЕ є успішне виконання держбюджетних, білатеральних, міжнародних та господарсько-договірних наукових проектів, проведення сучасних фундаментальних та прикладних досліджень для забезпечення відповідного освітнього рівня.

Діяльність та внутрішня структура ПНДЛ ХЕ як наукового структурного підрозділу науково-дослідного інституту хімії та екології регулюються рішеннями Вченої ради ННІ ХЕ, Вченої Ради ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та підпорядковуються ректору університету.