НДІ державно-конфесійного права та державно-церковних відносин

Науково-дослідний інститут державно-конфесійного права та державно-церковних відносин утворений Наказом № 263/01-03 від 30 грудня 2013 року ректора ДВНЗ «Ужгородський національний університет», професора Федора Ващука.

Підписання Угоди про співпрацю між НДІ та Богословським факультетом Софійського університету (декан факультету, доц. Александр Омарчевські)

Затверджений рішенням Вченої Ради ДВНЗ «Ужгородський національний університет» від 23 січня 2014 року (протокол № 5-2013/2014) 

Державно-конфесійне право – галузь публічного права, яка включає правові норми, встановлені державним законодавством, нормативні акти міжнародного та європейського права, що регулюють правовий статус церков і релігійних організацій у державі й державно-церковні відносини в цілому.

Згідно з Положенням про діяльність НДІ, основними завданнями інституту є:
 • комплексний розвиток правової науки, координація, організація проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі державно-конфесійного права та державно-церковних відносин;
 • консолідація інтелектуального потенціалу наукових працівників науково-дослідних установ та професорсько-викладацького складу навчальних закладів юридичного профілю, духовних навчальних закладів та організація науково-дослідницької діяльності в галузі вивчення державно-конфесійних відносин в Україні;
 • наукове забезпечення правотворчої діяльності органів державної влади та управління у сфері свободи совісті та віросповідання, підготовка практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • вивчення та узагальнення механізмів реалізації актів законодавства у галузі державно-конфесійного права;
 • аналіз законопроектів у галузі державно-конфесійного права та державно-церковних відносин у порівнянні із західноєвропейськими та американськими аналогами, узагальнення світового досвіду правового регулювання суспільних відносин у галузі державно-конфесійного права;
 • сприяння поширенню правової інформації, формуванню правосвідомості громадян, розвитку юридичної освіти;
 • розроблення нових напрямків у галузях правової науки;
 • пропаганда досягнень правової науки і сприяння поширенню наукових знань у галузі державно-конфесійного права та державно-церковних відносин.

Підписання Угоди про співпрацю між НДІ та Інститутом філософії права, релігійного права та права культури Віденського університету (директор Інституту, проф. Ріхард Потц)

Реалізуючи основні завдання, новоутворений підрозділ:
 • виконує фундаментальні та прикладні дослідження розвитку законодавства в галузі державно-конфесійного права та державно-церковних відносин;
 • бере участь у підготовці загальнодержавних та регіональних програм;
 • складає аналітичні iнформацiйнi огляди стану та тенденцій розвитку законодавства в галузі державно-конфесійного права, аналізує практику застосування цього законодавства i на цій підставі розробляє методики співпраці церков та релігійних організацій з органами державної влади;
 • проводить наукові дослідження й на основі їх результатів розробляє пропозиції щодо вдосконалення.

З метою координації та розвитку науково-дослідницької діяльності у сфері вищої освіти та державно-церковних відносин, сприяння наукової діяльності у галузях державно-конфесійного та канонічного права, порівняльного правознавства, наукових досліджень в міждисциплінарних областях права, керівництвом НДІ  та ініціативною групою духовенства Української Православної Церкви і відомих науковців-правників була здійснена державна реєстрація громадської організації “Українське товариство церковного та канонічного права”.

Українське товариство церковного та канонічного права є добровільною, неприбутковою громадською організацією з правом юридичної особи та здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України.

Після зустрічі з Головою Конференції єпископів Німеччини, кардиналом Мюнхена та Фрайзингу Рейнхардом Марксом

Згідно зі Статутом цілями Товариства є:
 • консолідація інтелектуального потенціалу наукових працівників науково-дослідних установ та професорсько-викладацького складу навчальних закладів юридичного профілю, духовних навчальних закладів та організація науково-дослідницької діяльності в галузі вивчення державно-конфесійного та канонічного права в Україні;
 • збір, узагальнення та сприяння поширенню правової інформації, формуванню правосвідомості громадян, розвитку юридичної освіти;
 • створення умов для якісної освіти студентства, молоді та підвищення наукової кваліфікації викладачів;
 • створення єдиного інформаційного поля спілкування для науковців, викладачів, студентства, молоді у галузях державно-конфесійного та канонічного права;
 • сприяння державно-церковного діалогу, єдності у сфері науково-просвітницької діяльності та духовно-морального просвітництва;
 • укріплення та розвиток союзу релігії, культури та науки – як найважливішого принципу української суспільної думки.

Під час робочої зустрічі з Префектом Конгрегації католицької освіти, Великим Канцлером Григоріанського університету кардиналом Зеноном Грохолевські

Установчими зборами засновників Українського товариства церковного та канонічного права президентом Товариства обраний доктор богослов’я, кандидат юридичних наук, член Чеського та Австрійського товариств церковного права, директор Науково-дослідного інституту державно-конфесійного  права та державно-церковних відносин Ужгородського національного університету архімандрит Євфросин (Білаш). Віце-президентами Товариства обрані доктор юридичних наук, професор, декан факультету європейського права та правознавства Ужгородського національного університету Ярослав Лазур та доктор юридичних наук, доктор теології, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії Правових наук України, Вчений секретар Південного центру Національної академії Правових наук України Євген Стрельцов.

Після нагородження орденом Польської Православної Церкви св. рівноап. Марії Магдалини разом з архієпископом Люблинським та Холмським Авелем (Поплавським)

 

Науково-дослідний інститут державно-конфесійного права та державно-церковних відносин активно співпрацює та розвиває міжнародні відносини із відповідними науковими та освітніми інституціями Західної та Центральної Європи.

Серед партнерів НДІ з якими підписані Угоди про співпрацю:

1.     Богословський факультет Софійського університету (Болгарія) 

Посилання на сайт партнера:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/bogoslovski_fakultet2

 Угода про співпрацю підписана 19 березня 2014 року у м. Софія (Болгарія). Угоду підписали: директор НДІ державно-конфесійного права та державно-церковних відносин УжНУ, кандидат юридичних наук, доктор богослов’я, доцент Олександр Білаш та декан Богословського факультету Софійського університету, доктор богослов’я, доцент Александр Омарчевскі.

 2.     Інститут філософії права, релігійного права та права культури Віденського університету (Австрія)

Посилання на сайт партнера: https://rechtsphilosophie.univie.ac.at

 Угода про співпрацю підписана 22 травня 2014 року у м. Відні (Австрія).

Угоду підписали: директор НДІ державно-конфесійного права та державно-церковних відносин УжНУ, кандидат юридичних наук, доктор богослов’я, доцент Олександр Білаш (Архімандрит Євфросин) та директор Інституту філософії права, релігійного права та права культури Віденського університету, доктор права, професор Ріхард Потц (Univ.-Prof. Dr. Richard Potz)

 3.     Юридичний факультет Братиславського університету Яна Коменського (Словаччина)

Посилання на сайт партнера: https://www.flaw.uniba.sk

 Угода про співпрацю підписана 12 листопада 2015 року у м. Братислава (Словаччина).

 Угода про співпрацю підписана 12 листопада 2015 року у м. Братислава (Словаччина).

Угоду підписали: директор НДІ державно-конфесійного права та державно-церковних відносин УжНУ, кандидат юридичних наук, доктор богослов’я, доцент Олександр Білаш та декан юридичного факультету, голова Арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Республіки Словаччина, доктор права, професор Павол Кубічек.

4.     Інститут церковного права ім. Ганса Лірмана Університету Ерланген-Нюрнберг (м. Ерланген, Німеччина).

Посилання на сайт партнера: https://www.hli.rw.fau.de

https://www.hli.rw.fau.de/forschung/kooperationsvereinbarung-uzhgorod-universitaet/

Угода про співпрацю підписана 24 липня 2015 року у м. Ерланген (Німеччина)

 Угода про співпрацю підписана 24 липня 2015 року у м. Ерланген (Німеччина).

Угоду підписали: директор НДІ державно-конфесійного права та державно-церковних відносин УжНУ, кандидат юридичних наук, доктор богослов’я, доцент Олександр Білаш та директор Інституту церковного права ім. Ганса Лірмана, доктор права, професор Гайнріх де Валл (Prof. Dr. Heinrich de Wall) у присутності декана відділення права факультету правознавства та економічних наук, доктора права, професора Георга Касперса (Prof. Dr. Georg Caspers).

5.     Інститут церковного права та церковної історії Рейну Кельнського університету (м. Кельн, Німеччина) 

Посилання на сайт партнера: http://www.kirchenrecht.jura.uni-koeln.de

Угода про співпрацю підписана 18 серпня 2015 року у м. Кельн (Німеччина)

 Угода про співпрацю підписана 18 серпня 2015 року у м. Кельн (Німеччина).

Угоду підписали: директор НДІ державно-конфесійного права та державно-церковних відносин УжНУ, кандидат юридичних наук, доктор богослов’я, доцент Олександр Білаш (Архімандрит Євфросин) та директор Інституту церковного права та церковної історії Рейну, доктор права, професор Штефан Мукел (Prof. Dr. Stefan Muckel). 

6.     Кафедра публічного і церковного права Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана (м. Мюнхен)

Посилання на сайт партнера:

http://www.jura.uni-muenchen.de/fakultaet/lehrstuehle/korioth/index.html

 Угода про співпрацю підписана 23 вересня 2015 року у м. Мюнхен (Німеччина)

 Угода про співпрацю підписана 23 вересня 2015 року у м. Мюнхен (Німеччина).

Угоду підписали: директор НДІ державно-конфесійного права та державно-церковних відносин УжНУ, кандидат юридичних наук, доктор богослов’я, доцент Олександр Білаш та заступник декана юридичного факультету, зав. кафедри публічного та церковного права, доктор права, професор Штефан Коріот (Prof. Dr. Stefan Korioth). 

7.     Гуситський теологічний факультет Карлового університету в Празі (Чеська Республіка)

Посилання на сайт партнера: https://www.htf.cuni.cz

 Угода про співпрацю підписана 10 жовтня 2017 року у м. Прага (Чеська Республіка)

Угода про співпрацю підписана 10 жовтня 2017 року у м. Прага (Чеська Республіка).

Угоду підписали: директор НДІ державно-конфесійного права та державно-церковних відносин УжНУ, кандидат юридичних наук, доктор богослов’я, доцент Олександр Білаш та декан гуситського теологічного факультету, доктор теології, доцент Каміла Веверкова (doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.)

Директор НДІ: Архімандрит Євфросин
Дата оновлення: 26.04.2018