НДІ державно-конфесійного права та державно-церковних відносин

Науково-дослідний інститут державно-конфесійного права та державно-церковних відносин є структурним науковим підрозділом ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та утворений Наказом № 263/01-03 від 30 грудня 2013 року ректора ДВНЗ «Ужгородський національний університет», затверджений рішенням Вченої Ради ДВНЗ «Ужгородський національний університет» від 23 січня 2014 року (протокол № 5-2013/2014). Інститут є науковою неприбутковою організацією, створеною у формі структурного підрозділу без права юридичної особи. 

Державно-конфесійне право – комплексний правовий інститут, який включає у себе правові норми, встановлені державним законодавством, нормативні акти міжнародного та європейського права, що регулюють правовий статус церков і релігійних організацій у державі та державно-церковні відносини в цілому. 

Директором НДІ від його створення є кандидат юридичних наук, доктор філософії та доктор теології (Ph.D., ThDr., Карловий університет в Празі),  ліцензіат канонічного права (J.C.L., Папський університет св. Томи Аквінського, Рим), заступник декана юридичного факультету з міжнародних зв’язків Ужгородського національного університету, постійний гостьовий професор Карлового університету в Празі, доцент Олександр Білаш.

Окрім організації та проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі державно-конфесійного права та державно-церковних відносин, згідно Положення про Науково-дослідний інститут державно-конфесійного права та державно-церковних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Інститут самостійно:

- складає, затверджує і виконує плани науково-дослідних робіт, вирішує питання їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

- організує, проводить та бере участь у конкурсах наукових робіт і за результатами конкурсів забезпечує виконання відповідних досліджень;

- проводить конкурси на заміщення вакантних посад завідувачів структурними підрозділами і наукових співробітників, атестує працівників Інституту.

- поширює інформацію про свою діяльність, пропагує через засоби масової інформації результати наукових досліджень;

- організовує, проводить і бере участь у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, “круглих столах”, виставках, творчих конкурсах, у том числі й міжнародних;

- бере участь у роботі спілок, інших об’єднань, у тому числі міжнародних;

- вирішує питання вступу в спілки, асоціації та інші форми спільної діяльності з організаціями, в тому числі зарубіжними;

- може використовувати результати наукових досліджень для проведення законодавчих та інших експертиз;

- здійснює видавничу діяльність: публікує результати наукових досліджень, видає збірники наукових праць, видає матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, “круглих столів”, наукові доповіді, монографії, іншу наукову продукцію, що відображає діяльність Інституту та розповсюджує їх;

- у порядку, встановленому чинним законодавством, надає юридичні послуги; консультації з правових питань; проводить наукові експертизи чинного законодавства, проектів законів та інших нормативних актів;

- розвиває інформаційну базу з питань державно-конфесійного права з наступним наданням інформації іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством;

- установлює міжнародні зв’язки та укладає угоди;

- здійснює обмін виданнями та іншими видами інформації з науковими установами, вищими навчальними закладами, інформаційними центрами, бібліотеками, іншими організаціями в Україні та за кордоном.

 

Директор НДІ: Олександр Білаш
Дата оновлення: 14.10.2022