Відділ патентно-ліцензійного забезпечення та комерціалізації

Основна мета діяльності відділу – забезпечення реалізації державної політики у сфері комерціалізації інтелектуальної власності, інноваційної діяльності та патентної інформації в системі університету.

 На патентно-ліцензійний відділ НДЧ покладаються наступні функції:

  1. Здійснення методичного керівництва і допомоги авторам, участь у проведенні патентних досліджень на всіх етапах виконання НДР.
  2. Реалізація заходів  правової  охорони об'єктів інтелектуальної власності, створених в результаті наукової діяльності шляхом:
  • оформлення і представлення в Держпатент України за участі авторів матеріалів і заявок на відкриття, винаходи, корисні моделі, ведення переписки по них;
  • забезпечення обліку охоронних документів і звітності за  результатами патентно-ліцензійної роботи, її аналіз, здійснення правової підтримки отриманих охоронних документів;
  • оформлення і укладання ліцензійних і інших передбачених законодавством угод на продаж і використання об'єктів інтелектуальної власності (патентів на винаходи, корисні моделі).
  1. Формування і систематичне поповнення патентного фонду за основними напрямами наукової діяльності університету і забезпечення широкого доступу до нього науково-педагогічних  працівників, студентів, аспірантів університету.

 

Відповідальний за інформацію: Фречка Наталія Іванівна
Дата оновлення: 11.01.2021