Відділ патентно-ліцензійного забезпечення та комерціалізації

 

Список патентів на винаходи і корисні моделі, одержаних ДВНЗ "Ужгородський національний університет"