Абітурієнту

Правила прийому до Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Правила прийому до Природничо-гуманітарного коледжу розроблені Приймальною комісією ДВНЗ «УжНУ» відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році та є додатком до Правил прийому до ДВНЗ «УжНУ». Правила прийому діють протягом календарного 2016 року.

Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювався набір на перший курс.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії