The Centre of Historical and Religious Studies “Logos”

Центр було створено для координації спільних наукових проектів з дослідження історії релігії та Церкви в Карпатському регіоні. Визначальними пріорітетами діяльності Центру є відкритість до партнерства та співробітництво з різними інституціями з даної наукової проблематики:здійснення наукових досліджень з історії релігії та Церкви Карпатського регіону;публікація періодичного видання та монографічних досліджень;організація наукових семінарів, конференцій, круглих столів, презентацій;встановлення постійно діючих контактів із академічними установами, богословськими центрами та окремими науковцями в Україні та країнах Центральної Європи;презентація наукових здобутків співробітників Центру на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах;створення архіву з історії релігійних громад Закарпаття та архівного реєстру релігійних архітектурних споруд краю; міжнародна співпраця із провідними навчально-науковими світськими та богословськими інституціями Карпатського регіону.