The Centre of Historical and Religious Studies “Logos”

НДЦІРС «Логос» самостійно або в якості співорганізатора провів 15 наукових семінарів, круглих столів, конференцій, презентацій. Міжнародні конференції: «Релігійно-політичні трансформації в Центрально-Східній Європі у першій половині ХХ ст.» (до 100-річчя ІІ-го Мараморош-Сиготського процесу 1913–1914 рр.) (Ужгород, 8-9 лютого 2014 р.); «Малий Афон» – монастирі та чернецтво на Закарпатті: традиції і сучасність” (до 1000-ліття давньоруського чернецтва на Афоні) (Мукачево, 3-4 жовтня 2015 р.); «Витоки Ужгородської унії, канонічне становлення Мукачівської єпархії та історична доля Греко-Католицьких Церков ужгородської унійної традиції» (до 370-ї річниці Ужгородської церковної унії) (Ужгород, 22 квітня 2016 р.); «Репресії тоталітарних режимів проти Церкви (До 70-річчя мученицької смерті владики Мукачівської греко-католицької єпархії Теодора Ромжі)» (УжГКБА ім. Блаженного Теодора Ромжі, 31 жовтня 2017 р.); «Михайло Лучкай – вірний син своєї Церкви» (УжГКБА ім. Блаженного Теодора Ромжі, 3 грудня 2018 р.); «Закарпаття та Афон: духовно-культурні зв’язки» (до 120-річчя від дня народження ієросхимонаха Аввакума (Вакарова) (Ужгородський район, с. Барвінок, Готельний комплекс «Золота Гора», 6-7 листопада 2019 р.). Презентації: книги «Сповідники та подвижники благочестя Мукачівської єпархії в ХХ столітті» (Ужгород, історичний факультет, 30 вересня 2011 р.); збірника статей матеріалів Міжнародної наукової конференції «Правда визволить…», проведеної 6 листопада 2014 р. з нагоди 25-ліття легалізації УГКЦ (Ужгород, Археологічний музей УжНУ, 4 грудня 2015 р.). Наукові семінари: «Перцепція юдеїв християнами у повсякденному житті радянського Закарпаття» (Археологічний музей ім. Е. Балагурі УжНУ, 11 грудня 2015 р.); «Стан і перспективи еклезіологічних студій в Україні», присвячений 5-річчю Науково-дослідного центру історично-релігійних студій «Логос» (Ужгород, історичний факультет УжНУ, 27 січня 2016 р.). 

Міжнародний проєкт: «Етно-релігійні конверсії в мультикультурному середовищі північно-східної частини Угорщини з середини XVI до початку ХХ ст.» Угорської академії наук «Domus Hungarica» (вересень 2018 – березень 2019 р.). Співвиконавці проєкту: доц. Фенич В. І. (керівник), доц. Ферков О. В., к. і. н. Штерр Д. І. 

Видання. НДЦІРС «Логос» у 2012–2021 рр. видав сім випусків «Наукових записок Ужгородського університету. Серія: історично-релігійні студії» (гол. ред. доц. Фенич В. І.). У 2016 р. Книжкова палата Франції присвоїла збірнику як серійному виданню міжнародний бібліографічний код ISSN 2518-783X. Наукові записки Ужгородського університету. Серія: Історично-релігійні студії. Випуск 1 / Редколег.; гол. ред. В. Фенич. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2012. 172 с.; Випуск 2. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2013. 248 с.; Випуск 3. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. 272 с.; Випуск 4. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. 188 c. ISSN 2518-783X; Випуск 5. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. 347 c. ISSN 2518-783X; Випуск 6. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2019. 138 c. ISSN 2518-783X; Випуск 7. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2021. 184 с. ISSN 2518-783X. 

НДЦІРС «Логос» видав вісім монографій: Кічера В., Фенич В., Штерр Д. Габсбурзька церква. Мукачівська греко-католицька єпархія в австрійську добу (1771–1918). Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2018. 168 с.: іл.; Фенич В. Грушевский и Мукачевский монастырские центры религиозной жизни русинов и валахов северной части Венгерского королевства в период до начала Реформации. Ужгород: Издательство Валерия Падяка, 2018. 196 с.; Kicsera V., Fenics V., Sterr D. A Habsburg egyház: a munkácsi görög katolikus egyházmegye az ostrák uralom alatt (1771–1918) / Ukránból forditotta: Ádám Dóra. Ungvár: V. Padyak Kiadója, 2018. 164 old. + il.; Фенич В.Греко-католики ужгородської унійної традиції: міфи, стереотипи, реалії. Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2019. 248 с.; Fenics V. A Hrusevói és a Munkácsi Kolostori Központok. A Magyar Királyság északi részén élő ruszinok és az oláhok hitélete e reformátió kezdetéig / Ukránból forditotta: Nagy Nátálió. Ungvár: V. Padyak Kiadója, 2019. 180 old.; Fenics V. Az ungvári görög katolikus unió hagyatéka: mítoszok, sztereotípiák és a valóság. Ungvár: Valeriy Padyak Kiadója, 2020. 232 old.; Fenics V., Ferkó O., Sterr D. Vallási-etnikai konverziók Északkelet-Magyarország határvidékének multikulturális közegében (XVI. század közepе – XX. század eleje). Ungvár: Polihraphczentеr «LIRA», 2020. 163 old.; Фенич В., Садоха М. Короткий нарис Свято-Миколаївської церковної громади села Доробратова Мукачівської греко-католицької єпархії. Мукачево: Видавництво «Карпатська Вежа», 2022. 64 с.

Співробітники Центру (В. Кічера, В. Фенич), спільно з Ужгородською греко-католицькою богословською академією імені Блаженного Теодора Ромжі, видали збірник матеріалів конференції: Репресії тоталітарних режимів проти Церкви. Збірник конференції до 70-річчя мученицької смерті владики Мукачівської греко-католицької єпархії Теодора Ромжі. Ужгород, 2018. 182 с.