Новини

27.12.2017
3696

Випускникам бакалаврату - основні положення Правил прийому до ДВНЗ "УжНУ" на навчання за ступенем магістра у 2018 році (із змінами!)

Випускникам бакалаврату - основні положення Правил прийому до ДВНЗ "УжНУ" на навчання за ступенем магістра у 2018 році (із змінами!)

Для здобуття ступеня магістра до ДВНЗ «УжНУ» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Особа може вступити до ДВНЗ “УжНУ” для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома. ДВНЗ “УжНУ” може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей. Фінансування навчання за кошти державного замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня магістра

Обсяг прийому за державним замовленням для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення, що є у сфері управління державного замовника, окремо за формами навчання, а його розподіл між конкурсними пропозиціями закладів вищої освіти здійснюється з використанням адресного розміщення державного замовлення (відкритий конкурс). В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним замовленням між закладами вищої освіти здійснюється державними замовни­ками за спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) та формами навчання, а його розподіл між закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями ДВНЗ “УжНУ” здійснює самостійно.

Перелік конкурсних пропозицій (освітніх ступенів, спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання на перший курс, ліцензовані обсяги прийому, обсяги державного замовлення, вартість навчання за кошти фізичних і/або юридичних осіб

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

За спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» (крім 293 «Міжнародне право»)

1. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови*: з 14 травня до 18.00 5 червня

2. Додаткові фахові вступні випробування: з 14 по 31 травня

3. Прийом заяв та документів: з 2 по 26 липня

4. Основна сесія єдиного вступного іспиту: 11 липня

5. Фахові вступні випробування: з 2 по 29 липня

6. Додаткові фахові вступні випробування для вступників, які мають екзаменаційні листи про реєстрацію на складання ЄВІ: з 26 по 28 липня  (на підставі листа МОН України від 20.06.2018 № 1/9-401).

7. Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням: до 13 серпня

8. Виконання вимог для зарахування: до 18.00 години 18 серпня

9. Наказ про зарахування за державним замовленням: до 12.00 20 серпня.

За спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»

1. Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови* та єдиного фахового вступного випробування**: з 14 травня до 18.00 5 червня

2. Додаткові фахові вступні випробування: з 14 по 31 травня

3. Прийом заяв та документів: з 2 по 26 липня. Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення

4. Основна сесія єдиного вступного іспиту: 11 липня

5. Основна сесія єдиного фахового вступного випробування: 13 липня

6. Додаткові фахові вступні випробування для вступників, які мають екзаменаційні листи про реєстрацію на складання ЄВІ та ЄФВВ: з 26 по 28 липня (на підставі листа МОН України від 20.06.2018 № 1/9-401). 

7. Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням: до 13 серпня

8. Виконання вимог для зарахування: до 18.00 години 18 серпня

9. Наказ про зарахування за державним замовленням: до 12.00 20 серпня.

Інші спеціальності 

1. Прийом заяв та документів: з 02 по 26 липня

2. Додаткове вступне випробування: 27 – 28 липня

3. Фахові вступні випробування та вступний іспит з іноземної мови: з 30 липня по 8 серпня

4. Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням: до 13 серпня

5. Виконання вимог для зарахування: до 18.00 години 18 серпня

6. Наказ про зарахування за державним замовленням: до 12.00 20 серпня.

Обчислення конкурсного бала (КБ)

Спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»

КБ = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,

П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права,

П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей (всі оцінки за шкалою 100 - 200).

Спеціальності галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» (крім 293 «Міжнародне право»)

КБ = П1 + П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою 100 - 200),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою 100 - 200),

П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (за шкалою 1 - 20),

П3 = С + Д,

де С = СБ / 6 (з точністю до сотих), СБ – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою 1 - 60),

Д – додатковий бал, який нараховується за наукові (творчі) здобутки (до 10 балів).

Інші спеціальності

КБ = П1 + П2 + СБ + Д,

де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 1 до 10 балів),

П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 1 до 30 балів),

СБ – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 1 до 60 балів),

Д – додатковий бал, який нараховується за наукові (творчі) здобутки (до 10 балів).

Примітки:

* Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
** Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – форма вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
 Детальніше про вступні випробуванння у формі ЗНО (ЄФВВ, ЄВІ) у 2018 році
З усіх питань щодо вступу звертайтеся
до Приймальної комісії ДВНЗ "УжНУ":
        м. Ужгород, вул. Університетська, 14, кімната 228
        +38-0312-643084, 066-5716240, 096-1238967
        admission@uzhnu.edu.ua

Відповідальний секретар приймальної комісії П.Горват 

Категорії: