Інфо-центр

Онлайн опитування та результати щодо якості освітньо-професійної програми (ОП) «Історія» спеціальність 014 Середня освіта. ОС "магістр"