Кафедра хірургічної стоматології щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології

Брехлічук Павло Павлович – кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри хірургічної стоматології, ЩЛХ та онкостоматології стоматологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет“.

Навчався у Львівському національному медичному університеті ім.Д.Галицького,який закінчив з відзнакою.

Наукова діяльність: Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць. У 2014   захистив кандидатську дисертацію на тему ‘’Оцінка впливу методів дезінфекції на якість та об’ємні параметри стоматологічних відбиткових матеріалів”, що вирішує важливу задачу вдосконалення надання кваліфікованої стоматологічної допомоги.

Педагогічну діяльність починав на кафедрі хірургічної та ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний університет“.

На теперішній час читає лекції та проводить практичні заняття для студентів стоматологічного факультету за спеціальністю „Хірургічна стоматологія“.

Лікувальна діяльність. Як лікар першої категорії за спеціальністю „Хірургічна стоматологія“, „Терапевтична стоматологія“ та „Організація та управління охорони здоров’я“ проводить консультативно-лікувальний прийом пацієнтів.

Є діючим членом „Асоціації імплантологів України”.

У вільний від роботи час активно займається спортом, обожнює прогулянки з друзями та полюбляє подорожувати.

 

 

 

 

 СПИСОК

 

 

 

Cписок наукових праць   Брехлічука Павла Павловича

 

N п/п

Назва статті

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор.)

Співавтори

 

1

Дезінфектанти    в

стоматологічній

практиці: ефективність,

особливості і

результати

застосування

Друк

„Biomedical and

Biosocsal

Anthropology",

№15,2010.

Фаховевидання

6 с.

В.О. Петров,

Ю.Ю. Переста,

Ю.В. Какурін,

Г.М. Коваль

 

2

Аналіз об'ємної усадки силіконових відбитків при стерилізації хімічним методом

Друк

Вісник проблем біології           та медицини, том 1, № 3 (94), 2012      Фахове видання

З с.

О.В. Клітинська

 

3

Оцінка       впливу

хімічної

дезінфекції

"Silosept"           на

механічні

параметри

відбитків,

виготовлених       з

різних

відбиткових

матеріалів

Друк

"Практична медицина". №2 (том XVIII), 2012.     Фахове видання

5 с.

О.В. Клітинська, Т.О. Пиндус

 

4

Відбитки               в ортопедичній стоматології,       їх характеристика та способи

дезінфекції.  Огляд літератури.

Друк

"Вісник проблем біології і медицини", вил.. 4, том 2 (17). 2012.-

Фахове видання

5с.

 

 

5

Біологічна

деконтамінація

відбитків,

виготовлених     із

різних

стоматологічних

матеріалів.

Друк

"Мікробіологіч ний журнал", №2Т.75.2013. Фахове видання

В.О.Петров, В.В.Баті, О.Б.Левчук,

Н.В .Бойко

 

6

Патент на корисну модель       "Спосіб визначення змін рівня        ясенного краю опорних зубів          при незмінному протезуванні"

Патент

Друк

МПК (2011.01). А61С 19/00, номер Заявки и 2011,02090, опубліковано 12.09.2011.Бюл. №17.

6с.

Є.Я. Костенко,

Р.В. Рогач,

О.В. Клітинська,

І.М. Богдан,

П.В. Ільков,

С.Б. Костенко

 

7

Дослідження     деформації     силіконових відбитків    при протезуванні  хворих незнімними протезами.

Друк

Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання стоматології сьогодення", Тернопіль 2010

2с.

 

 

8

Аналіз якості дезінфекції відбитків різними способами

Друк

Збірник матеріалів міжнародної науково-

практичної конференції стоматологів "Застосування сучасних методів діагностики, лікування та профілактики в стоматології"". -Ужгород, 2011.

2с.

 

 

9

The main parameters of determining volumetric shrinkage of teeth impressions made from silicon materials

Друк

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції  на конференції, присвяченій 14 річниці програми "Здорова усмішка     Словаччини" та 19 років кафедрі дентальної гігієни в Пре-шові, Прешов: Словаччина, 2012.    Presov, 2012.

1с.

 Статті:(перелік)

- опублікованих в Україні

1. Використання методів томографічних досліджень з метою ідентифікації осіб за стоматологічним статусом: аналіз Європейського досвіду [Електронний ресурс] / Є. Я. Костенко, П. П. Брехлічук, М. Ю. Гончарук-Хомин // Судово-медична експертиза. - 2018. - № 1. - С. 25-30. 

2.Экспериментальное исследование процессов отверждения синтетического остеопластического материала easygraft® при разных способах его приготовления / Е.Я. Костенко, Ю.А. Мочалов // Сучасна стоматологія. - 2018. - № 3(92). - С.51-56.

3.Дослідження адгезії до структур зуба універсального мікрогібридного композитного стоматологічного реставраційного матеріалу «Джен-Радіанс» / Ю. О. Мочалов, О. В. Локота // Молодий вчений.- 2018. - № 8 (60). - С. 298 - 301.

4.Дослідження фізико-механічних властивостей стоматологічного композиційного матеріалу "Джен-Радіанс" (кваліфікаційні випробування згідно стандарту ISO 4049) / Ю.О. Мочалов // Молодий вчений. - 2018. - № 7 (59). - С. 389 - 392.

5.Дослідження безпечності стоматологічних пломбувальних матеріалів відповідно до вимог групи стандартів ISO 10993 (огляд літератури) / Ю.О. Мочалов // Молодий вчений. - 2018. - № 6 (58). - С. 269 - 272.

6.Оцінка впливу рівня забруднення навколишнього середовища та біогеохімічних дефіцитів фтору та йоду на перебіг карієсу зубів у підлітків Закарпатської області / Ю. О. Мочалов, П. О. Майструк, А. В. Сабов, О. В. Локота // Молодий вчений. - 2018. - № 4 (56). - С. 205 - 210.

7.«Оцінка успішності використання тунельних тенік втручання з метою закриття рецесії ясен: аналіз даних клінічних досліджень». Русин В.В., Мельник Л.В., Гончарук-Хомин М.Ю. //Журнал «Молодий вчений» №7(59) липень 2018 р.

 

На кафедрі хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкології активно проводиться наукова діяльність, написання наукових робіт та дисертацій кандидатських робіт. Колектив кафедри активно бере участь у міжнародних наукових конференціях, симпозіумах та з`їздах Асоціації лікарів-стоматологів України.

 

Відповідальний за інформацію: Брехлічук Павло Павлович
Дата оновлення сторінки: 26.03.2019