Кафедра фундаментальних медичних дисциплін

Співробітники кафедри фундаментальних медичних дисциплін

1.Фера Олександр Васильович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ.

Кандидат медичних наук з 1991 року (диплом № 042610). Вчене звання доцента кафедри гігієни присвоєно у 1997 році (атестат № 005429).

Доктор медичних наук з 2002 року (диплом № 002105). Вчене звання професора кафедри соціальної медицини, гігієни з курсом історії медицини присвоєно у 2004 році (атестат № 002687).

Стаж педагогічної роботи  у ДВНЗ «УжНУ» складає 28 років, у тому числі на посаді завідувача кафедри соціальної медицини, гігієни з курсом історії медицини - 13 років,  в.о. зав. кафедри ортопедичної стоматології - 1 рік, з 30 серпня 2017 року – в.о. зав. кафедри фундаментальних медичних дисциплін. З 2018 року- завідувач кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУ.

Має 172 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 132 праць у фахових наукових виданнях, 3 публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз.

За профілем роботи кафедри видано 15 наукових праць та 2 методичного характеру.

Взяв участь у 2 наукових та науково-методичних конференціях:

«Сучасні проблеми безпеки життєдіяльності та вимоги до викладання серед студентів – стоматологів III –IV рівня акредитації», м. Київ, НМУ ім. О.О. Богомольця, Кафедра гігієни № 2, 17-19 березня 2017 року.

«Вимоги до захисту магістерських робіт лікарів-стоматологів по спеціальності «Гігієна та екологія», м. Київ, НМУ ім. О.О. Богомольця, Медичний факультет № 4., 22-24 січня 2018 року.

Підготував 1 кандидата медичних наук.

Відомості про проходження підвищення кваліфікації та стажування протягом останніх 5 років: 2014 рік, НМУ ім. О.О. Богомольця.

Навчальні дисципліни: гігієна та екологія, соціальна медицина та ООЗ.

 

2. Туряниця Сергій Михайлович -доцент, кандидат медичних наук.

Кандидатська дисертація «Порівняльна оцінка ефективності лікування хворих на хронічний гастрит на Закарпатських курортах» (1969, н. керівник Г.Е. Марантіді).

Автор 60 наукових праць і 1 винаходу.

Навчальні дисципліни: Інфекційні хвороби, Охорона праці в галузі, Анатомія людини.

 

3. Гурандо Вячеслав Радомирович  - кандидат медичних наук, доцент кафедри ФМД

Автор 16 наукових публікацій, та 1  патенту на винахід.

Навчальна дисципліна:  Радіологія

 

4. Костенко Олександр Євгенійович - асистент кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», здобувач наукового ступеня доктора філософії (прикріплений до кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету ДВНЗ «УжНУ»), здобувач ступеня бакалавра на юридичному факультеті ДВНЗ «УжНУ» за спеціальністю «правознавство».

2018 року з відзнакою закінчив стоматологічний факультет ДВНЗ «УжНУ».

На викладацькій посаді з 2018 року. Має 5 статей у фахових журналах, 2 методичні рекомендації, 5 тез у матеріалах науково-практичних конференцій, в тому числі і міжнародних. Стипендіат Київської міської ради (2012).

Активно і систематично бере участь в українських та міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах.

email: kostenko196@gmail.com, oleksandr.kostenko@uzhnu.edu.ua

Навчальні дисципліни: Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки, Історія медицини, Охорона праці в галузі, Економіка охорони здоров’я. Для українських та іноземних студентів.

 

5. Дзюба Марія Ігорівна - асистент кафедри фундаментальних медичних дисциплін, лаборант кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У 2018 році з відзнакою закінчила стоматологічний факультет ДВНЗ «УжНУ».

На викладацькій посаді з 2018 року. Має 3 тез у матеріалах науково-практичних конференцій, в тому числі міжнародних. Стипендіат Закарпатської обласної держадміністрації (2016-2017).

Активна учасниця українських та міжнародних конференцій, конгресів, майстер-класів.

Навчальні дисципліни: Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки, Історія медицини, Охорона праці в галузі, Економіка охорони здоров’я. Для українських та іноземних студентів.

 

6. Козуб Юлія Степанівна – асистент кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

У 2016 році закінчила навчання у ДВНЗ «УжНУ» за спеціальністю «стоматологія». У 2016- 2018рр.  пройшла інтернатуру на базі університету. З 2016 року працювала лаборантом кафедри терапевтичної стоматології, а з 2018 – асистентом кафедри фундаментальних медичних дисциплін.

Проходила стажування в стоматологічній клініці «Petramed» у м. Чадці, Словаччині  та брала участь у «2nd Dental CongressGeorgia- Ukraine» в м. Батумі, Грузія  у 2014 році. В 2015 році відвідала «International Dental Student Congress» у м. Брно, Чехія, а також -  «Curaden Student Camp in Portugal» в м. Пеніше.  У 2014-2015рр. була головним редактором журналу «Affinaige» стоматологічного факультету УжНУ. Була активним учасником та допомагала з організацією IV, V, VI Міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених у м. Ужгороді.

Співавтор 4 наукових публікацій.

Навчальна дисципліна: Анатомія людини (для іноземних студентів).

 

7. Войнарович Юлія Едвардівна – асистент кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету ДВНЗ «УжНУ», старший лаборант Зоологічного музею ДВНЗ «УжНУ».

За фахом біолог, вчитель біології, хімії. Досвід викладацької діяльності 3 роки. Науковий досвід 10 років. Заплановано до захисту кандидата біологічних наук дисертаційну роботу на тему «Аутекологічні особливостіsciurus vulgaris в умовах синантропізації рослинного покриву південно-західного макросхилу українських карпат». З 2006 по 2009 рік навчалася у аспірантурі Інституту Екології Карпат НАН України (м. Львів). За темою дисертації опубліковано 20 друкованих праць: 4 у фахових наукових виданнях: 1 - у міжнародному виданні, занесеному у міжнародну базу даних web of science, 2 — у «Науковому віснику Ужгородського університету», 1 — у «Віснику Львівського університету», 3 статей у збірниках наукових праць; 9 тез і матеріалів — у збірках конференцій. Матеріали наукової роботи представлено на понад 25 міжнародних та наукових конференціях України та Польщі.

Навчальна дисципліна: Анатомія людини (для іноземних студентів).

 

8. Кривцова Марина Валеріївна – доцент кафедри фундаментальних медичних дисциплін; кафедри генетики ,фізіології рослин  і мікробіології.

У 2001 році закінчила біологічний факультет ДВНЗ «УжНУ» та отримала диплом магістра біології з відзнакою, кваліфікацію викладач біології і хімії.

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія в Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ.

У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри генетики, фізіології рослин і мікробіології.

З 2017 року доцент кафедри фундаментальних медичних дисциплін.

Основним напрямком наукової діяльності є вивчення циркуляції антибіотикорезистентних штамів умовно патогенних мікроорганізмів; дослідження антимікробних властивостей лікарських рослин, препаратів на основі рослинної сировини, їх комбінацій з антисептиками та пробіотиками на мікроорганізми в умовах різних біологічних систем.

Має 160 наукових публікацій та навчально методичних праць, в тому числі 40 статей у фахових наукових виданнях, 14 з яких у виданнях, що входять до наукометричних баз даних; 4 патенти на корисну модель; навчальний посібник під грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів»

Є членом редколегії наукових журналів:

Associate Editor of International Journal of Nature and Life Science (IJNLS)    

e-ISSN : 2602-2397 

Current Perspectives on Medicinal and Aromatic Plants (CUPMAP) SSN 2619-9645

У 2017 році пройшла стажування за програмою Erasmus+, Кошицький університет ветеринарної медицини та фармації, Кафедра мікробіології та імунології за напрямком «Use of antimicrobial properties of medicinal herbs and probiotic materials as an alternative means of antibiotic therapy» 5.04-20.04.18;

E-mail: 

maryna.krivcova@gmail.com

maryna.krivcova@uzhnu.edu.ua

Навчальна дисципліна: Медична біологія.

 

9. Сікура Антоніна Олексіївна – старший викладач кафедри фундаментальних медичних дисциплін.

Навчальна дисципліна: Медична біологія.

 

10. Лемко Іван Степанович – д.мед.н., професор.

Директор Державної установи "Науково-практичний медичний центр "Реабілітація" Міністерства охорони здоров'я України" 

Навчальна дисципліна: Клінічна імунологія.

 

11. Калимон Олександра Романівна -  к.мед.н., доцент.

За темою дисертації опубліковано 4 праці у фахових наукових журналах, 1 тези, дві методичні розробки та одна стаття у друці.

Навчальна дисципліна: Радіологія.

 

12. Ховпей Любов Михайлівна – асистент кафедри фундаментальних медичних дисциплін, лікар – судово-медичний експерт відділу комісійних експертиз Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи.

   У 2000 році закінчила з відзнакою медичний факультет ДВНЗ «Ужгородський державний університет». З серпня 2000 року по липень 2001 року при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика пройшла інтернатуру та здобула кваліфікацію лікаря-спеціаліста за фахом «судово-медична експертиза». У серпні 2001 року призначена на посаду лікаря – судово-медичного експерта Ужгородського міжрайонного відділення Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи. З березня 2012 року переведена на посаду лікаря – судово-медичного експерта відділу комісійних експертиз Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи. З 2015 року – лікар вищої кваліфікаційної категорії. На посаді асистента кафедри фундаментальних медичних дисциплін з лютого 2018 року.

Брала участь в міжнародних наукових конференціях: «Сучасні досягнення судово-медичної науки та експертизи» - 2015, Ужгород; «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології» - 2019, Ужгород.

         E-mail: khovpeylyuba@gmail.com  

        Навчальна дисципліна: Судова медицина (стоматологія) і медичне правознавство.

 

Відповідальний за інформацію: Фера Олександр Васильович
Дата оновлення: 22.03.2019