Кафедра аналітичної хімії

Засновником наукової тематики кафедри, яка поступово розвинулась в Ужгородську наукову школу з аналітичної хімії, був професор Павло Павлович Кіш. Ці дослідження проводяться і зараз в рамках важливішої дербюджетної тематики "«Іоно- і молекулярно-чутливі реагенти в основі хімічних/біохімічних сенсорів та систем хімічного аналізу», номер держреєстрації: 0117U000381.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації проводиться на кафедрі аналітичної хімії з 1965 року. Докторські дисертації пов’язані із вказаним напрямком захистили Кіш П.П.(1977),  Й.С.Балог (1993), С.Ю.Чундак (1998), Я.Р.Базель (2000), С.М.Сухарєв (2012). Захищено більше двох десятків кандидатських дисертацій з аналітичної хімії  (Є.М.Задорожна, І.І.Погойда, С. Кременєва, Онищенко Ю.К., В.А.Андрух,  Я.І.Студеняк,  О.Ю.Сухарєва, О.Г.Воронич,  Ж.О.Кормош,  І.М.Мага, Д.І.Молнар, Шкумбатюк Р.С., С.В.Делеган-Кокайко, М.В.Фершал, В.М.Лавра, М.М. Рущак, О.І. Фізер, Т.С.Сухарєва, Ю.П. Жукова, та ін.). 

Починаючи з 1991 року, на кафедрі незмінно виконуються держб’юджетні теми фундаментального та прикладного напрямку, що фінансуються Міністерством освіти і науки України (наукові керівники професор Базель Я.Р., проф. Балог Й.С., доц. Студеняк Я.І.).

Кафедра підтримує наукові зв'язки з кафедрами аналітичної хімії Київського, Донецького, Дніпропетровського, Харківського, Одеського, Львівського, Східноєвропейського університетів, а також закордонними вузами – Ніредьгазьським, Дебреценським (Угорщина), Кошіцьким (Словакія) університетами.

Випускники кафедри аналітичної хімії стали відомим науковцями і викладачами, успішно працюють в різних наукових та промислових центрах.

Зараз на кафедрі проводяться такі наукові дослідження, як:

 • · Вивчення реакцій утворення, осадження та екстракції іонних асоціатів органічних аніонів (похідні фенолів, карбонових кислот, аніонні синтетичні поверхнево-активні речовини та ін.) з катіонними барвниками.
 • · Синтез нових органічних барвників (поліметини, мероціаніни, оксоноли). Дослідження їх спектрофотометричних, люмінесцентних, протолітичних, сольватохромних та інших властивостей.
 • · Використання йонних асоціатів, утворених  за участю катіонних барвників, для створення електрохімічних сенсорів чутливих до простих та комплексних форм елементів та важливіших органічних речовин.
 • · Дослідження екстракції та мікроекстракції за участю основних та мероціанінових барвників  з спектрофотометричним та електрохімічним контролем.
 • · Розробка нових методик та проб для спектрофотометричного і люмінесцентного визначення/детектування фізіологічно-активних сполук у біологічних об’єктах та  довкіллі.

Співробітниками кафедри одержано понад 100 авторських свідоцтв на винаходи, опубліковано понад 1000 наукових праць у вітчизняних і зарубіжних виданнях. Чимало результатів досліджень знайшли  застосування на виробництві. Наукові праці співробітників кафедри публікуються у провідних світових журналах.

Вчені та співробітники кафедри беруть активну участь в організації наукових конференцій різного рівня. - Всеукраїнської конференції з аналітичної хімії, засідання Сесії Наукової Ради НАН України з проблеми “Аналітична хімія”. Кафедра тривалий час виступала провідною установою по захисту дисертацій зі спеціальності 02.00.02 – аналітична хімія.

В 2006 році в УжНУ створено спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей неорганічна хімія та аналітична хімія (проф. Базель Я.Р. є заступником Голови, проф. Балог Й.С., доц. Студеняк Я.І., доц. Воронич О.Г. – членами спеціалізованої ради).

За досягнуті успіхи в науковій, педагогічній та методичній роботі викладачі кафедри нагороджувались державними відзнаками «Заслужений винахідник України» (Балог Й.С., Базель Я.Р.), «Відмінник освіти України» (Базель Я.Р.), «Изобретатель СССР» (Балог Й.С., Базель Я.Р.), проф. Базель Я.Р. та доц. Студеняк Я.І. входять до складу Наукової Ради НАН України з проблеми “Аналітична хімія”. 

ПУБЛІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ЗА 2017-2018 РР.

Статті

- Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор

 1. Bazel, Y., Riabukhina, T., & Tirpák, J. (2018). Spectrophotometric determination of ascorbic acid in foods with the use of vortex-assisted liquid-liquid microextraction. Microchemical Journal, 143,160-165. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026265X18307720
 2. Bazel, Y., & Riabukhina, T. (2018). Vortex-assisted liquid–liquid microextraction and indirect spectrophotometric determination of chromium(vi).  RSC Advances, 8(62),35360-35366. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2018/ra/c8ra07514j
 3. Fizer, O., Fizer, M., Sidey, V., Studenyak, Y., & Mariychuk, R. (2018). Benchmark of different charges for prediction of the partitioning coefficient through the hydrophilic/lipophilic index. Journal of molecular modeling, 24(6), 141. https://link.springer.com/article/10.1007/s00894-018-3692-x
 4. Chebotarev, A. N., Snigur, D. V., Zhukova, Y. P., Bevziuk, K. V., Studenyak, Y. I., Bazel, Y. R. Tristimulus colorimetric and spectrophotometric study of the state of 4-hydroxystyryl dyes in aqueous solutions. //Russian Journal of General Chemistry, 2017, 87(2), 196-203. (IF-0,48) http://link.springer.com/article/10.1134/S1070363217020074
 5. Bevziuk K.V., Chebotarev A.N., Snigur D.V., Bazel Ya.R., Fizer M., Sidey V. Spectrophotometric and theoretical studies of the protonation of Allura Red AC and Ponceau 4R. //Journal of Molecular Structure 1144 (2017) 216-224. (IF 1.75). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022286017305719
 6. Maksym Fizer, Vasyl Sidey, Andrii Tupys, Yurii Ostapiuk, Oleksandr Tymoshuk, Yaroslav Bazel. On the structure of transition metals complexes with the new tridentate dye of thiazole series: Theoretical and experimental studies. //Journal of Molecular Structure 1149 (2017) 669-682. (IF 1.75)http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022286017311055
 7. Diuzheva A., Balogh J., Jekő  J., & Cziáky  Z. (2018). Application of liquid–liquid microextraction for the effective separation and simultaneous determination of 11 pharmaceuticals in wastewater samples using HPLC–MS/MS. Journal of separation science.V.41,N14.P.2870-2877   https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jssc.201800309
 8. Diuzheva, A., Šandrejová, J., & Balogh, J. (2018). Study of complexation of aluminium with cinnamoyl derivative in the presence of fluoride ions using an optical probe: automated determination of fluoride.  Chemical Papers, 1-8. https://link.springer.com/article/10.1007/s11696-018-0570-z
 9. Diuzheva A., Balogh J., Studenyak Y., Cziáky Z., & Jekő, J. (2019). A salting-out assisted liquid-liquid microextraction procedure for determination of cysteine followed by spectrophotometric detection. Talanta. 194,  Р.446-451 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914018310567
 10. Ryabukhina, T. S., & Bazel, Y. R. (2018). Spectrophotometric Determination of the Total Iodine Content in Drinking and Mineral Waters Using the Microextraction Preconcentration. Journal of Water Chemistry and Technology, 40(4), 228-233. https://link.springer.com/article/10.3103/S1063455X18040082
 11. Fizer, O., Fizer, M., & Studenyak, Y. (2017). Photostability of plasticized polyvinyl chloride membranes: A theoretical study. Malaysian Journal of Analytical Sciences, 21(6), 1257-1265.http://www.ukm.my/mjas/v21_n6/pdf/Fizer_21_6_7.pdf
 12. Tupys, A., Kalembkiewicz, J., Bazel, Y., Zapała, L., Dranka, M., Ostapiuk, Y., ... & Woźnicka, E. (2017). 1-[(5-Benzyl-1, 3-thiazol-2-yl) diazenyl] naphthalene-2-ol: X-ray structure, spectroscopic characterization, dissociation studies and application in mercury (II) detection. Journal of Molecular Structure, 1127, 722-733. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022286016308134 (IF 1,78)
 13. Fizer, M., Fizer, O., Sidey, V., Mariychuk, R., & Studenyak, Y. (2019). Experimental and theoretical study on cetylpyridinium dipicrylamide–A promising ion-exchanger for cetylpyridinium selective electrodes. Journal of Molecular Structure.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002228601930344

- Статті у фахових виданнях України

 1. Zhukova Yuliya, Studenyak Yaroslav, Fetjko Larisa, Pogan Diana (2018) Assessment of the composition of aqueous-organic mixtures by solvatochromism of 4-[(octylylpyridinium)ethenyl]phenolate dyes Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Хімія»., 1(39), 45-51. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuchem_2018_1_10
 2. Сухарева О.Ю., Делеган-Кокайко С.В., Сухарев С.М. (2018) Спектрофотометричне визначення фторидів у природних водах  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Хімія». 1 (39), 40-44.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuchem_2018_1_10
 3. Янкович Г.Є., Студеняк Я.І. Використання тіоціанат-селективного електроду аналізі біологічних об’єктів. //Науковий Вісник Ужгородського ун-ту. Серія Хімія. - 2017. – 38(2). - С. 61-65.
 4. Жукова, Ю. П., Студеняк, Я. І., Марійчук, Р. Т. Зелений метод визначення кислотного числа біопалив лужної трансестерифікації.//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Хімія, 2017 (1), 68-73.
 5. Сухарева О.Ю., Делеган-Кокайко С.В., Макарович Т.В., Сухарев С.М., Коваль Г.М. Якість питної води децентралізованих джерел водопостачання мікрорайону Горяни //Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія «Хімія». – 2017. – № 1 (37). – С. 79-85.
 6. Попович М.М., Фершал М.В. Потенціометричний сенсор, чутливий до саліцилату борної кислоти . // Науковий Вісник Ужгородського ун-ту. Серія Хімія.- 2017. – 38(2). – С. 73-79.
 7. Сухарева О.Ю., Тимофєєва А.І., Симканич О.І., Кундрик К.М., Сухарев С.М. Хімічні показники стану донних відкладів річки Уж у межах міста Ужгорода /Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія «Хімія». – 2017. – № 2

Виступи та опубліковані тези доповідей на конференціях:

 1. Zhukova Yu.P., Studenyak Ya.I., Mariychuk R.T. “A green method for determination of total acid number in oils by 4-hydroxystyryl dyes as indicators”// X Ukrainian scientific conference for students and young scientists with international participation “Current chemical problems”, March 27–29, 2017, Vinnytsia, Ukraine, p. 14.
 2. Toth J., Bazel Y. Application of Astraphloxine for Kinetic Spectrophotometric Determination of Dissolved Species of Chromium in Water Samples. Book of Abstracts, New trends in chemistry, research and education at Faculty of Science of  P.J. Šafárik University Košice, p. 17, ISBN 978-80-8152-457-8, 2017
 3. E. Yilmaz, M. Rečlo, Y. Bazeľ, M. Soylak. Synthesis and Application of Carbon Nanotube Vanadium Sulphur (CNT-VS2) for Solid-Phase Extraction of Trace Amount of Rhodamine B. Book of Abstracts, New trends in chemistry, research and education at Faculty of Science of  P.J. Šafárik University Košice, p. 19, ISBN 978-80-8152-457-8, 2017
 4. Жукова, Ю.П. Студеняк Я.І., Кушнір Л.М., Марійчук Р.Т. «Визначення кислотних чисел та вмісту біодизелю у зразках дизпалива». // Київська конференція з аналітичної хімії «Сучасні тенденції» 18-22 жовтня, 2017 р., м. Київ, с.37.
 5. Базель Я.Р. Деякі сучасні технології спектрoфотометрії. // Київська конференція з аналітичної хімії 18-21 жовтня 2017, Modern Trends: Kyiv Conference on Analytical Chemistry. Київ, 2017. С.117
 6. Попович М.М., Фершал М.В. Потенціометричний сенсор, чутливий до саліцилату борної кислоти. // XVIII Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії-2017».- Київ, 2017.- С.26
 7. Рябухіна Т.С., Базель Я.Р. Спектрофотометричне визначення сумарного йоду у харчових продуктах, питних і мінеральних водах. // Тези доповідей «Київської конференції з аналітичної хімії: Сучасні Тенденції 2017» (Київ, 18-21 жовтня 2017). – Чернігів: Десна, 2017. – С. 118.
 8. Рябухіна Тетяна, Базель Ярослав. Використання мікроекстракційної техніки при спектрофотометричному визначенні форм йоду (V, VІІ) // Збірник наукових праць: XVІ наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2017». – Львів, 28-31 травня 2017 р. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – У3.
 9. Yuliya Zhukova, Yaroslav Studenyak, Ruslan Mariychuk. «4-hydroxystyryl dyes as indicators in a green method for the determination of total acid number of food oils // XVІ Наукова конференція «Львівські хімічні читання - 2017», 28-31 травня, 2017 р., м. Львів, У12.
 10. Zhukova Yu.P. «A visual titrimetric method for determination of total acid number in own production biodiesel by 4-hydroxystyryl dyes as indicators». // XIX Наукова молодіжна конференція «Проблеми та досягнення сучасної хімії» 26-28 квітня, 2017 р., м. Одеса, с.71.
 11. Янкович Г.Є., Студеняк Я.І. Тіоціанат-селективний електрод в аналізі біологічних об’єктів. // XVIII Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії-2017».- Київ, 2017.- С.40
 12. Студеняк Я. І. Сучасні виклики аналітичній хімії біоаналітичного спрямування. Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії Сучасні Тенденції 2018. С.57.
 13. Рябухіна Т.С., Тирпак Ю., Базель Я.Р. Спектрофотометричне визначення аскорбінової кислоти за допомогою оптичного зонду // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Синтез і аналіз біологічно активних сполук і лікарських субстанцій». Харків, 12-13 квітня 2018. – Харків: НФаУ, 2018. – С. 247.
 14. Bazeľ Yaroslav, Tetiana Riabukhina, Janegová Daria. A combination of liquid phase microextraction and UV-Vis spectrophotometric determination of Chromium(VI) // Book of abstracts 16th Czech – Slovak Spectroscopic Conference. – Luhačovice (27-31 May 2018), Czech Republic. – Brno: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (ISBN 978-80-88195-06-1), 2018. – P. 130.
 15. Fizer Maksym, Fizer Oksana, Studenyak Yaroslav Cetylpyridinium chloride as a titrant for potentiometric titration of uranyl ion /Quantum, 24-27 June 2018, Aberdin UK.
 16. Жукова Ю.П., Студеняк Я.І., Кушнір Л.М Титриметричне визначення кислотних чисел тваринних жирів з  4-гідроксостириловими барвниками /Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (16 травня 2018 року). Матеріали конференції. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. C24.
 17. Гашуляк М.М., Студеняк Я.І. Мероціанінові барвники як основа оптичних рН-сенсорів // XVI наукова конференція «Львівські хімічні читання-2017».- Львів, 2017.- С.27
 18. Попович М.М., Фершал М.В. Потенціометричний сенсор для визначення саліцилової кислоти в аспірині. //Підсумкова наукова студентська конференція ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Секція «Хімічні науки та екологія».- Ужгород, 2017.- С.24
 19. Дідик Н.П., Фершал М.В. Борна кислота як реагент для отримання аналітичних форм. // Підсумкова наукова студентська конференція ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Секція «Хімічні науки та екологія».- Ужгород, 2017.- С.23
 20. С.М.Сухарев, Р.Т.Марійчук, М.Ю.Онисько, О.Ю. Сухарева Аналітичне використання реакції конденсації гідразидів карбонових кислот з карбонільними сполуками // Тези доповідей «Київської конференції з аналітичної хімії: Сучасні Тенденції 2017» (Київ, 18-21 жовтня 2017). – Чернігів: Десна, 2017. – С. 17.
 21. Сухарева О.Ю. Особливості мікроелементного складу традиційних продуктів харчування Закарпатської області / О.Ю. Сухарева, [Т.В. Єрем], Н.В.Бойкр, С.В. Делеган-Кокайко, С.М. Сухарев // Тези доповідей «Київської конференції з аналітичної хімії: Сучасні Тенденції 2017» (Київ, 18-21 жовтня 2017). – Чернігів: Десна, 2017. – С. 54.
 22. Сухарева О.Ю., Мандзюк М.І.Спектрофотометричне визначення  Ir(III) з попереднім мікроекстракційних концентруванням // Тези доповідей ІІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет - конференції «Наука і молодь в ХХІ сторіччі», (Полтава, 1 грудня 2017). – Полтава, 2017.- С.
 23. Кучмаш Т.В., Студеняк Я.І. Методи визначення нітритів у біологічних та харчових продуктах// Підсумкова наукова студентська конференція ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Секція «Хімічні науки та екологія».- Ужгород, 2017.-С.56.
 24. Манцулич С.М., Студеняк Я.І. Визначення аПАР у лікарських препаратах методом потенціометричного титрування. Підсумкова наукова студентська конференція ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Секція «Хімічні науки та екологія».- Ужгород, 2017. С.57.
 25. Фетько Л.І., Студеняк Я.І. Протолітичні перетворення та індикаторні властивості деяких гідроксістирилових барвників. Підсумкова наукова студентська конференція ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Секція «Хімічні науки та екологія».- Ужгород, 2017.-С58.
 26. Поган Д.М., Студеняк Я.І. Сольватохромні властивості мероціанінових барвників та їх аналітичне застосування. Підсумкова наукова студентська конференція ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Секція «Хімічні науки та екологія».- Ужгород, 2017. –С.59.
 27. Лавра В.М., Панкулич В.В. Спектрофотометричне визначення аПАР// Підсумкова наукова студентська конференція ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Секція «Хімічні науки та екологія».- Ужгород, 2017.С.25.
 28. Густінка О.В., Воронич О.Г. Вивчення сорбції варіамінового синього на «Атоксилі»// Підсумкова наукова студентська конференція ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Секція «Хімічні науки та екологія».- Ужгород, 2017.-С.22.
 29. Боршош О.М., Базель Я.Р. Спектрофотометричне визначення нітрат-іонів // Підсумкова наукова студентська конференція ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Секція «Хімічні науки та екологія».- Ужгород, 2017.-С.21.
 30. Сухарев С.М., Делеган-Кокайко С.В., Сухарева О.Ю., Марійчук Р.Т. Спектрофотометричне визначення сумарного вмісту альдегідів у дощовій воді // Тези доповідей «Київської конференції з аналітичної хімії: Сучасні Тенденції 2018» (Київ, 17-20 жовтня 2018). – Чернігів: Десна, 2018. – С. 30. (ISBN 978-966-502-603-7)
 31. Островська Д.А., Студеняк Я.І. Методи визначення карагінану  // Тези доповідей підсумкової студентської конференції ДВНЗ «Ужгородський національний університет».Секція «Хімічних наук та екології» Ужгород, 24 травня 2018. – Ужгород: Говерла, 2018.- С.17
 32. Гвоздецька І.М., Воронич О.Г. Використання оксанолів для визначення деяких 3-х зарядних йонів  // Тези доповідей підсумкової студентської конференції ДВНЗ «Ужгородськиц національний університет».Секція «Хімічних наук та екології» Ужгород, 24 травня 2018. – Ужгород: Говерла, 2018.- С.18
 33. Дідик Н.П., Фершал М.В. Борбензилат селективний електрод // Тези доповідей підсумкової студентської конференції ДВНЗ «Ужгородський національний університет».Секція «Хімічних наук та екології» Ужгород, 24 травня 2018. – Ужгород: Говерла, 2018.- С.19.
 34. Баран М.В., Фершал М.В. Модифікований метод добавок (НРSAM) // Тези доповідей підсумкової студентської конференції ДВНЗ «Ужгородськийнаціональний університет». Секція «Хімічних наук та екології» Ужгород, 24 травня 2018. – Ужгород: Говерла, 2018.- С. 20.
 35. Гангур І.І., Студеняк Я.І. Методи визначення похідних ціанооцтової кислоти) // Тези доповідей підсумкової студентської конференції ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Секція «Хімічних наук та екології» Ужгород, 24 травня 2018. – Ужгород: Говерла, 2018.- С. 21.
 36. Думнич М.В., Фершал М.В. Розробка потенціометричного сенсору вітаміну С //Тези доповідей підсумкової студентської конференції ДВНЗ «Ужгородський національний університет».Секція «Хімічних наук та екології» Ужгород, 24 травня 2018. – Ужгород: Говерла, 2018.- С. 22.
 37. Зубкова І.І., Студеняк Я.І.. Балог Й.С. Розробка тест-методів визначення цистеіну //Тези доповідей підсумкової студентської конференції ДВНЗ «Ужгородський національний університет».Секція «Хімічних наук та екології» Ужгород, 24 травня 2018. – Ужгород: Говерла, 2018.- С. 23.
 38. Зубкова Б.І., Базель Я.Р. Визначення нітритів за допомогою катіонних барвників//Тези доповідей підсумкової студентської конференції ДВНЗ «Ужгородський національний університет»  Секція «Хімічних наук та екології» Ужгород, 24 травня 2018. – Ужгород: Говерла, 2018.- С. 24.
 39. Морозюк М.В., Янкович Г.Є., Студеняк Я.І. Розробка перхлорат-селективного сенсору // Тези доповідей підсумкової студентської конференції ДВНЗ «Ужгородський національний університет».Секція «Хімічних наук та екології» Ужгород, 24 травня 2018. – Ужгород: Говерла, 2018.- С. 25.
 40. Панкулич В.В., Русин В.М. Спектрофотометричне визначення додецилбензосульфонату натрію // Тези доповідей підсумкової студентської конференції ДВНЗ «Ужгородський національний університет».Секція «Хімічних наук та екології» Ужгород, 24 травня 2018. – Ужгород: Говерла, 2018.- С. 26.
 41. Петруляк Я.Ю., Фершал М.В. Проблеми визначення бору у грунтах // Тези доповідей підсумкової студентської конференції ДВНЗ «Ужгородський національний університет».Секція «Хімічних наук та екології» Ужгород, 24 травня 2018. – Ужгород: Говерла, 2018.- С. 27.
 42. Попович М.М., Фершал М.В. Визначення саліцилової кислоти у формі борсиліцилату // Тези доповідей підсумкової студентської конференції ДВНЗ «Ужгородський національний університет».Секція «Хімічних наук та екології» Ужгород, 24 травня 2018. – Ужгород: Говерла, 2018.- С. 28.
 43. Совбан М.А., Сухарева О.Ю. Визначення показників якості та безпеки деяких лікувально-косметичних засобів // Тези доповідей підсумкової студентської конференції ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Секція «Хімічних наук та екології» Ужгород, 24 травня 2018. – Ужгород: Говерла, 2018.- С. 29.
 44. Спащук А.І.,  Сухарева О.Ю. Визначення карбонільних сполук у природних водах // Тези доповідей підсумкової студентської конференції ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Секція «Хімічних наук та екології» Ужгород, 24 травня 2018. – Ужгород: Говерла, 2018.- С. 30.
 45. Спиридонова Є.И., Сухарева О.Ю. Методи визначення важких металів у природних об'єктах, харчових продуктах і косметичних засобах // Тези доповідей підсумкової студентської конференції ДВНЗ «Ужгородський національний університет».Секція «Хімічних наук та екології» Ужгород, 24 травня 2018. – Ужгород: Говерла, 2018.- С. 31.
 46. Чубірка Є.М., Базель Я.Р. Методи визначення аскорбінової кислоти // Тези доповідей підсумкової студентської конференції ДВНЗ «Ужгородський національний університет».Секція «Хімічних наук та екології» Ужгород, 24 травня 2018. – Ужгород: Говерла, 2018.- С. 32.

Методичні посібники:

 1. О.Ю.Сухарева, Я.І.Студеняк, С.М.Сухарев, Т.С.Рябухіна. Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів ІІІ курсу спеціальності «Хімія» і «Екологія» з навчальної дисципліни за вибором студентів «Аналіз косметичних засобів». – Ужгород: ПП Данило С.І., 2018.- 112 с.
 2. Сухарева О.Ю., Девіняк О.Т., Сухарев С.М. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу «Аналіз лікувально-косметичних засобів». – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. – 64 с.

Захищені  кандидатські дисертації  у 2019 р:

1. М.н.с. Жукової Юлії Павлівни «Спектрофотометричні, протолітичні, сольватохромні властивості 4-гідроксистирилових барвників та їх аналітичне застосування». Науковий керівник доц.Студеняк Я.І.

2. М.н.с. Фізер Оксани Іванівни «Потенціометричні титриметричні системи на основі аналітичних форм цетилпіридинію». Науковий керівник доц.Студеняк Я.І.

3. Асп. Сухаревої Тетяни Сергіївни «Застосування окисно-відновних реакцій за участі форм йоду ( I, V, VII) у спектрофотометричному аналізі. Науковий керівник проф. Базель Я. Р.

Відповідальний за інформацію: Студеняк Я.І.
Дата оновлення сторінки: 21.01.2021