Факультет туризму та міжнародних комунікацій

Відповідно до наказу №138/01-03 від 17.04.2013 року  утворено нову структурну одиницю – Факультет туризму та міжнародних комунікацій.

  Декан факультету:

 Габчак Н.Ф. –  Відмінник освіти України, кандидат географічних наук, доцент.

На факультеті наявні три кафедри та велика студентська сім’я, що нараховує понад 400 студентів, значний науково-педагогічний потенціал, стратегічною метою якого є формування нової висококультурної та освіченої генерації кваліфікованих фахівців туристичної галузі та розробка нових туристично-рекреаційних продуктів Карпатського регіону.

Заступники декана:

Мельник А.В. – заступник декана з наукової роботи, кандидат географічних  наук, доцент.

Гарагонич В.В. – заступник декана з  методичної роботи, доктор історичних наук, професор.

Чир Н.В. – заступник декана з виховної роботи, кандидат географічних наук, доцент.

Методисти деканату:

Іваниця С.М. – спеціаліст І категорії.

До складу факультету входять три  кафедри:

 • кафедра туризму
 • кафедра туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства
 • кафедра міжнародних комунікацій

Кафедра туризму

Завідувачем кафедри є Відмінник освіти України, кандидат географічних наук, доцент Габчак Наталія Францівна – знаний науковець у галузі географії та туризму, автор цілої низки наукових праць, присвячених туризму та рекреації Карпатського регіону.

Випускова кафедра туризму забезпечує якісне та професійне навчання за ОС «бакалавр» та «магістр» спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа». Вибіркова компонента (вибір ВНЗ та дисципліни, пропоновані на вибір студента) базується на поглибленому вивченні географічних  та історичних дисциплін, що дозволяє формувати у майбутніх фахівців глобальні підходи і просторове мислення, а класична університетська освіта, в тому числі поглиблене вивчення кількох іноземних мов, сприяє конкурентоздатності випускників.

Важливою складовою навчального плану студентів є навчальна практика. Під час практик студенти опановують навички організації різних видів туристських продуктів, ознайомлюються зі специфікою діяльності туристичних фірм, пізнають туристичну діяльність зсередини. 

Кафедра туризму забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів відповідно до спеціалізацій: «Сучасні різновиди туризму», «Туризмологія», «Організація рекреаційних послуг», «Основи наукових досліджень», «Туристичне країнознавство, «Історія Закарпаття» тощо.

Кафедра туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства

Кафедру очолює доктор історичних наук, професор Корсак Роман Володимирович, котрий має більше 100 публікацій, з них: 72 наукового характеру та 16 навчально-методичного характеру, у тому числі   публікації у фахових виданнях, 6 монографій.

Кафедра готує спеціалістів для туристичної та готельно-ресторанної сфери, які активно розвиваються. В поєднанні зі знаннями організації готельної, ресторанної, екскурсійної, музейної справи та міжнародного туризму, майбутні фахівці зможуть легко адаптуватись на ринку як внутрішнього, так і міжнародного туризму.

 Кафедра міжнародних комунікацій

Очолює кафедру кандидат філологічних наук, доцент Жовтані Руслана Ярославівна. Збільшення туристичного потоку до Карпатського регіону  призводить до зростання попиту на фахівців туристичної сфери із знаннями іноземних мов. Кафедра працює за європейськими стандартами, коли спеціаліст має володіти як мінімум двома іноземними мовами, щоб бути конкурентноздатним на сучасному ринку праці. Таким чином, інтереси Закарпаття потребують додаткової підготовки двомовних спеціалістів у сфері туризму в обсязі, який професійно та методично забезпечує кафедра міжнародних комунікацій факультету.

  Успішний набір студентів доводить життєздатність спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа». Факультет туризму та МК забезпечує підготовку фахівців за такими освітніми рівнями:

 • «Бакалавр» з нормативним терміном навчання  3 роки та 10 місяців, спеціальність 242 «Туризм» (денна та заочна форми навчання), кваліфікація фахівець з туризму.
 • «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки та 10 місяців, спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» (денна та заочна форми навчання), кваліфікація фахівець з готельно-ресторанної справи.
 • «Магістр» з нормативним терміном навчання  1 рік та 4 місяці, спеціальність 242 «Туризм», кваліфікація магістр з туризму. Туризмознавець (денна та заочна форми навчання).

Відповідно до навчального плану із зазначених спеціальностей передбачено поглиблене вивчення іноземних мов та циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Останні включають, окрім дисциплін суто туристичного спрямування (історія туризму, туризмознавство, технологія туристської діяльності, спортивний туризм), значну кількість економічних (економічна теорія, економіка підприємства, фінанси та фінанси підприємства, міжнародна економіка). Велику увагу при цьому зосереджено на опануванні маркетингом і менеджментом у туристичній галузі. В поєднанні зі знаннями організації готельної, ресторанної, екскурсійної, музейної справи та міжнародного туризму, майбутні фахівці зможуть легко адаптуватись на ринку як внутрішнього, так і міжнародного туризму. Туристичні спеціальності та реалії сучасного світу вимагають вільне володіння англійської, німецької, французької, словацької, іспанської мов з метою формування у студентів загальних та професійних мовних компетенцій для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

       Головними напрямами навчальної та наукової діяльності факультету є:

 • підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців туристичної галузі, що відповідають сучасним вимогам та потребам. Важливою ознакою наукової роботи кафедр факультету є органічна єдність наукового та навчального процесів;
 • туристсько-рекреаційний потенціал Закарпаття: створення нового іміджу  закарпатського турпродукту;
 • презентація історико-культурної спадщини Карпатського регіону як напрямку екскурсійної діяльності;
 • інформаційні технології у сфері туризму та гостинності;
 • нові напрями мовної політики в туристичній освіті.

Вже п’ятий  рік поспіль наші студенти мають можливість проходити семестрове навчання в Поморській академії в Слупську (Польща), відтак отримати подвійний диплом магістра з туризмознавства. Крім того, триває щорічний обмін студентами на базі Політехнічного університету в Їглаві (Чеська Республіка).

Базами навчальних практик-стажувань студентів слугують кращі готельно-ресторанні та туристично-рекреаційні комплекси, провідні туроператори й турагенції Закарпаття. Успішно реалізується угода про влаштування студентських практик на базі готельних комплексів «Дружба» у Високих Татрах та «Alexandra Complex» у Словаччині, у кращих готельних комплексах Болгарії.

За угодою – практики-стажування всебічні, тобто студент здобуває навички роботи на різних посадах: офіціанта, покоївки, працівника рецепції, менеджера тощо. Тож найкращі, крім досвіду, мають можливість дістати міжнародний сертифікат.

Відповідно до підписаного договору з турецьким туроператором   «Calypso Tour» студенти нашого факультету проходять практику-стажування на узбережжі Егейського та Середземного морів в курортних районах Анталії, Аланьї, Кемеру, Белеку, Сіде та Мармарису. Практика-стажування передбачає безплатне медичне страхування, проживання, триразове харчування та трансфер.

Наші випускники можуть працювати на різних посадах у готелях, ресторанах та закладах харчування, рекреаційних комплексах, у сфері культури, відпочинку та спорту. Крім того, можливе працевлаштування в туристичних агентствах, у галузі розробки туристичних маршрутів, гідами та екскурсоводами, організаторами фестивалів і фестивальних турів тощо.

 

Facebook сторінка факультету

Відповідальний за інформацію: Габчак Н.Ф.
Дата оновлення сторінки: 03.07.2018