Кафедра міжнародних комунікацій

Актуальні глобалізаційні процеси висувають перед Україною вимогу виховання багатомовної полікультурної особистості, яка могла б задовольнити у соціокультурному просторі професійні та культурні потреби, вільно спілкуючись іноземними мовами, у першу чергу, англійською, німецькою, французькою, іспанською та словацькою.

Потреба підготовки фахівців туристичної сфери, які б володіли іноземними мовами, пов’язана з інтеграційними процесами в економічній та культурній сферах, а також обумовлена географічним розташуванням України. У цьому контексті знання мови – це своєрідна запорука успішного працевлаштування випускників факультету туризму та міжнародних комунікацій як в Україні, так і поза її межами.

У серпні 2012 року на базі факультету економіки та туризму Закарпатського державного університету було створено кафедру іноземних мов. Від вересня 2013 року при факультеті туризму та міжнародних комунікацій Ужгородського національного університету діє реорганізована кафедра міжнародних комунікацій. Завідувач кафедри – к. філол.н., доц. Жовтані Р.Я.

На кафедрі працюють 13 викладачів: 3 кандидатів філологічних наук, 1 кандидат педагогічних наук, доценти (Жовтані Р.Я., Зимомря О.М., Чаварга Я.М., Дацків І.Є.); 8 старших викладачів (Іщук Т.Т., Панько О.І., Коваль Л.О., Данилюк В.О., Райц С.І., Баланко В.Й., Яцканич Н.М., Угляй Л.В.), 1 викладач (Рашкі Н.С.). Роботу навчально-допоміжного персоналу кафедри організовує ст. лаборант Голомідова Л.В.  

Викладацький колектив забезпечує викладання англійською, німецькою, французькою, іспанською та словацькою мовами 8 дисциплін для студентів 1-6 курсів денного та заочного відділень факультету туризму та міжнародних комунікацій.

Навчальний процес спрямований на розвиток у студентів професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції. Йдеться про вміння спілкуватися іноземними мовами у професійній сфері. З цією метою відповідно підпорядковані методи та прийоми викладання іноземної мови задля формування засад вторинної мовної особистості, готової до професійної міжкультурної комунікації та саморозвитку у новому інформаційно-комунікативному середовищі.

Міжнародні зв’язки: кафедра міжнародних комунікацій активно співпрацює як з українськими, так і з закордонними навчальними підрозділами Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, Національного авіаційного університету, Маріупольського державного університету, Полонійної академії у Ченстохові (Польща), Пряшівського університету, університету ім. Матея Бела в м. Банська Бистриця, університету ім. Я. Коменського в м. Братислава  (Словаччина). Над спільними проектами кафедра працює з Генеральним консульством Словацької республіки в м. Ужгород, Всесвітньою асоціацією закордонних словаків, товариством словаків Закарпаття ім. Людовіта Штура, Британською радою в Україні, магістратом м. Дармштадт (Німеччина), Австрійським культурним форумом, Міжнародною туристичною асоціацією «SKAL».

За  короткий період існування кафедри науковці та викладачі взяли участь у закордонних наукових конференціях («Словацька мова в світі: сучасний стан та перспективи», Братислава, Словаччина (2014р.)«Іноземні мови та література у добу кризи гуманістики», Леґніца, Польща (2015р.); «ХХ Татранський науковий симпозіум «Освіта завтра», Закопане, Польща (2015р.), де мали змогу відвідати лекції під час інтеграційних зустрічей, а також пізнати теоретичні здобутки провідних перекладознавців, літературознавців і мовознавців з Словаччини, Польщі, Австрії та Німеччини.

Важливою складовою міжнародного співробітництва є наукове стажування. В 2016 році стажування у Варшавському університеті при Центрі підготовки викладачів іноземних мов та європейської освіти пройшли доценти Жовтані Р.Я. та Зимомря О.М. Ст. викладач Баланко пройшла стажування в університеті ім. Яна Коменського (м. Братислава, Словаччина). В рамках проекту «Англійська мова для університетів» від Британської ради в Україні (за ініціативи кафедри міжнародних комунікацій УжНУ долучився в травні 2016 року) стажування пройшли 5 науково-педагогічних працівників кафедри. З метою обміну досвідом для студентів-туризмознавців регулярно читають лекції запрошені зарубіжні колеги – професори Eндрю-Джон Мак Вей (м. Йоркшир), Петер Ері (м. Дармштадт), Марія Чижмарова (м. Пряшів), Ян Сітарчик та Зузана Другова (м. Банська Бистриця).

Свідченням мовно-професійного рівня викладачів є той факт, що члени кафедри у різний час проходили та проходять стажування у країнах, мови яких вивчаються на факультеті (США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Угорщина, Кіпр, Словаччина, Польща).

Впродовж літніх канікул найкращі студенти факультету проходять мовні практики в провідних вузах Європи.

З метою застосування набутих студентами впродовж навчання вмінь та навичок з іноземних мов викладачами кафедри міжнародних комунікацій організовуються зустрічі з носіями мови, семінари, міжнародні конференції, презентації різних навчальних програм, практик, мовні, ознайомчі, краєзнавчі поїздки країнами Європи. Впродовж цих подорожей студенти мають нагоду здобути практичні вміння проведення екскурсій, а також спробувати себе в якості екскурсоводів, гідів-перекладачів, супроводжуючих груп. Так, за короткий період студенти відкрили для себе  Будапешт, Відень, Зальцбург,  Братиславу, Кошице, Пряшів, Прагу, Дрезден, Варшаву, Освенцим, Франфурт на Майні, Майнц, Дармштадт, Гессен та багато інших європейських міст.

 

 

Відповідальний за інформацію: завідувач кафедри міжнародних комунікацій доц. Жовтані Р.Я.
Дата оновлення сторінки: 20.06.2017