Кафедра туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства

Кафедра туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства – створена у 2013 р.  відповідно до наказу №138/01-03 як структурна одиниця факультету туризму та міжнародних комунікацій. З 2016 р. завідувач кафедри доктор історичних наук, Корсак Роман Володимирович, автор понад 80 наукових публікацій, з них 60 наукового та 15 навчально-методичного характеру, у тому числі 60 публікацій у фахових виданнях, 40 – у наукометричних виданнях, 6 монографій.

Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства є формування нової висококультурної та освіченої генерації кваліфікованих фахівців туристичної галузі.

У сучасних умовах, важливе значення при підготовці фахівців туристської галузі має поєднання теорії і практики. Базами навчальних практик студентів слугують готельно-ресторанні та туристично-рекреаційні комплекси, туроператори та турагенції Закарпаття, а також підписано договори з туристичними організаціями Європи.

За час існування кафедри викладачами підготовлено і видано туристично-інформаційні посібники, проведено міжнародні семінари та взято участь у великій кількості міжнародних конференцій. У рамках Норвезького фінансового механізму було виконано наукові проекти, що стосуються дослідження туристичної інфраструктури та об’єктів Закарпатської області. 

Сьогодні на кафедрі працюють два доктори наук: завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор Корсак Роман Володимирович та доктор історичних наук, професор Гарагонич Василь Васильович; шість кандидатів наук: кандидати економічних наук Годя Іван Михайлович, Січка Іван Іванович, Кіш Галина Вікторівна, Попик Мар’яна Михайлівна, Левкулич Вікторія Вікторівна, Сіра Евеліна Олександрівна та кандидат філософських наук Світлинець Ольга Володимирівна, старший викладач Коваль Олександр Дмитрович та Носа Богдана Михайлівна.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів у галузі знань 241 «Сфера обслуговування» за наступними спеціальностями:

  • · 6.241 «Готельно-ресторанна справа»  за ОР «бакалавр»; 
  •   8.241 «Готельно--ресторанна справа» за  ОС «магістр»;
  • · 6.242 «Туризм» за ОР «бакалавр»;  
  • · 8.242 «Туризмознавство» за  ОС «магістр».

Відповідальний за інформацію: Корсак Роман Володимирович
Дата оновлення сторінки: 05.03.2020