Кафедра туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства

Кафедра туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства – створена на базі кафедри туристичної інфраструктури та сервісу у 2019 р.  як структурна одиниця факультету туризму та міжнародних комунікацій. 

Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства є формування нової висококультурної та освіченої генерації кваліфікованих фахівців готельно-ресторанної галузі.

У сучасних умовах, важливе значення при підготовці фахівців сфери гостинності має поєднання теорії і практики. Базами навчальних практик студентів слугують готельно-ресторанні комплекси Закарпаття, Центральної та Східної Європи (Словаччина, Польща, Туреччина).

За час існування кафедри туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства викладачами опубліковано наукові статті із готельно-ресторанного бізнесу, підготовлено посібники та науково-методичні рекомендації, взято участь у міжнародних конференціях. 

Сьогодні на кафедрі працюють два доктори наук: завідувач кафедри, професор Корсак Роман Володимирович, проф. Колісник Галина Миколаївна, та шість кандидатів наук: кандидати економічних наук, доцент Годя Іван Михайлович, Січка Іван Іванович, Кіш Галина Вікторівна, Попик Мар’яна Михайлівна, Сіра Евеліна Олександрівна та Світлинець Ольга Володимирівна, старший викладач Коваль Олександр Дмитрович та Носа Богдана Михайлівна, викладач Фуртій Володимир Володимирович та асистент Реблян Антоніна Муратівна.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за наступними спеціальностями:

  • 241 «Готельно-ресторанна справа» за першим освітнім рівнем  «Бакалавр»; 
  • 241 «Готельно-ресторанна справа» за другим освітнім рівнем «Магістр»;
  • 242 «Туризм» за першим освітнім рівнем  «Бакалавр»;  
  • 242 «Туризм»  за другим освітнім рівнем «Магістр».

Відповідальний за інформацію: Корсак Роман Володимирович
Дата оновлення сторінки: 19.10.2020