НДІ міграції і демографії

Науково-дослідний інститут міграції і демографії економічного факультету створений рішенням Вченої ради УжНУ в кінці 2019 року,  з метою орагнізації та проведення досліджень цієї проблематики в Закарпатській області та моніторингу міграційного процесу в Україні, вивченні такого досвіду в країнах Євросоюзу та його запровадженні в науковому і навчально-освітньому процесі УжНУ, виробленні науково-практичних рекомендацій для органів держаного управління та місцевого самоврядування регіону.