НДІ державного управління та регіонального розвитку

 Створення  Інституту державного управління та регіонального розвитку стало результатом реалізації і розвитку кращих традицій, здобутків і моделей функціонування Програми "Центр державного та місцевого управління". Програма діяла протягом 1995-1997 рр. при Ужгородському державному університеті в  рамках інституційного партнерства з Університетом Джорджії, США та фінансувалася Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) за адміністрування Ради міжнародних досліджень та обмінів (IREX). Інститут є структурним підрозділом Ужгородського національного університету та діє на підставі Положення про науково-дослідний інститут державного управління та регіонального розвитку, затвердженого ректором Ужгородського національного університету.

Становлення та розвиток спроможності Інституту, його залучення до міжнародних та національних тренінгових і  дослідницьких програм у період 1997-2013 рр. відбулося за особистої ініціативи та динамічної участі нинішнього  декана факультету міжнародних економічних відносин УжНУ доктора політичних наук , професора Миколи Михайловича Палінчака, який  очолював Інститут у цей період. 

Директор Інституту – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою міжнародних економічних відносин  Володимир Панасович Приходько. Під час роботи в реальному секторі економіки керував залученням та консалтингово-інженерним   супроводом масштабних інвестиційних проектів вітчизняних та транснаціональних корпорацій у автомобільній та електронній промисловості. У 2009-2010 рр. працював ректором Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ). Директор інституту очолює Наукову Раду, яка складається з провідних вчених-дослідників у галузі державного управління та регіонального розвитку УжНУ та партнерських науково-дослідних установ, представників структурних підрозділів інституту.  

Експерти інституту на міжнародній науковій конференції «Транскордонна статистика та просторова згуртованість - виклики і перспективи». Квітень 18-19, 2018р.Жешув, Польща

 

Інститутом, його експертами  разом з партнерами  випущено: 7 колективних  праць, 68 матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій, понад  90 методичних матеріалів з актуальних проблем державного управління та регіонального розвитку ( https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/; посилання на Видання тут). 

Провідні видання за участю експертів інституту

 

Мета Інституту – ефективне використання інтелектуального потенціалу УжНУ  для вдосконалення державного управління на засадах «Good governance», надання  наукових, освітніх  та консультаційних  послуг для органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських та приватних організацій в процесі реалізації проєктів регіонального розвитку. 

      Основні напрямки діяльності:

  • Аналіз теоретичних проблем державного управління та пошук оптимальних шляхів їх вирішення;
  • Вивчення впливу державної політики на розвиток регіону та вироблення альтернативних моделей для прийняття оптимальних рішень в цій сфері;
  • Розробка та реалізація програм підвищення кваліфікації та підготовки державних службовців різних категорій;
  • Консультативна, експертна, інформаційно-технічна допомога органам державного управління, місцевого самоврядування, громадським організаціям, бізнесовим структурам;
  • Публікація навчальних посібників, довідників, теоретичних досліджень;
  • Впровадження інформаційних технологій в діяльність органів державного управління та місцевого самоврядування.

Здобутки Інституту стали можливими завдяки активності експертів -дослідників  та підтримці органів регіонального та місцевого самоврядування, міжнародних фондів, в т. ч.  Норвезького фінансового механізму,  Фонду Карпатського ЄврорегіонуIREXIATPфонду "Відродження", Закарпатської обласної ради, Ужгородської міської ради, Департаменту економічного розвитку та торгівлі Закарпатської облдержадміністрації та ін. 

У активі експертів Інституту чимало успішних проєктів тренінгів персоналу управлінців та прикладних досліджень для органів державної влади та місцевого самоврядування.

У  ході їх реалізації експертами інституту підготовлено та надано: 

 

  • Практичні рекомендації вищим керівним інституціям Європейського Союзу, органам державного управління та місцевого самоврядування, громадським організаціям щодо ефективної імплементації північного досвіду транскордонного співробітництва;
  • Пропозиції щодо кластерного розвитку регіону, реорганізації Карпатського Єврорегіону, створення мережі транскордонних індустріальних парків у співпраці з територіальними громадами прикордоння;
  • Усунення диспропорцій та розробки  низки сценаріїв просторового розвитку обласного центру в контексті адміністративно-територіальної реформи (Стратегія розвитку Закарпатської області та Стратегія міста Ужгорода);
  • Розділ ІІІ Концепції інноваційного розвитку Ужгородського національного університету , як регіонального інтегратора знань, інновацій та технологій, в частині взаємодії з територіальними  громадами  та  перелік індикаторів розвитку академічного підприємництва і  транскордонного освітньо-наукового кластера.

Інститут – постійний учасник процесу регіонального та транскордонного стратегічного таргетування. Його експерти відіграли помітну роль у підготовці Стратегій розвитку Закарпатської області на період 2015 – 2020 рр. та на період 2021-2027 рр., Стратегії розвитку міста «Ужгород-2030», Концепції інноваційного розвитку  Ужгородського національного університету на період до 2025 р., яка розроблялася за підтримки Вишеградського Фонду та у партнерстві із вищими школами країн Вишеградської групи.

Тренінгове навчання «Регіональний розвиток: ефективні інструменти посилення конкурентоспроможності громади (району, міста)». Для голів територіальних громад. 9-12 грудня 2019р. м. Ужгород, УжНУ

 

Відповідальний за інформацію: директор Інституту Володимир Панасович Приходько
Дата оновлення сторінки: 24.10.2022