Інститут державного управління та регіонального розвитку

Створення  Інституту в червні 1997 р.  стало результатом реалізації і розвитку кращих традицій, здобутків, моделей функціонування Програми "Центр державного та місцевого управління". Програма діяла протягом 1995-1997 років при Ужгородському державному університеті в  рамках інституційного партнерства з Університетом Джорджії, США та фінансувалася Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) за адміністрування Ради міжнародних досліджень та обмінів (IREX).

Становлення та розвиток спроможності Інституту, його залучення до міжнародних та національних тренінгових і  дослідницьких програм у період 1997-2013 рр. відбулося за особистої ініціативи та динамічної участі нинішнього  декана факультету міжнародних економічних відносин УжНУ доктора політичних наук , професора Миколи Михайловича Палінчака, який  очолював Інститут у цей період (https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/interrelations-kafinterrel/staff). 

Директор Інституту – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою міжнародних економічних відносин  Володимир Панасович Приходько. Під час роботи в реальному секторі керував залученням та консалтингово-інженерним   супроводом масштабних інвестиційних проектів вітчизняних та транснаціональних корпорацій у автомобільній та електронній промисловості. У 2009-2010 рр. працював ректором Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ) (https://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/interrelations-kafinterecon/staff ).

Інститутом випущено: 7 колективних  праць, 68 матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій, понад  90 методичних матеріалів з актуальних проблем державного управління та регіонального розвитку ( https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/).

Мета інституту - забезпечувати наукові та консультаційні послуги для органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських та приватних організацій.

 

 Основні напрямки діяльності:

  • Аналіз теоретичних проблем державного управління та пошук оптимальних шляхів їх вирішення;
  • Вивчення впливу державної політики на розвиток регіону та вироблення альтернативних моделей для прийняття оптимальних рішень в цій сфері;
  • Розробка програм підвищення кваліфікації та підготовки державних службовців різних категорій;
  • Консультативна, експертна, інформаційно-технічна допомога органам державного управління, місцевого самоврядування, громадським організаціям, бізнесовим структурам;
  • Публікація навчальних посібників, довідників, теоретичних досліджень;
  • Впровадження інформаційних технологій в діяльність органів державного управління та місцевого самоврядування.

 Здобутки Інституту стали можливими завдяки активності співробітників та підтримці органів регіонального та місцевого самоврядування, міжнародних фондів. Зокрема Закарпатської обласної ради, Ужгородської міської ради, Департаменту економічного розвитку та торгівлі Закарпатської облдержадміністрації, Фонду Карпатського ЄврорегіонуIREXIATPфонду "Відродження".

В активі Інституту чимало прикладних досліджень для органів державної влади та місцевого самоврядування. Одним із найбільш успішним став проект економічного розвитку громади (ПЕРГ) – це проект, який реалізовувався протягом  чотирирічний терміну, що розпочався 1 січня 2004 року і тривав до 31 грудня 2007 року. Проект був профінансований Канадською агенцією міжнародного розвитку (КАМР) уряду Канади, а його менеджмент здійснювався Канадським бюро міжнародної освіти (КБМО). КБМО є Канадською національною недержавною організацією (НДО), яка має десятилітній досвід діяльності в Україні та понад тридцятирічний досвід менеджменту міжнародних проектів по всьому світу.

Інститут – постійний учасник процесу регіонального та транскордонного стратегічного таргетування. Його експерти відіграли помітну роль у підготовці Стратегій розвитку Закарпатської області на період 2015 – 2020 рр. та на період 2021-2027 рр., Стратегії розвитку міста «Ужгород-2030», Концепції інноваційного розвитку  Ужгородського національного університету на період до 2025 р., яка розроблялася за підтримки Вишеградського Фонду та у партнерстві із вищими школами країн Вишеградської групи.

 

Відповідальний за інформацію: директор Інституту Володимир Панасович Приходько
Дата оновлення сторінки: 12.04.2020