Центр інновацій та розвитку

Центр створено з метою проведення наукових (фундаментальних і прикладних), аналітичних досліджень, розробки проектів, надання консультаційних послуг та експертизи, а також для просування позитивного іміджу вузу.

Основними завданнями діяльності Центру є:
  • сприяння розвитку міжнародних, зокрема транскордонних наукових контактів і спільних досліджень;
  • участь у розробці та реалізації міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих стратегій і програм розвитку;
  • складання проектів, включно міжнародних, спрямованих на впровадження результатів прикладних досліджень,  технологічних і аналітичних розробок у виробництво, комерціалізацію науки;
  • моніторинг ЗМІ з метою визначення поточного іміджу Університету, вироблення і здійснення комплексу заходів для спростування недостовірної і неактуальної інформації про його функціонування;
  • створення інформаційного поля у соціальних мережах для просування позитивного іміджу вузу серед потенційних абітурієнтів, інших зацікавлених сторін;
  • координація розробки корпоративного стилю, виготовлення рекламної продукції;
  • участь у підготовці і відзначенні знаменних дат у житті Університету, загальноуніверситетських заходів;
  • збір та поширення інформації про новини у житті різних структурних підрозділів, науково-педагогічних співробітників і студентів, які здійснюють певну діяльність в межах Центру.