Абітурієнту

Вступ на основі здобутого ОКР молодший спеціаліст (ОС молодший бакалавр), ОПС фаховий молодший бакалавр

ДВНЗ "УжНУ" запрошує випускників коледжів продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавр (магістр медичного або фармацевтичного спрямувань). Відповідно до Правил прийому у 2022 році до ДВНЗ «УжНУ» приймаються:

1) особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь (ОПС) фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь (ОС) молодшого бакалавра з будь-якої спеціальності, для здобуття ступеня бакалавра:

– на другий курс на вакантні місця ліцензованого обсягу;

2) особи, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра із спорідненої спеціальності, для здобуття ступеня бакалавра:

– на перший курс (зі скороченим терміном навчання – 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців);

– на третій (або другий) курс на вакантні місця ліцензованого обсягу;

3) особи, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра з відповідної спеціальності медичного (фармацевтичного) спрямування, для здобуття ступеня магістра медичного (фармацевтичного) спрямування:

– на другий курс на вакантні місця ліцензованого обсягу.

Кількість вакантних місць буде оприлюднена до початку вступної кампанії, обсяги державного замовлення – після затвердження відповідного рішення Конкурсною комісією МОН України. 

Конкурсні пропозиції ДВНЗ "УжНУ"

Повний перелік конкурсних пропозицій - за посиланням.

Конкурсний відбір

Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного спрямувань) здійснюється за результатами за результатами НМТ (ЗНО):

- перший конкурсний предмет – українська мова;

- другий предмет при вступі на місця державного замовлення – математика, при вступі на небюджетні конкурсні пропозиції – на вибір вступника.

У 2022 році приймаються результати національного мультипредметного теста або сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 – 2022 років.

Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 125,000

Прийом заяв та документів

Прийом заяв та документів розпочинається 29 липня, закінчується о 18:00 23 серпня.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється не пізніше 02 вересня.

Вступники, які отримали рекомендації мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18:00 7 вересня.

Зарахування вступників за кошти державного бюджету (за державним замовленням) проводиться 09 вересня, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.

Правилами прийому визначені додаткові сесії прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування. При цьому зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується не пізніше 30 листопада 2021 року.

Відповідальний за інформацію: відповідальний секретар приймальної комісії
Дата оновлення сторінки: 24.07.2022