Conferences

«ПЕРМАКУЛЬТУРА ТА ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО»

Міжнародна науково-практична конференція

(24-25 лютого 2018 р., м.Ужгород)

Матеріали конференції 

 

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

ХI Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція

(м. Ужгород, 13-14 квітня 2018 р.)

Матеріали конференції

 

«НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОЛОДІ –ПРОГРЕС МЕДИЦИНИМАЙБУТНЬОГО»

ХVІ Міжнародна науково-практична студентська конференція

(м.Ужгород, 18-21 квітня 2018 р.)

Матеріали конференції 

 

«УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ»

ІІI Міжнародна науково-практична конференція

(м. Ужгород, 18-19 квітня 2018 р.).

Матеріали конференції

 

 «ЗАКАРПАТСЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ»

Х Міжнародна науково-практична конференція

(м. Ужгород, 19-21 квітня 2018 р.)

Матеріали конференції

 

«ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ»

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

(м. Ужгород, 20 квітня 2018 р.)

Матеріали конференції 

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТИВНОЇ РОБОТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ»

І Науково-практична конференція з міжнародною участю

(м. Ужгород, 19-20 квітня 2018 р.)

Матеріали конференції 

 

«МАТЕМАТИКА І ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

Підсумкова наукова студентська конференція математичного факультету

(м. Ужгород, 24-25 квітня 2018 року)

Матеріали конференції 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЧНИХ ТА АГРОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ»

Міжнародна конференція молодих учених та студентів

(м.Ужгород, 26-27 квітня 2018 р.)

Матеріали конференції 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ»

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів

(Ужгород, 26–27 квітня 2018 р.)

Матеріали конференції 

 

«МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ У ФОКУСІ ВИКЛИКІВ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ»,

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

(м.Ужгород, 26–28 квітня 2018 р.)

Матеріали конференції 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»

Студентська наукова конференція факультету історії та міжнародних відносин

(м.Ужгород, 16 травня 2018 р.)

Матеріали конференції 

 

«СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ»

ІІІ-ї Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

(м. Ужгород, 21-25 травня 2018 р.)

Матеріали конференції 

 

«ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У ФАХОВІЙ ОСВІТІ»

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція

(м. Ужгород,  15 жовтня 2018 р.)

Матеріали конференції