Materials of conferences for 2016

«ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

(м. Ужгород, 19-20 лютого 2016 р.)

Матеріали конференції

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ»

Матеріали V Міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених

(м. Ужгород, 26-27 лютого 2016 р.)

Матеріали конференції

 

«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК»

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий парк як універсальна регіональна структура інноваційної діяльності»(м.Ужгород, Україна – м.Кошице, Словацька Республіка, 3 березня 2016 р.)

/ Випуск 1 (12) 2016 / Випуск 2 (13) 2016 / ISSN 2218-5348

 

«ГЕОПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ»

Збірник наукових праць / Випуск 1(16) / Випуск 2(17) / ISSN 2078-1431

 

«МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО, ПОЛІТИЧНОГО, КУЛЬТУРНОГО ТА КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та аспірантів ДВНЗ Ужгородський національний університет»

(м. Ужгород, 20 квітня 2016 р.)

Матеріали конференції

 

«ЗАКАРПАТСЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ»

Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції

(м. Ужгород, 21-23 квітня 2016 р.)

Матеріали конференції

Матеріали конференції

 

«РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА РОЗВИТОК СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

(м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р.)

Матеріали конференції

 

«ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ»

Матеріали IX Регіональної конференції молодих вчених та студентів із міжнародною участю

(м. Ужгород, 5-6 травня 2016 р.)

Матеріали конференції

 

«СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

(м. Ужгород, 16-30 травня 2016 р.)

Матеріали конференції

 

«ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ»

Тези доповідей міжнародної наукової конференції

(м. Ужгород, 19-21 травня 2016 р.)

Матеріали конференції

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ»

Матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції

(м. Ужгород, 16 вересня 2016 р.)

Матеріали конференції

 

«ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»

Праці VІII Міжнародної школи-семінару присвяченої  80-річчю академіка НАН України І.В. Сергієнка

та 50-річчю математичного факультету ДВНЗ «УжНУ»

(м. Ужгород, 26 вересня – 1 жовтня 2016 р.)

Матеріали конференції

 

«ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У ФАХОВІЙ ОСВІТІ»

Збірник наукових праць. Випуск 1(7) 2016 / ISSN 2307-3594

(за матеріалами VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю)

(м. Ужгород, 20 жовтня 2016 р.)

Матеріали конференції

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

(м. Ужгород, 27 жовтня 2016 р.)

Матеріали конференції

 

«ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ»

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

(м. Ужгород, 23 листопада 2016 р.)

Матеріали конференції

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ РОСЛИННОГО СВІТУ КАРПАТ: РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНІСТЬ»

Збірник тез  Міжнародної наукової конференції

(м.Ужгород, 8-9 грудня 2016 р.)

Матеріали конференції