Materials of conferences for 2017

«ЗАКАРПАТСЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ»

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції

(м. Ужгород, 20-22 квітня 2017 р.)

Матеріали конференції

 

«ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

(м. Ужгород, 20 квітня 2017 р.)

Матеріали конференції

 

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

Збірник праць Х Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції

(м. Ужгород, 21-22 квітня 2017 р.)

Матеріали конференції

 

«ОБЛІК, АНАЛІЗ, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ»

Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

(м. Ужгород, 21 квітня 2017 р.)

Матеріали конференції

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ»

Збірник матеріалів VІ Міжнародної стоматологічної конференції студентів та молодих вчених

(м. Ужгород, 20-22 квітня 2017 р.)

Матеріали конференції

 

«МАТЕМАТИКА І ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»

Збірник тез доповідей студентської наукової конференції

(м.Ужгород, 25-26 квітня 2017 р.)

Матеріали конференції

 

«НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОЛОДІ – ПРОГРЕС МЕДИЦИНИ МАЙБУТНЬОГО»

Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної студентської конференції

(м.Ужгород, 26-29 квітня 2017 р.)

Матеріали конференції

 

«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА: ВЕКТОР РОЗВИТКУ»

Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

(м.Ужгород, 26 квітня 2017 р.)

Матеріали конференції

 

«ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ»

Матеріали міжнародної конференції молодих учених та студентів

(м.Ужгород, 27-28 квітня 2017 р.)

Матеріали конференції

 

«СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ»

Матеріали міжнародної науково-практичної  конференції

(м.Ужгород, 28-29 квітня 2017 р.)

Матеріали конференції

Матеріали конференції

 

«ГЕОПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ»

Збірник наукових праць за матеріалами круглого столу експертів на тему: «РОЛЬ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЄС ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ»

(м.Ужгород, 5 травня 2017 р.)

Матеріали конференції