The Department of Stomatology of Post-graduate Education with a course of therapeutic and prosthetic dentistry

Потапчук Анатолій МефодійовичПотапчук Анатолій Мефодійович – завідувач кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, доктор медичних наук, професор, академік УАН, академік MAkCIO, член зовнішньої колегії академії наук Угорщини, Заслужений діяч науки і техніки України.

Закінчив з відзнакою стоматологічний факультет Львівського державного медичного інституту. Працюючи сільським дільничним стоматологом у 1991р., захистив дисертацію кандидата медичних наук: «Применение высокоминерализованной минеральной воды воды Пасека в комплекной профилактике кариеса зубов у детей », КД №044347. А.М. Потапчук є співавтором вперше в СРСР (1987) запропонованої і реалізованої діючої програми первинної профілактики карієсу зубів та хвороб пародонту, яка направлена на усунення природного дефіциту йоду та фтору у населення Закарпаття та регіонів з аналогічними біохімічними аномаліями. Ця модель масової профілактики з використанням йодовано-фторованої солі включена до "Комплексної програми профілактики хвороб і формування здорового способу життя населення України на період до 2000 року" (Постанова Кабінету Міністрів №305 від 07.12.1989 р.). Проект був схвалений ВООЗ, а його консультантом був завідуючий відділом профілактики, професор Марталлєр (Швейцарія).

У 2000р. захистив першу в Україні дисертацію доктора медичних наук з питань дентальної імплантології: «Засто­сування кальцій-фосфатних керамік та їх композитів при ендоосальній імплантації (експериментально-клінічне  дослідження)», ДД №001670. У дисертації в експерименті вивчені морфологічні особливості перебудови кісткової тканини навколо імплантатів з різним біоактивним керамічним покриттям, досліджений мінеральний склад кістки та метаболічні процеси в організмі тварин, цитоксичність імплантатів у культурі клітин кісткового мозку та скелетоенної мезенхіми, проведені біофізичні дослідження щільності контакту імплантат-кістка. Вивчена дія композиційних сполук на основі гідроксилапатиту та β трикальційфосфату  з різними зв’язуючими субстанціями (фібриновий клей, хонсурід, хондроітинсульфат) на темпи та характер остеогенезу дірчастих кісткових дефектів у тварин. Вперше був запропонований принципово новий тип  зубних імплантатів з градієнтним біоактивним покриттям з заданими властивостями, який апробований як в експерименті, так і в клініці (патент України №17590А). Вивчені фізико-хімічні властивості, досліджена структура, хімічний склад і топологія поверхні та запропонована математична модель форми імплантату і проведений аналіз розподілу напружень навколо імплантатів різних конструкцій при дозованих навантаженнях методом фотопружності. У клініці вдосконалена методика іммедіат-імплантації, ендосальної імплантації при вираженій нерівномірній атрофії альвеолярного відростка з застосуванням оперативної методики синус-ліфтингу та використанням запатентованих остеопластичних композиційних сполук на основі ГА і βКФ і зв’язуючих субстанцій за технологією направленої кісткової регенерації з використанням колагенових бар’єрних мембран Lioplant з подальшим раціональним ортопедичним лікуванням. Робота виконана на кафедрі факультетської хірургії з курсом стоматології УжНУ. Член спеціалізованої вченої Ради Д35.600.01 із захисту докторських дисертацій у ЛДМУ ім.Данила Галицького та кандидатської К61.051.08 ДВНЗ «Ужгородський національний університет», член правління асоціації дентальних імплантологів та парадонтологів України, лікар вищої кваліфікаційної категорії, стоматологічна клініка «Красія». Керівник 3-х дисертаційних робіт. Член редакційної ради фахових журналів «Науковий вісник УжНУ», «Імплантологія Пародонтологія Остеологія», «Клінічна стоматологія», «Дентальная имплантология и хирургия», «Intermedica journal», «Експериментальна та клінічна стоматологія». Голова правління благодійного фонду «Центр розвитку стоматології Закарпаття». Забезпечує лекційний курс з ортопедичної, хірургічної та терапевтичної стоматології. Автор монографії: Екологічні аспекти карієсу зубів та хвороб пародонту / Горзов І.П., Потапчук А.М.– 1998, навчального посібника: Основи стоматології . / Потапчук А.М.– 2006, Сучасна фізіотерапія та діагностика в стоматології. / Потапчук А.М., Добра П.П., Русин В.В., Рівіс О.Ю. - 2012. з грифом МОН для студентів вищих навчальних закладів, підручника для лікарів-інтернів: Стоматологія у 2 кн. / М.М.Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова, А.М. Потапчук та ін.. 2013. Автор 177 наукових статей, 9 авторських свідоцтв СРСР та 8 патентів України. Інформація про проф. Потапчука А.М. представлена у виданні «Науково-освітній потенціал України» в рубриці «Відомі імена в освіті і науці» (2012) та «Вітчизняна медицина в Україні і світі» (2016).

Хобі: волейбол, гірськолижний спорт.

Жеро Наталія Іванівна

 Жеро Наталія Іванівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – терапевтична стоматологія. У 1979р.закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Дніпропетровського медичного інституту. У 1995 році захистила дисертацію кандидата медичних наук: «Стоматологічний статус онкологічних хворих на фоні протипухлинної терапії та методи його корекції (клініко-лабораторне дослідження)», КН № 009803. 17 червня 2010 року присвоєно вчене звання доцента, атестат 12ДЦ № 023088. Лікар вищої категорії з терапевтичної та ортопедичної стоматології, має спеціалізацію з дитячої стоматології. Має спеціалізацію за фахом «Організація і управління охороною здоров’я», сертифікат СЕ № 001446 від 06.05.2015 р. Автор 65 публікацій, в т.ч. 2 патенти України на винахід та корисну модель, з них 38 наукового та 27 навчально-методичного характеру, у тому числі 22 публікацій у фахових виданнях України та провідних наукових виданнях інших держав. За наукометричними базами Scopus  та Google Scholar h-індекс (індекс Гірша) становить 1. Автор 1 навчального посібника з грифом МОН Хвороби зубів./ Жеро Н.І. – 1996 р.. Співавтор тестів для ліцензійних іспитів «Крок-2» та «Крок-3» за фахом «Стоматологія». Читає лекційні курси з терапевтичної стоматології. Здійснює керівництво двома кандидатськими дисертаціями та магістерською роботою. Виконує докторську дисертацію «Клініко-експериментальне обгрунтування лікування деструктивних форм періодонтиту із застосуванням  морфологічного моделювання».

Прийняла участь у міжнародних науково-практичних конференціях: «Актуальні питання скринінгу та профілактики захворювань у практиці сімейного лікаря», 15 – 16.04.2014 р., доповідь «Controversal matterns of arrangement of dental assistance within the framework of helthcare system reform and ways to increase of efficiency of diagnosing destructive processes in apical periodont», «Вплив первинної медико-санітарної допомоги на поведінкові детермінанти населення профілактики соціально небезпечних та хронічних неінфекційних захворювань в умовах державної та страхової охорони здоров’я», м.Ужгород, 21-22.04.2015 р., доповідь «Бісфосфонати та остеопластичні препарати в ендодонтичному лікуванні деструктивних періодонтитів», «Можливості превентивного та лікувального впливу на соціально значимі захворювання в закладах первинної медико-санітарної допомоги», м.Ужгород, 12-13 квітня 2016 р. – доповідь «Проблеми первинної ланки стоматологічної допомоги на селі в умовах реформування медичної галузі».

Хобі: історія древніх цивілізацій, класична музика, дайвінг.

Русин Віталій Васильович

Русин Віталій Васильович – кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – фізіотерапевтична стоматологія. Закінчив з відзнакою Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. У 2010 році захистив дисертацію кандидата медичних наук: «Експерементально-клінічне обгрунтування успішності іммедіат імплантації та фактори ризику», науковий керівник – проф. Потапчук А.М.. Рішенням атестаційної колегії від 25 лютого 2016 року, присвоєно вчене звання доцента 12ДЦ № 046209. З 2007 року по теперішній час – приватно практикуючий лікар-стоматолог, член Асоціації імплантологів України.

Прийняв участь в міжнародній науковій конференції «360 Implantology» ( м.Кани, Франція, 6-9 червня 2013 р.),  «Актуальні питання сучасної стоматології» (м.Ужгород, 7-9 лютого 2014 р.), виступав з доповіддю «Аргументація адаптованих методів підтримуючої терапії після хірургічного втручання з метою дентальної імплантації»,  «Сучасні досягнення судово-медичної науки та практики» (м.Ужгород, 29 квітня – 02 травня 2015 року),  «Судово-медичні аспекти ортопедичного лікування з опорою на дентальні імплантанти», III міжнародний науково-практичний стоматологічний конгрес Україна−Грузія (м.Львів, 29 липня – 01 серпня 2015 р.), «Методи суперімпозиції зображень: перспективи використання для верифікації змін кісткової тканини».

Учасник наступних теоретично-практичних семінарів:

авторський курс Олексія Красножона «Діагностика і планування в ортопедичній стоматології», м.Львів, 3-4 жовтня 2015 р., «Періо-концепція стоматологічного прийому». Лектор: Мирослав Солонько, м Львів, 22 грудня, 2015 р., «Bonded restorations in the anterior dentition». Лектор: Pascal Magne, м.Київ, 12 березня 2016 р., «Ортопедія на імплантатах. Базовий курс». Лектор: Роман Куць, м.Мукачево, 21 травня 2016 р., «Photography in dentistry» Лектор: Luca Pascoletti, м.Яремче, 10-11 грудня 2016 р.

 Хобі: авіамоделізм, радіокеровані моделі, ендуро мотоцикли.

Крулик Василь Васильович

Крулик Василь Васильович – старший викладач кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – терапевтична стоматології. Закінчив у 1995 році стоматологічний факультет Івано-Франківської державної медичної академії. Працює в стоматологічній клініці  (створеній при підтримці American International Health Alliance Rotary Club of Corvallis, Oregon USA, Rotary International, Austin Dental Equipment, Burkhart Dental Equipment, Corvallis Sister City Association),  яка є клінічною базою для лікарів-інтернів та курсантів.

Виконує дисертацію кандидата медичних наук: «Клініко-інструментальний аналіз сколів металокерамічних зубних протезів та вдосконалення їх методів реставрації і профілактики (експериментально-клінічне дослідження)».

Мельничук Наталія Іванівна

Мельничук Наталія Іванівна – старший викладач кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – терапевтична стоматології. Закінчила стоматологічний факультет Львівського державного медичного університету у 1984 році. З 2007 по 2008 року працювала асистентом кафедри терапевтичної стоматології на стоматологічному факультеті Ужгородського національного університету, завідувала курсом дитячої стоматології. Має схильність до науково - досліджувальної роботи, яка відображається  у практичній та клінічній діяльності. Поєднує стоматологічну практику в клініці «ДМ»

Проходила навчання в Ізраїлі в 2014,приймала участь в міжнародних конференціях: Словаччина (Пряшів), Австрія (Відень),  Ізраїль (Тель-Авів).

Хобі: подорожувати, дайвінг, боулінг.

Рівіс Марія Василівна

Рівіс Марія Василівна – старший викладач кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – ортодонтія. У 1981 році закінчила стоматологічний факультет Дніпропетровського медичного інституту. Член Асоціації ортодонтів України та  Європейської асоціації ортодонтів, голова Асоціації ортодонтів Закарпатської області з 2013 року.  Працює в  приватній стоматологічній клініці «Ортодонтична стоматологічна практика», яка є клінічною базою для лікарів-інтернів та курсантів.

Прийняла участь в конференціях та майстер-класах: стажування у в Lancaster Cleft Palate Clinic; 1998, 2000, 2004р., США, «Конгрес ортодонтів Європи», 2012 р., Іспанія, конференція по використанню LM-активаторів , 2013 р., Хельсінкі, курси по «Easy align»2014 р., Київ, конгрес «Європейської асоціації ортодонтів» 2015 р., Венеція, учасник першого Європейського конгресу по «Easy align», 2016 р.,  Відень,  конгрес EOS, 2016 р., Стокгольм, «Конгрес ортодонтів України», 2016 р., Київ

Хобі: вивчення іноземних мов, бальні танці, вирощування квітів.

Мельничук Іван Дмитрович

Мельничук Іван Дмитрович – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – хірургічна стоматологія. У 2008 році закінчив стоматологічний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Виконує дисертацію кандидата медичних наук: «Клініко-лабораторний аналіз ускладнень дентальної імплантації».

Приймав участь в  наукових конференціях: «Strategy of  successful Dental Implantology with combination of  the Pitt-Easy and Endopore implant systems »  ( м.Київ, 27 лютого 2010 р.), «Prosthetic algoritms of  implant-supported dentures» . Лектор: Marton Yakubovich, м.Одеса, 4 жовтня 2012 р., «EUROPERIO 7» м.Відень, Австрія, 6-9 червня 2012р., «360 Implantology» м.Канни, Франція, 6- 9 червня 2013р., «Restoration of coronal posterior tooth side with a favorable prognosis». Лектор: Nataliia Synytsyna, м.Львів, 25 жовтня 2013 р., Penn Endo Global Symposium  м.Відень  Австрія, 4-6 грудня 2014 р., «Перша західна міждисциплінарна стоматологічна конференція», м.Ужгород, 29 лютого - 01 березня 2015 р., «EUROPERIO 8» м.Лондон, Велика Британія, 3-6 червня 2015 р., «II Західна Міждисциплінарна Стоматологічна конференція», м.Ужгород, 20-21 лютого 2016 р., чотирнадцята міжнародна конференція «Нові технології в ендодонтії»   м.Київ, 27-28 жовтня 2016 р., «Пряма реставрація проти непрямої. Жувальна група». Лектор: Олександр Фецич, м.Львів, 15 лютого 2014 р., «Пряма реставрація. Передні та кутні». Лектор: Олександр Фецич, м.Ужгород, 28 березня 2015р., «Протезування на імплантат». Лектор: Олексій Красножон, м.Ужгород, 30-31 травня 2015 р., «Сучасний підхід до Апікальної Хірургії». Лектор: Андрій Половінщиков, м.Львів, 21-22 листопада 2015р., «Вторинна ендодонтія». Лектор: Ігор Ноєнко, 26 грудня 2015р., «Прямі реставрації жувальної групи зубів». Лектор: Толкачов Владислав, Андрій Жуйков, м.Ужгород, 12 грудня 2015 р., «Participated in the MIS Implantology Seminar», м.Тель-Авів, Ізраїль, листопад 2016 р.

Хобі: футбол, пейнтбол, сквош.

Мошак Юліанна Валеріївна

Мошак Юліанна Валеріївна – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – терапевтична стоматологія. Закінчила стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Магістр-стоматолог, тема магістерської роботи: «Критерії відновлення стоматологічного здоров’я після нещасних випадків»

Приймала участь в  наукових конференціях: 85-й науково-практичній конференції студентів і молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині – Аналіз можливостей оцінки травм щелепно-лицевого апарату внаслідок нещасних випадків», 5-й Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології – Експертна оцінка втрати  зубів  внаслідок   ДТП», "Сучасні стратегії профілактики та лікування стоматологічних захворювань: світовий досвід та перспективи розвитку», 10.04.2014р., «Основи комп’ютерної діагностики в системі Point 3D», 14.07.2016р.

Рак Юрій Володимирович

Рак Юрій Володимирович – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – ортопедична стоматологія. У 2011 році закінчив  стоматологічний факультет Національного  медичного  університету імені О.О. Богомольця. Магістр-стоматолог, тема магістерської роботи: «Дослідження ефективності фото- динамічної терапії прилікуванні хронічних форм періодонтитів». Виконує дисертацію кандидата медичних наук: «Дослідження ефективності лазеротерапії при лікуванні хронічних періодонтитів (експериментально-клінічне дослідження)».

Хобі : зимні види спорту.

Стойка Василь Федорович

Стойка Василь Федорович – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – ортодонтія. Закінчив стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Працює лікарем-стоматологом у приватній клініці «Еліт Дент». Проходив практику в клініці «Petramed»  Словаччина,на посаді асистента стоматолога.

Прийняв участь в міжнародних конференціях та майстер-класах: - 2011-2013 рр., ІТОР (Individual taught of oral prophylaxis) – Сuraprox, м.Čadca, Slovensko, міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методи лікування та профілактики стоматологічних захворювань», Ужгород, міжнародний імплантологічний конгрес «Сучасні технології в стоматологічній галузі» м.Ужгород, семінар по реставрація «Ламаючи стереотипи ,ми відкриваємо нові двері» м.Львів, 2015р.: ортодонтичний семінар «Основи незнімної техніки», м Львів, круглий стіл по лінгвальній ортодонтії «Невидиме лікування - видимий результат», м.Львів, ортодонтичний семінар «Сучасна ортодонтія, перспективи розвитку», м.Київ, третій міжнародний стоматологічний конгрес  Україна-Грузія, м.Львів, практичний семінар «реставрація-передні та кутні», ортодонтичний семінар  « Лікування патології  ІІ класу апаратом Forsus»;

2016 р.: базовий курс по мікроімплантах.Застосування мікроімплантів у сучасній ортодонтії, раннє ортодонтичне лікування.Застосування знімної ортодонтичної апаратури.

Лекційні курси з міжнародною участю: professional skills of dental photography. digital smile analysis for successful results, CCO- System, perioidontally facilitated orthodontics and corticotomies, current concepts in management of temporomandibular disordes.

На конференції молодих вчених в м.Чадца, Словаччина, отримав диплом 3 ступеня.

Криванич Володимир Миколайович

Криванич Володимир Миколайович – кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – хірургічна стоматологія. Закінчив у 1993 році стоматологічний факультет Івано-Франківського державного медичного інституту. У 2015 році захистив дисертацію кандидата медичних наук: «Обґрунтування та оцінка ефективності використання системи цирконієвих імплантатів (експериментально-клінічні дослідження)», науковий керівник – проф. Потапчук А.М..

Працює хірургом-стоматологом у відділковій стоматологічній поліклініці станції Ужгород ДТГО «Львівська залізниця». Засновник стоматологічної клініки «Dental Classic», яка служить базою спеціалізації для курсантів.

Прийняв участь у науково-практичній конференції стоматологів Закарпаття з міжнародною участю «Актуальні питання профілактики і лікування стоматологічних захворювань» м.Ужгород, 16-17 квітня 2010р.,»Advances and Innovations in Implant Dentistry» New York City, December 7-8, 2013, International Congress, Januare 29, 2011 Kiev, International Ctnter for Dental Education. «IVOCLAR VIVADENT Programms» Ellwangen, Deutschland, May 23-27, 2011, Successfull Completion of 2009 DIO INTERNATIONAL MEETING, October 21-23, 2009., ASA DENTAL Cource: - Basic elements about recording systems of intermaxillary relationship and movements of the jaw; - programming of articulator; "usage arbitary face bow; - practical test. Milan, Italy.

Хобі: полювання, спорт, рибалка.

Симулик Леся Михайлівна

Симулик Леся Михайлівна – старший викладач кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – терапевтична стоматологія. У 1983 році закінчила стоматологічний факультет Львівського державного медичного інституту. Очолює терапевтичне відділення обласної клінічної стоматологічної поліклініки.

 

Рівіс Олег Юрійович

Рівіс Олег Юрійович – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – ортодонтія. У 2005 році закінчив стоматологічний факультет  Української медичної стоматологічної академії. Працює лікарем-ортодонтом в приватній клініці «Ортодонтична стоматологічна практика», яка є клінічною базою для лікарів-інтернів та курсантів. Підготував і провів апробацію дисертації кандидата медичних наук: «Апаратурно-хірургічне лікування зубощелепних аномалій з використанням скелетної опори на мініімплантати (експериментально-клінічне дослідження)», науковий керівник – проф. Потапчук А.М..

Прийняв участь в конференціях та майтер-класах:  «Step & slide orthodontics» Італія, 2007 р.,«Актуальні проблеми сучасної ортодонтії» Дніпропетровськ, 2011.,  «Clinical symposium of the European Orthodontic Society» Київ, 2011.,  «Актуальні питання сучасної ортодонтії» Запоріжжя, 2013.,  «International Orthodontic Society Congress» Чехія, 2016.

Хобі: катання на лижах, плавання, вивчення іноземних мов.

Лесів Олег Ростиславович

Лесів Олег Ростиславович – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – хірургічна стоматологія. Закінчив стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Прийняв участь в наукових конференціях: IV Міжнародний імплантологічний конгрес «Сучасні технології в стоматологічній галузі», 27-28 січня 2012 р., Ужгород; Теоретично-практичний семінар «Загрозливі для життя стани, що можуть виникнути в кабінеті стоматолога. Причини, попередження, невідкладні дії», 18 квітня 2015 р.,  Лекційний день «Цифрова стоматологія», 12 грудня 2015 р., м.Львів.

Мельничук Дмитро Васильович

Мельничук Дмитро Васильович – старший викладач кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – хірургічна стоматологія.

Закінчив стоматологічний факультет Львівського державного медичного університету в 1985 році.  З 1989 р. по 2015 р. - завідувач відділення ЩЛХ. З 2015 р. – лікар-ординатор Закарпатської обласної клінічної лікарні.  Є дійсним членом Асоціації Імплантологів України. Виконує дисертацію кандидата медичних наук: «Особливості дентальної імплантації в умовах дефіциту альвеолярної кістки та латентних хронічних одонтогенних верхньощелепних синуситів».

 Успішно завершив програму «Community Connections – Ukraine Business/Medical» м Амхерст, Массачусетс, Сполучені Штати Америки (25 Квітня – 23 Травня 1997).  Пройшов стажування по стоматологічній імплантації, м Львів (з 12.25.2003 по 16.05.2003). Прийняв участь в наукових конференціях та  майстер-класах: «Стоматологічна імплантологія», м Хаіфа, Ізраїль (25 квітрня 2014 р.), «MIS Global Conference», м Барселона, Іспанія. (26 – 29 Квітня 2016 р.), «Періо-концепція стоматологічного прийому», м.Львів (22 грудня 2015 р.), «Правові аспекти в стоматології», м.Київ (20 квітня 2010 р.), Перший Український Міжнародний Конгрес «Стоматологічна Імплантологія. Остеоінтеграція», м Київ (14 – 15 травня 2004 р.), «7th Conference of the European Federation of Periodontology», м.Відень, Австрія (3-6 червня 2013 р.)., «8th Conference of the European Federation of Periodontology», м Лондон, Велика Британія (3 – 6 червня 2015 р.)., «Strategy of successful Dental Implantology with combination of the Pitt-Easy and Endopore implant systems», м.Київ (27 Лютого 2010 р.), «Перша східноєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації», м.Львів, 29-31 березня 2007 р., «360 Implantology», м.Канни, Франція, 6-9 червня 2013 р., «7 східноєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації», 23-25 квітня 2015 р., м.Львів., «3 східноєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації», 29-31 березня 2007 р, м Львів., «Сучасні стратегії профілактики та лікування стоматологічних захворювань: світовий досвід та перспективи розвитку», м.Київ-м.Івано-Франківськ, м.Хмельницький, м.Ужгород.,«Симпозіум остеологія Східна Європа» м.Київ, 14-15 жовтня 2016 р.,«ITI World Symposium 2014», 24-26 квітня 2014 р., Женева, Швейцарія., «Сучасні досягнення імплантології. Якість життя» м Ужгород (21 Листопада 2009 р.), «Центр стоматологічної імплантації та протезування ММ», м.Львів, 2003 рік.

Хобі: туризм, гірські лижі.

Алмаші Василь Миколайович

Алмаші Василь Миколайович – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – хірургічна стоматологія. У 2014 році закінчив з відзнакою стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Практикуючий лікар-стоматолог стоматологічно-поліклінічного відділення Берегівської ЦРЛ. Магістр, тема магістерської роботи: «Особливості фотодинамічної терапії при патології тканин пародонту». Виконує дисертацію кандидата медичних наук: «Використання фізіотерапевтичних технологій при реабілітації хворих з хронічним пародонтитом».

 

 

Кривецька Марія Антонівна

Кривецька Марія Антонівна – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль - терапевтична стоматологія. У 1980р  закінчила стоматологічний факультет Львівського державного медичного інституту. Працює лікарем-стоматологом  у відділковій стоматологічній поліклініці станції Ужгород ДТГО «Львівська залізниця».

Хобі: зимні види спорту.

 

 

Фартушняк Наталія Тіборівна

Фартушняк Наталія Тіборівна – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – терапевтична стоматологія. У 1984 році закінчила стоматологічний факультет Івано-франківського державного медичного університету. Працює лікарем-стоматологом  у відділковій стоматологічній поліклініці станції Ужгород ДТГО «Львівська залізниця».

 

 

 

 

Локота Євген Юрійович

Локота Євген Юрійович – Кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – ортопедична стоматологія. Захистив дисертацію кандидата медичних наук: «Раціональні конструкції часткових пластинчастих протезів для заміщення дефектів зубних рядів. Клініка, технологія, виготовлення», ДК № 015630. Атестат доцента 12 ДЦ № 038675 від 16.05.2014 року. Лікар вищої категорії за спеціальністю «Ортопедична стоматологія».

 

 

Маляр Неля Миколаїівна

Маляр Неля Миколаїівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – невідкладні стани. У 2005 році закінчила з відзнакою медичний факультет  ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Захистила дисертацію кандидата медичних наук: «Особливості формування ендотоксикозу та оптимізація методів детоксикаційної та органопротекторної терапії у хворих з печінковою недостатністю» 2011 р. ДК № 065591. В 2016 році присвоєне вчене звання доцента кафедри онкології.

Прийняла участь у науково-практичних конференціях: міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень», м.Ужгород, 1– 6 жовтня 2012 року. Тема доповіді: «Підходи логістики в медицині», міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень», м.Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2014 року. Тема доповіді: ,,Перспективи створення експертної системи із застосуванням багатокритеріальних моделей при гепаторенальному синдромі», міжнародна науково-практична конференція «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)», м.Черкаси, 12-15 травня 2015 року. Тема доповіді: «Нечітка оцінка функціонального стану системи детоксикації».

Хобі: полювання, спорт, рибалка.

Лазорик Михайло Іванович

Лазорик Михайло Іванович – кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – створення об’єктів інтелектуальної власності. Захистив дисертацію кандидата медичних наук: «Окистлительно-востано­витель­ные процесы и реактивность организма у больных ревматизмом», 1964 рік, атестат доцента ДЦ№ 005011, 1993 рік. Кваліфікований патентознавець, Заслужений винахідник України, 2008 рік. Закінчив центральний інститут ЦИПК  – центральный институт повышения квалификации работников по вопросам патентной роботы, 1985 р. (Москва). Має 178 патентів і корисних моделей, 15 ліцензій. Виступав на конференціях з патентознавства: Київ, Москва, Львів.

Цуперяк Сергій Степанович

Цуперяк Сергій Степанович – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології,  модуль – хірургічна стоматологія. У 2012р. проходив літню виробничу практику на базі клініки "Petramed" м. Чадца, Словаччина. Приймав участь в  наукових конференціях:  2013 р.  всеукраїнський конкурс "Фахівець - 2013" що проходив на базі Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, здобув сертифікат за кращу практичну роботу серед студентів стоматологічних факультетів, 29 березня 2014 р. "Вирішення периапікальних проблем в ендодонтії" проф. Арнальдо Кастеллуччі, м. Київ, 23-25 квітня 2015 р, 7 Східноєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації. Львів. Україна, 30-31 травня 2015 р. "Протезування на імплантах", лектор Олексій Красножон, 13 лютого 2016 р. "International Dental Symposium" лектори Bogdan Baldea, Ionut Branzan, Dan Ioan Lazar, м. Київ, 8 квітня 2016р. Імплантологічний симпозіум "Masters" лекторат Ерік Ван Доорен, Джованні Зуккеллі та Паскаль Валентіні м. Київ, 28 травня 2016 р. "Цифрова стоматологія" лектор Лариса Дахно, м. Одеса.

Яремчук Наталія Василівна

Яремчук Наталія Василівна – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – економічні аспекти стоматології, провідний спеціаліст з питань післядипломної освіти. У 2005 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

 

 

 

 

 

Цуперяк Сергій Степанович

Бабич Іванна Іванівна – старший лаборант кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології. У 2015 році закінчила хімічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет», магістр. Тема магістерської роботи «Аналітичне використання реакцій хрому (IV) з основними барвниками», 2015 р.

 

 

 

Цуперяк Сергій Степанович

Берцик Іван-Віктор Іванович – інженер кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології. У 1978 році закінчив філологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Потапчук Анатолій Мефодійович
Дата оновлення сторінки: 04.05.2020р.