Department of Pediatric Dentistry

Кафедра дитячої стоматології заснована рішенням Вченої ради УжНУ від 28 травня 2009 року. ЇЇ першим завідуючим був доцент М.А. Лучинський, як організатор, не тільки очолив з перших днів кафедру, а також налагодив роботу клініки дентальної гігієни, як перший в Україні Центр дитячої дентальної гігієни, де оглядаються, навчаються гігієнічним навичкам та лікуються діти  дошкільних та шкільних навчальних закладів м. Ужгорода та Закарпатської області в рамках виконання програми «Здорова посмішка дітей Закарпаття», прийнятої на 5 сесії, 5 скликання Ужгородської міської ради від 16 липня 2009 року № 1148.

1 вересня 2010 року на базі поліклініки ГУМВС в Закарпатській області відкрито факультетську стоматологічну клініку, де проходять заняття з терапевтичної та дитячої стоматології.

З 1 березня 2010 року по 1 червня 2011 року кафедру очолювала к.мед.наук, доц. Н.І.Жеро.

З 1 червня 2011 р. по 31 серпня 2017 року колективом кафедри керувала професор Р.В. Казакова. 

З 1 вересня 2017 р. колектив кафедри очолює к.мед.наук, доц. В.С. Мельник. 

За останні роки кафедра дитячої стоматології Ужгородського національного університету сформувалась у потужний освітньо-науковий осередок, де велика увага приділяється науковій та навчально-методичній роботі. На кафедрі  під редакцією  д.мед.н., проф. Казакової Р.В. видано 7 навчальних посібників, 1 з грифом МОН України і 8 методичних рекомендацій для студентів. Викладачами кафедри опубліковано більше 100 наукових праць  у фахових та 25 у міжнародних виданнях. Отримано 5 патентів України.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані спеціалісти, серед яких 1 доктор медичних наук, професор, 4 кандидатів медичних наук, доцентів; 7 старших викладачів, 2 асистента. Всі викладачі є практичними лікарями з клінічним досвідом, що дає змогу студентами отримати знання не тільки теоретичні, а й практичні.

Навчальними базами кафедри дитячої стоматології є Університетська стоматологічна поліклініка,  обласний дитячий спеціалізований пульмонологічний санаторій „Малятко”, лікарня та поліклініка Сектору медичного забезпечення ГУМВС України в Закарпатській області.

На кафедрі працює науковий студентський гурток,  в якому студенти  займаються за тематикою кафедри. Студенти-науковці приймають участь у всеукраїнських  і міжнародних   конференціях,  займаючи  призові місця.

Кафедра забезпечує навчальні дисципліни: Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології, профілактика стоматологічних захворювань, дитяча терапевтична стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія, ортодонтія. 

Всі викладачі кафедри приймають активну участь у громадсько-виховній роботі факультету та університету.

 

Відповідальний за інформацію: Мельник Володимир Семенович
Дата оновлення сторінки: 21.10.2020