Department of Clinical Disciplines

 

Створив: Шафраньош Олексій (14.01.2019 18:26)
Редагував: Шафраньош Олексій (14.01.2019 18:46)

Кафедра клінічних дисциплін заснована рішенням Вченої ради ДВНЗ «УжНУ» від 31 серпня 2018 року, яку очолила к. мед. наук, доцент Гема-Багина Н.М.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані спеціалісти, серед яких є:  5 кандидати медичних наук, доценти; 1 старший викладач, 9 асистентів. Всі викладачі є практичними лікарями з клінічним досвідом, що дає змогу студентами отримати знання не тільки теоретичні, а й практичні.

Навчальними базами кафедри клінічних дисциплін є: медичний центр «Prevention», ДУ НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України, Ужгородська міська поліклініка, Центральна міська клінічна лікарня м. Ужгорода, ЗОКЛ ім. А. Новака, Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології, Закарпатській обласний клінічний онкологічний диспансер.

Кафедра забезпечує навчальні дисципліни: педіатрія, оториноларингологія, внутрішня медицина (в тому числі інфекційні хвороби та епідеміологія), хірургія, офтальмологія, дерматологія та венерологія, гінекологія, неврологія в тому числі нейростоматологія, нейрохірургія, онкологія, фтизіатрія, психіатрія, медична психологія, анестезіологія в стоматології.

Всі викладачі кафедри приймають активну участь у громадсько-виховній роботі факультету та університету.

Гема-Багина Наталія Миколаївна – кандидат медичних наук, доцент, зав. кафедри клінічних дисциплін  стоматологічного факультету Ужгородського національного університету.

Педагогічна діяльність: читає курс лекцій та проводить практичні заняття для студентів 4 курсу з «Педіатрії» та «Оториноларингології».

В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Мінеральний профіль у дітей при ротавірусній інфекції в умовах ендемічної зони». Спеціальність 14.01.10 ─ педіатрія в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ).

Запланувала тему докторської дисертацiї: «Вплив недостатності вітамінів та мікроелементів на перебіг вірусних захворювань у дітей»).

Лікар вищої категорії за спеціальністю «Дитячі інфекційні хвороби». Також спеціалізується по: «Інфекційних захворюваннях», «Педіатрії», «Ультразвуковій діагностиці».

Основний напрямок роботи – діагностика, лікування та профілактика інфекційних захворювань у дітей та дорослих. Диференційна діагностика між інфекційними та соматичними захворюваннями. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

 

Відповідальний за інформацію: Гема-Багина Наталія Миколаївна
Дата оновлення сторінки: 14.01.2019