Як структурно-навчальний підрозділ стоматологіч­ного факультету кафедра фундаментальних медичних дисциплін була створена 01.09.2017 року, згідно з рішенням Вченої ради ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Наказ № 553/01-017  від 23.05.2017 року). Посаду завідувача кафедри займає д.мед.н., проф. Фера О.В.

Висококваліфікований науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує науково-навчальну діяльність підрозділу,  допо­магаючи студентам в освоєнні базових медичних дисциплін.

Відповідальний за інформацію: Фера Олександр Васильович
Дата оновлення: 10.09.2018