Department of Ancient, Middle Ages and premodern History of Ukraine

 Перелік курсів

 1. Актуальні проблеми давньої історії 
 2. Актуальні проблеми середньовічної історії 
 3. Архівознавство та музеєзнавство 
 4. Візуальні джерела в історичних дослідженнях 
 5. Військове мистецтво доби середньовіччя 
 6. Всесвітня історія (давній час) 
 7. Всесвітня історія (доба середньовіччя) 
 8. Глобалізація та нові перспективи в історіописанні 
 9. Давні цивілізації на території України 
 10. Демографічні процеси в регіоні ЦЄ 
 11. Історична географія та демографія 
 12. Історіографія історії України 
 13. Історія Візантії 
 14. Історія і культура Чехії 
 15. Історія міжнародних відносин країн Західної Європи в добу середньовіччя 
 16. Історія педагогічної думки та освіти (стародавній світ та доба середньовіччя) 
 17. Історія релігій світу 
 18. Історія та культура античності 
 19. Історія та культура західноєвропейського середньовіччя 
 20. Історія та культура країн ЦСЄ в добу середньовіччя 
 21. Історія та культура середньовічного Сходу та Африки 
 22. Історія та культура середньовічної  України 
 23. Історія та культура стародавнього Сходу 
 24. Історія та культура України 
 25. Історія України (давня) 
 26. Історія України (середньовічна) 
 27. Історія української діаспори 
 28. Історія української культури 
 29. Історія ЦЄ (доба середньовіччя) 
 30. Культура народів ЦЄ (доба середньовіччя) 
 31. Людина доби античності: повсякденне життя та ментальність 
 32. Люксембурги в суспільно-політичному житті ЦЄ 
 33. Основи географії та демографії 
 34. Палеоантропологія та палеокліматологія 
 35. Палеоісторія 
 36. Племінний світ Європи в добу античності 
 37. Початок державотворчих процесів в ЦЄ 
 38. Релігія та церква в історії народів ЦЄ 
 39. Реформація і народи ЦЄ 
 40. Спеціальні історичні дисципліни 
 41. Сучасна українська історіографія 
 42. Університети Європи: історія та сучасність 
 43. Університети України: історія та сучасність

 

 

Відповідальний за інформацію: Ліхтей Ігор Михайлович
Дата оновлення сторінки: 25.01.2021