Faculty of Chemistry

 Хімічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» багатий своєю славною історією. Незаперечним свідченням цього є визначні успіхи його досвідченого та авторитетного колективу та досягнення висококваліфікованих випускників, які стали гордістю нашого краю і відомі далеко за межами рідної держави.

1 вересня 1946 р. на перший курс новоствореного хімічного факультету Ужгородського державного університету прийшло навчатись 25 студентів за спеціалізацією «Хімія». Велика заслуга у його відкритті належала ректору - к.х.н., доц. Курішко А.М., який очолював на той час Ужгородський державний університет. Спочатку на факультеті здійснювалась підготовка фахівців одночасно з двох спеціальностей: фізиків та хіміків. Проте в подальшому з його складу у 1954 р.  було виокремлено фізико-математичний факультет.

З перших днів на факультеті працювали дипломовані спеціалісти. Авторитет факультету УжДУ ще більше зріс та зміцнів завдяки діяльності в складі  професорсько-викладацького колективу факультету  докторів хімічних наук, професорів І.І. Ленарського та Б.М. Дашкевича.

Важливим етапом в подальшому становленні хімічного факультету та в підготовці власних кадрів стало відкриття в 1953 р. аспірантури. Першими її аспірантами стали випускники нашого факультету: М.І. Головей (кафедра фізичної та колоїдної хімії) та І.В. Смоланка (кафедра органічної хімії). Після успішних захистів кандидатських дисертацій вони стали кандидатами хімічних наук, а згодом доцентами, докторами хімічних наук, професорами, завідувачами відповідних кафедр. При цьому М.І. Головей започаткував новий напрямок наукових досліджень та підготовку спеціалістів у галузі твердого тіла та напівпровідників. Також М.І. Головей та І.В. Смоланка у відповідні періоди успішно працювали на посадах деканів хімічного факультету УжДУ.

Багато випускників нашого факультету стали аспірантами, а згодом провідними науковцями, професорами, керівниками відомих столичних вузів, престижних інститутів НАН України та інших країн. Це віце-президент НАН України, академік НАН України, директор Інституту Фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, доктор хімічних наук, професор В.Г. Кошечко; член-кореспонденти НАН України, доктори хімічних наук, професори: Ю.Ю. Керча, В.І. Пехньо; член-кореспондент Академії наук СРСР, доктор хімічних наук С.С. Іванчев; доктори хімічних наук, професори: декан хімічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В.В. Сухан та Б.Й. Набиванець; доктори хімічних наук: В.І. Станинець, В.В. Магдинець,  Й.Й. Ділунг, В.М. Гранчак та інші. Багато з них також згодом стали і Почесними докторами ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: В.І. Станинець, Ю.Ю. Керча,  В.Г. Кошечко, В.М. Гранчак та Почесними професорами ДВНЗ «Ужгородський національний університет»: В.В. Сухан, Б.Й. Набиванець, В.І. Пехньо тощо.

Деканами факультету плідно працювали такі доценти та професори: П.М. Стадник (1947-1949 рр., 1952-1953 рр., 1957-1960 рр.), Т.К. Дістанов (1950-1952 рр.), В.М. Потапов (1951- 1952 рр.), С.М. Кішко (1953-1954 рр.), Х.Ю. Руденко (1954-1956 рр.), І.І. Колюшев (1956- 1960 рр.), М.І. Головей (1960-1968 рр.), І.В. Смоланка (1968-1974 рр.), Ю.В. Меліка (1974- 1980 рр.), Б.М. Єршов (1981-1986 рр., 1988-1996 рр.), Ю.В. Мигалина (1986-1988 рр.). З 1996 р. посаду декана хімічного факультету обіймає д.х.н., проф. В.Г. Лендєл, завдяки якому наш факультет ефективно працює та активно розвивається.

 На сьогодні кадровий потенціал хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» складають досвідчені й авторитетні доктори й кандидати хімічних наук. Зокрема, за плідну  навчально-освітню, навчально-методичну, навчально-виховну та наукову діяльність серед викладачів, які зараз працюють на хімічному факультеті, отримали звання «Заслуженого працівника освіти України» - д.х.н., проф. Лендєл В.Г., д.х.н., проф. Поторій М.В.; «Заслуженого діяча науки і техніки України» – д.х.н. проф. Переш Є.Ю., д.х.н., проф. Барчій І.Є.; «Заслуженого винахідника України» – д.х.н., проф. Балог Й.С. та д.х.н., проф. Базель Я.Р., «Винахідник СРСР» – д.х.н. проф. Гомонай В.І.

Заслуженими професорами ДВНЗ «Ужгородський національний університет» стали: д.х.н., проф. Гомонай В.І., д.х.н., проф. Переш Є.Ю. та д.х.н., проф. Чундак С.Ю.

Званням «Відмінника освіти України» відзначені: В.Г. Лендєл, С.Ю. Чундак, М.В. Поторій, Я.Р. Базель, В.І. Староста, Г.В. Кун, Н.П. Голуб.

Наші професори: Головей М.І., Ворошилов Ю.В., Олексеюк І.Д., Переш Є.Ю. та ст.н.с. Гурзан М.І., як співавтори наукової роботи «Хімія, технологія і властивості складних галоген-халькогенідних матеріалів (1965-1999)», – стали лауреатами Державної премії України 2000 року в галузі науки і техніки.

П'ять наших викладачів є академіками Української Технологічної Академії: В.Г. Лендєл, С.Ю. Чундак, І.Є. Барчій, Н.П. Голуб та І.П. Стерчо. Декан хімічного факультету д.х.н., проф. Лендєл В.Г. за вагомі досягнення в роботі, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток України та Закарпаття присвоєне звання Відмінник освіти України, Заслужений діяч вищої школи, «Винахідник СРСР», «Заслужений працівник освіти України» №1460, 2003 р. За заслуги в науковій і педагогічній роботі д.х.н., проф. Лендєл В.Г. нагороджений: Відзнакою президента України «Подякою Президента України», 24.08.2001 р.; Ювілейною медаллю з нагоди «10-річчя Незалежності України» 24.08.2001 р.; Срібним ювілейним орденом Української Технологічної Академії «За заслуги у розвитку науки, освіти, промисловості та мистецтва»; Відзнакою Закарпатської обласної ради та Закарпатської ОДА – нагрудним знаком «За розвиток регіону» №0302, 2003 р.; Відзнакою Закарпатської обласної ради та Закарпатської ОДА – нагрудним знаком «За розвиток регіону» №1, 2009 р.; Почесною грамотою Верховної Ради України, №247, 24 квітня 2018 р.

 

 

Відповідальний за інформацію: Лендєл Василь Георгійович
Дата оновлення сторінки: 23.11.2020