Бізнес-центр Ужгородського національного університету функціонує у структурі економічного факультету.  Заснований на базі спільної програми УжНУ та Центральноконектикутського університету (США) для допомоги фахівцям різних напрямів у засвоєнні нововведень в економічних процесах та розвитку малого бізнесу в Закарпатті. Створивши партнерство двох університетів, було розроблено концепцію центру підтримки малого бізнесу в Закарпатті, яка пройшла експертизу у Вашингтоні і отримала  високу оцінку.

На базі цієї концепції, використовуючи потужний майновий і кадровий потенціал УжНУ та його іноземних партнерів, залучаючи студентів, а також маючи в розпорядженні фінансову та методичну підтримку  фонду «Євразія»,  в УжНУ розпочалася робота по створенню Бізнес-центру. З іншого боку, створення такого центру викликане об’єктивною необхідністю, яка підготована змінами,  що сталися в економіці України.    Все це створило сприятливі умови для створення та функціонування Бізнес-центру УжНУ.

З 1998 року по 2022 рік очолювала Бізнес-центр Кубіній Наталія Юріївна, кандидат економічних наук, професор кафедри економіки і підприємництва економічного факультету Ужгородського національного університету.

З 2022 року очолює Бізнес-центр  Алмашій Яніна Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва економічного факультету Ужгородського національного університету. 

Головними завданнями Бізнес-центру є:

- активне сприяння отриманню нових теоретичних та практичних знань, навичок, вмінь у сфері ведення підприємницької діяльності;

- консалтингові послуги з метою покращення ситуації на ринку праці;

- сприяння співпраці з українськими та іноземними університетами.

Бізнес-центр здійснює діяльність за напрямами:

- бізнес-тренінгова та коучингова діяльність, що сприяє веденню бізнесу

- консалтингова діяльність, що направлена на дослідження ринку, розробку бізнес-планів та інвестиційних проектів;

- участь у вітчизняних та міжнародних проектах та програмах та проведення вебінарів, конференцій, круглих столів, семінарів.