Центр інформаційних технологій

Центр інформаційних технологій (ЦІТ) займається дослідженням, розвитком та впровадженням інформаційних технологій (ІТ) у ДВНЗ "Ужгородський національний університет". Центр був створений на базі реорганізованого навчально-наукового інституту інформаційно-комунікаційних технологій (ННІ ІКТ) у 2015.

Центр інформаційних технологій 

Головною метою діяльності Центру є:

 • розробка власних та впровадження існуючих інформаційних технологій, окремих програмних продуктів та комплексних інформаційних систем у навчальну, наукову, управлінську та інші види діяльності Університету;
 • підтримка та розвиток єдиної комп’ютерної мережі;
 • забезпечення функціонування технічних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій, пов’язаних із навчальним процесом, науковою, управлінською та іншими видами діяльності Університету;
 • поширення практики та досвіду застосування інформаційних технологій серед колективу Університету.

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника центру інформаційних технологій (ЦІТ): Куруца Олексій Степанович.

Структурними підрозділами центру є:

 • відділ інноваційних та веб-технологій (нач. відділу: Вронський С.В.);
 • відділ електронного навчання (нач. відділу: Гайдук М.І.);
 • відділ технічних засобів навчання (нач. відділу: Куруца О.С.);
 • відділ комунікаційних технологій (нач. відділу: Петерварі Ю.Д.);
 • лабораторія мультимедійних технологій навчання (зав. лаб.: к.т.н. Нелюбов В.О.).

Наукові розробки центру (у минулому - ННІ ІКТ) неодноразово були представлені на престижних міжнародних форумах і виставках та відзначені нагородами.

На Міжнародній виставці "Освіта і кар’єра - 2009" (Київ, грудень 2009р.) ЦІТ виборов для університету срібну медаль та Сертифікат у номінації: "Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології". Розробки були оцінені організаторами виставки «Інноватика в освіті України», (м. Київ, жовтень 2010р.) та відмічені Диплом виставки і золотою медаллю у номінації "Інноватика у вищій освіті".

У 2011 році, організаторами та членами журі ХІV міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2011», третій рік поспіль УжНУ присуджено Почесне звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність у модернізації освіти України та нагороджено золотою медаллю.

На Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті - 2012» у номінації «Розробка та створення сучасних інноваційних методик і технічних засобів навчання для упровадження в освітню практику» УжНУ виборов золоту медаль та почесне звання «Лауреат конкурсу».

Завдяки розробкам Інституту інформаційно-комунікаційних технологій, УжНУ здобув чергові високі нагороди і визнання – гран-прі Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра - 2012» та золоту медаль у номінації «ІТ-технології у вищому навчальному закладі».

Навчальна робота центру поширюється за межі контингенту УжНУ. Понад 8 років ЦІТ плідно співпрацював з Закарпатським обласним центром зайнятості за програмою підвищенню кваліфікації робітників. На базі центру проводились курси з комп’ютерної грамотності для тимчасово безробітних мешканців Закарпатської області. Всього слухачами курсів були понад 1000 закарпатців.

У 2012 р. високий рівень власних розробок у галузі інноваційних методик навчання підтвердила і перемога УжНУ у міністерському конкурсі на виконання держбюджетної науково-дослідної роботи "Розробка і впровадження інформаційних технологій в навчальний процес".

У 2013 р. на спеціалізованій міжнародній виставці "Освіта та кар’єра – 2013" УжНУ здобув чергову перемогу, отримавши "Гран-прі" у номінації "Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки". Номінація підготовлена співробітниками Навчально-наукового інституту інформаційно-комунікаційних тежнологій та відділом міжнародних зв'язків та грантової роботи.

У 2014 році УжНУ взяв участь у XXVI Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2014» й у оголошеному конкурсі здобув найвищу нагороду – ґран-прі в номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління». На розгляд поважних членів журі Навчально-науковим інститутом інформаційно-комунікаційних технологій було представлено методику створення електронних навчальних мультимедійних матеріалів та приклади готових продуктів нашого підрозділу – електронних підручників.

Ужгородський національний університет отримав найвищі нагороди 34-ї Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта і кар’єра – День студента 2018»

Технічна складова

Ефективне впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес неможливе без використання технічних засобів, насамперед, комп’ютерної та периферійної, мережної техніки, засобів мультимедіа. Висока вартість і технічна складність засобів вимагають постійного висококваліфікованого обслуговування, яке в університеті здійснюють співробітники центру інформаційних технологій, пріорітетними завданнями яких є проектування і монтаж локальних мереж університету, обслуговування інформаційних систем, контроль за роботою і налагодження комп’ютерної, офісної і мультимедійної техніки, технічне забезпечення проведення навчальних занять, конференцій, виставок тощо.

Переважна більшість комп’ютерів університету об’єднані у єдину структуровану локальну мережу, проект котрої розроблено і втілено власними силами співробітників ЦІТ. Мережа університету зв’язана зі світовою мережею Інтернет двома незалежними каналами зі швидкістю доступу до інформаційних ресурсів понад 500 Мбіт/с. Функціонують понад 50 публічних точок доступу Wi-Fi, забезпечено постійний і безкоштовний доступ до мережі Інтернет студентів, викладачів та працівників УжНУ. Своєчасне інформування про події, заходи та досягнення УжНУ забезпечує побудована власними силами телемережа плазмових панелей.

Індивідуальну роботу студентів на комп’ютерах, проведення практичних і лабораторних робіт в університеті забезпечують понад 30 комп’ютерних лабораторій (загальна кількість автоматизованих робочих місць – 500). Крім того, на більшості факультетах створені мультимедійні лекційні аудиторії (загальною чисельністю на понад 1100 посадкових місць), які оснащені сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами, акустичними системами, автоматизованими робочими місцями викладача та студентів, забезпечено можливість демонстрації навчальних матеріалів на будь-яких носіях, кожне робоче місце підключене до мережі Інтернет.

Завдяки співпраці з Центральноєвропейським університетом м. Скаліца (Словаччина) значну частину мультимедійних аудиторій було оснащено системою надсучасних мультимедійних комплексів з можливістю проведення відеоконференцій у онлайн режимі. Вартість інвестиції склала понад 500 тисяч євро.

У режимі мультимедійних презентацій проводяться лекції, відбувається захист дипломних та магістерських робіт. Електронні варіанти робіт зберігаються у Банку дипломних і магістерських робіт, який розміщено на сервері бібліотеки університету.

З метою збереження та підтримання ТЗН у актуальному стані постійно ведеться моніторинг і підтримка у працездатному стані комп’ютерного парку, локальної мережі УжНУ та інших засобів навчання, приймаються рішення з оптимізації їх використання та модернізації.

УжНУ у світовій мережі

У зв’язку з реорганізацією Закарпатського державного університету та приєднанням його до УжНУ, перед центром інформаційних технологій було поставлено завдання – розробити новий сучасний веб-сайт університету.

Завдяки поширенню мобільних пристроїв з підтримкою виходу до мережі Інтернет, основними пріоритетами розробки сайту були:

 • адаптивний дизайн (сайт повинен однакого гарно виглядати та функціонувати як на маленькому дисплеї смартфону, так і на великому моніторі);
 • тісна інтеграція з соціальними медіа;
 • якісний контент - у першу чергу для студентів та абітурієнтів (якісні ілюстрації, текстова інформація, своєчасно оновлюванні інформаційні матеріали, оголошення та розклади).

У жовтні 2013 року новий сайт став доступним за адресою www.uzhnu.edu.ua.

Розробка, веб-дизайн та модернізація офіціного сайту здійснюється співробітниками відділу інноваційних та веб-технологій ЦІТ.

Абсолютний рекорд відвідування нашого сайту (під час вступної кампанії) зафіксований 26 липня 2019 року. Тоді засвідчено 8499 сеансів на веб-ресурс УжНУ протягом дня. Cередній показник кількості сеансів на день - від 3500 до 4500.

Переглянути більше інформації про веб-сайт УжНУ.

Електронне навчання та Електронний репозитарій наукових публікацій УжНУ

Дистанційна (електронна) форма навчання та доступ до освітніх ресурсів університету реалізується через освітній веб-портал, який побудований на основі відкритої системи електронного навчання Moodle та розташований за веб-адресою: e-learn.uzhnu.edu.ua

Електронний репозитарій ДВНЗ "УжНУ"

Для централізованого збереження та надання відкритого доступу в режимі онлайн до результатів наукової діяльності вишу створено та підтримується єдиний електронний репозитарій наукових публікацій ДВНЗ "УжНУ".  Наша стратегічна мета – створення єдиного електронного архіву результатів науково-дослідної роботи, статей, методичних розробок викладачів та науковців університету, навчальних кваліфікаційних робіт студентів для їх централізованого зберігання й надання відкритого доступу до них світовій академічній спільноті. 

Працівники ЦІТ розгорнули університетський репозитарій на основі відкритої платформи DSpace на сервері УжНУ за адресою: dspace.uzhnu.edu.ua

 Положення про Центр інформаційних технологій ДВНЗ "УжНУ".

Відповідальний за інформацію: в.о. начальника ЦІТ, Куруца О.С.
Дата оновлення сторінки: 01.05.2021