Центр інформаційних технологій

Центр інформаційних технологій (ЦІТ) займається дослідженням, розвитком та впровадженням інформаційних технологій (ІТ) у ДВНЗ "Ужгородський національний університет". Центр був створений на базі реорганізованого навчально-наукового інституту інформаційно-комунікаційних технологій (ННІ ІКТ) у 2015.

Центр інформаційних технологій 

Головною метою діяльності Центру є:

 • розробка власних та впровадження існуючих інформаційних технологій, окремих програмних продуктів та комплексних інформаційних систем у навчальну, наукову, управлінську та інші види діяльності Університету;
 • підтримка та розвиток єдиної комп’ютерної мережі;
 • забезпечення функціонування технічних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій, пов’язаних із навчальним процесом, науковою, управлінською та іншими видами діяльності Університету;
 • поширення практики та досвіду застосування інформаційних технологій серед колективу Університету.

Тимчасово в.о. начальника центру інформаційних технологій (ЦІТ): Куруца Олексій Степанович.

Структурними підрозділами центру є:

 • відділ інноваційних та веб-технологій (нач. відділу: Вронський С.В.);
 • відділ електронного навчання (нач. відділу: Гайович Є.Ф.);
 • відділ технічних засобів навчання (нач. відділу: Куруца О.С.);
 • відділ комунікаційних технологій (нач. відділу: Петерварі Ю.Д.);
 • лабораторія мультимедійних технологій навчання.

Наукові розробки центру (у минулому - ННІ ІКТ) неодноразово були представлені на престижних міжнародних форумах і виставках та відзначені нагородами.

На Міжнародній виставці "Освіта і кар’єра - 2009" (Київ, грудень 2009 р.) ЦІТ виборов для університету срібну медаль та Сертифікат у номінації: "Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології". Розробки були оцінені організаторами виставки «Інноватика в освіті України», (м. Київ, жовтень 2010 р.) та відмічені Диплом виставки і золотою медаллю у номінації "Інноватика у вищій освіті".

У 2011 році, організаторами та членами журі XIV міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2011», третій рік поспіль УжНУ присуджено Почесне звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність у модернізації освіти України та нагороджено золотою медаллю.

На Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті - 2012» у номінації «Розробка та створення сучасних інноваційних методик і технічних засобів навчання для упровадження в освітню практику» УжНУ виборов золоту медаль та почесне звання «Лауреат конкурсу».

Завдяки розробкам Інституту інформаційно-комунікаційних технологій, УжНУ здобув чергові високі нагороди і визнання – гран-прі Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра - 2012» та золоту медаль у номінації «ІТ-технології у вищому навчальному закладі».

Навчальна робота центру поширюється за межі контингенту УжНУ. Понад 8 років ЦІТ плідно співпрацював з Закарпатським обласним центром зайнятості за програмою підвищенню кваліфікації робітників. На базі центру проводились курси з комп’ютерної грамотності для тимчасово безробітних мешканців Закарпатської області. Всього слухачами курсів були понад 1000 закарпатців.

У 2012 р. високий рівень власних розробок у галузі інноваційних методик навчання підтвердила і перемога УжНУ у міністерському конкурсі на виконання держбюджетної науково-дослідної роботи "Розробка і впровадження інформаційних технологій в навчальний процес".

У 2013 р. на спеціалізованій міжнародній виставці "Освіта та кар’єра – 2013" УжНУ здобув чергову перемогу, отримавши "Гран-прі" у номінації "Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки". Номінація підготовлена співробітниками Навчально-наукового інституту інформаційно-комунікаційних технологій та відділом міжнародних зв'язків та грантової роботи.

У 2014 році УжНУ взяв участь у XXVI Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2014» й в оголошеному конкурсі здобув найвищу нагороду – ґран-прі в номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління». На розгляд поважних членів журі Навчально-науковим інститутом інформаційно-комунікаційних технологій було представлено методику створення електронних навчальних мультимедійних матеріалів та приклади готових продуктів нашого підрозділу – електронних підручників.

 

Технічна складова

Ефективне впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес неможливе без використання технічних засобів насамперед комп’ютерної та периферійної, мережної техніки, засобів мультимедіа. Висока вартість і технічна складність засобів вимагають постійного висококваліфікованого обслуговування, яке в університеті здійснюють співробітники центру інформаційних технологій, пріоритетними завданнями яких є проєктування і монтаж локальних мереж університету, обслуговування інформаційних систем, контроль за роботою і налагодження комп’ютерної, офісної й мультимедійної техніки, технічне забезпечення проведення навчальних занять, конференцій, виставок тощо.

Переважна більшість комп’ютерів університету об’єднані у єдину структуровану локальну мережу, проєкт котрої розроблено і втілено власними силами співробітників ЦІТ. Мережа університету зв’язана зі світовою мережею Інтернет двома незалежними каналами зі швидкістю доступу до інформаційних ресурсів понад 500 Мбіт/с. Функціонують понад 50 публічних точок доступу Wi-Fi, забезпечено постійний і безплатний доступ до мережі Інтернет студентів, викладачів та працівників УжНУ.

Індивідуальну роботу студентів на комп’ютерах, проведення практичних і лабораторних робіт в університеті забезпечують понад 30 комп’ютерних лабораторій (загальна кількість автоматизованих робочих місць – 500). Крім того, на більшості факультетах створені мультимедійні лекційні аудиторії (загальною чисельністю на понад 1100 посадкових місць), які оснащені сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами, акустичними системами, автоматизованими робочими місцями викладача та студентів, забезпечено можливість демонстрації навчальних матеріалів на будь-яких носіях, кожне робоче місце підключене до мережі Інтернет.

Завдяки співпраці з Центральноєвропейським університетом м. Скаліца (Словаччина) значну частину мультимедійних аудиторій було оснащено системою надсучасних мультимедійних комплексів з можливістю проведення відеоконференцій в онлайн режимі. Вартість інвестиції склала понад 500 тисяч євро.

У режимі мультимедійних презентацій проводяться лекції, відбувається захист дипломних та магістерських робіт. Електронні варіанти робіт зберігаються у Банку дипломних і магістерських робіт, який розміщено на сервері бібліотеки університету.

З метою збереження та підтримання ТЗН в актуальному стані постійно ведеться моніторинг і підтримка у працездатному стані комп’ютерного парку, локальної мережі УжНУ та інших засобів навчання, приймаються рішення з оптимізації їх використання та модернізації.

УжНУ у світовій мережі

У зв’язку з реорганізацією Закарпатського державного університету та приєднанням його до УжНУ, перед центром інформаційних технологій було поставлено завдання – розробити новий сучасний вебсайт університету.

Завдяки поширенню мобільних пристроїв з підтримкою виходу до мережі Інтернет, основними пріоритетами розробки сайту були:

 • адаптивний дизайн;
 • тісна інтеграція з соціальними медіа;
 • якісний контент - у першу чергу для студентів та абітурієнтів (якісні ілюстрації, текстова інформація, своєчасно оновлюванні інформаційні матеріали, оголошення та розклади).

У жовтні 2013 року новий сайт став доступним за адресою www.uzhnu.edu.ua

Розробка, вебдизайн та модернізація офіційного сайту здійснюється співробітниками відділу інноваційних та веб-технологій ЦІТ.

Абсолютний рекорд відвідування нашого сайту зафіксований 31 серпня 2021 року. Тоді засвідчено 10840 сеансів на веб-ресурс УжНУ протягом дня. Середній показник кількості сеансів на день - від 4500 до 5000.

 

Електронне навчання та Електронний репозитарій наукових публікацій УжНУ

Дистанційна (електронна) форма навчання та доступ до освітніх ресурсів університету реалізується через освітній веб-портал, який побудований на основі відкритої системи електронного навчання Moodle та розташований за веб-адресою: e-learn.uzhnu.edu.ua

Електронний репозитарій ДВНЗ "УжНУ"

Для централізованого збереження та надання відкритого доступу в режимі онлайн до результатів наукової діяльності вишу створено та підтримується єдиний електронний репозитарій наукових публікацій ДВНЗ "УжНУ".  Наша стратегічна мета – створення єдиного електронного архіву результатів науково-дослідної роботи, статей, методичних розробок викладачів та науковців університету, навчальних кваліфікаційних робіт студентів для їх централізованого зберігання й надання відкритого доступу до них світовій академічній спільноті. 

Працівники ЦІТ розгорнули університетський репозитарій на основі відкритої платформи DSpace на сервері УжНУ за адресою: dspace.uzhnu.edu.ua

 Положення про Центр інформаційних технологій ДВНЗ "УжНУ".

Відповідальний за інформацію: Куруца О.С.
Дата оновлення сторінки: 17.08.2023