Центр інформаційних технологій

Центр інформаційних технологій УжНУ розпочали впровадження електронної форми навчання в університеті в 2014 році (Наказ №71/01-17 від 03.10.2014). Одним з першочергових етапів впровадження є створення єдиного електронного архіву навчально-методичних матеріалів. Ідеться про платформу Moodle, завдяки якій студентам стануть доступні електронні курси, лекції та інші навчальні матеріали викладачів УжНУ. До того ж така платформа буде слугувати онлайн-середовищем для взаємодії студентів і викладачів.

Що таке Moodle?

Лого MoodleMoodle – безкоштовна платформа для реалізації електронного навчання, що дозволяє створювати електронні навчальні курси й надавати слухачам доступ до них за допомогою глобальної мережі Інтернет, організовуючи таким чином навчання за принципом «будь-де та будь-коли». Крім того, система Moodle – найбільш популярна платформа для організації електронного навчання (використовується у більш ніж 240 країнах та 150 тис. організацій світу). В Україні офіційно зареєстромано понад 1245 сайтів.

Орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та студентами, застосовується для підтримки денної, заочної форм навчання та організації повноцінного електронного навчання.

Використовуючи Moodle, викладачі можуть надавати доступ до навчальних матеріалів (методичних рекомендацій, конспектів лекцій, питань для самоконтролю, лабораторних та практичних робіт, презентацій та ін.), надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати й перевіряти завдання, вести електронні журнали оцінок та присутності. Аби полегшити контакт між викладачем і слухачем дистанційного курсу, існує низка так званих ресурсів: форуми, чати, опитування, тестування, блоги та інше. Усе це називають динамічними ресурсами. Робота студента з ними може бути оцінена викладачем вручну чи автоматично комп’ютером (наприклад, при роботі з тестами). Тести в системі Moodle можна виконувати як під час пари, так і вдома у вільний від навчання час.

Навчальна інформація та названі інтерактивні ресурси в Moodle організовані у вигляді курсів, для яких, окрім автора, може бути призначено менеджера (редактора, який наповнює курс навчальною інформацією) та асистента (вони допоможуть організовувати процес контролю знань). Поступово навчальний курс можна перетворити та розвинути до окремого інноваційного типу підручника, що постійно вдосконалюються та доповнюється за рахунок роботи з ним слухачів. Наприклад, деколи запитання студентів на форумі можуть краще розкрити певне питання з курсу, ніж текст автора.

Робота в такій системі є інтуїтивною для кожного користувача мережі Інтернет – наповнення матеріалів та доступ до них не потребують особливих знань у сфері інформаційних технологій.

У ДВНЗ «УжНУ» впровадженням та підтримкою системи електронного навчання Moodle займається відділ електронного навчання Центру інформаційних технологій (ЦІТ). Система розміщується за адресою: e-learn.uzhnu.edu.ua

Порядок функціонування й наповнення системи

Завантаження матеріалів та отримання доступу у систему

Для завантаження матеріалів до системи підготуйте їх у формі, згідно рекомендацій, або ознайомтесь з відеоуроком по підготовці матеріалів та передайте у електронному форматі відповідальній особі вашого Факультету.

Для отримання персонального доступу до системи та створення курсів у системі звертайтеся до відповідальної особи вашого факультету. Викладачі та студенти не можуть самостійно реєструватись на сайті електронного навчання. З подальшими кроками по роботі у системі можна ознайомитись у відео по роботі із Moodle.

Відеоінструкції для викладачів

Відеоуроки з основ роботи у системі Moodle

Відеоуроки зі створення тестів у системі Moodle

Контакти

Основна контактна адреса з питань впровадження та використання системи: e-learn@uzhnu.edu.ua.

Відповідальний за інформацію: Куруца Олексій Степанович
Дата оновлення сторінки: 26.02.2021