Центр інформаційних технологій

Центр інформаційних технологій УжНУ розпочав впровадження електронної форми навчання в університеті у 2014 році (Наказ №71/01-17 від 03.10.2014). Основою для електронного навчання стала платформа Moodle, яка відкриває широкі можливості організації освітнього середовища. Одним з першочергових етапів впровадження є створення єдиного цифрового архіву навчально-методичних матеріалів – електронні курси, лекції, воркшопи та ін., які стануть доступними для студентів. Крім того, платформа є онлайн середовищем для взаємодії студентів і викладачів та студентів між собою.

Що таке Moodle?

Лого Moodle– це гнучка платформа управління освітнім процесом, яка оптимізовує навчальні процеси та адаптовує під вимоги сучасності. Безкоштовна платформа слугує для реалізації електронного навчання, що дозволяє створювати електронні навчальні курси й надавати слухачам доступ до них, організовуючи таким чином навчання за принципом «будь-де та будь-коли». Крім того, система Moodle – найбільш популярна платформа для організації електронного навчання (використовується у більш ніж 200 країнах та 150 тис. організацій світу). В Україні офіційно зареєстровано понад 1000 сайтів.

Орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та студентами, застосовується для підтримки денної, заочної, а зараз і дистанційної форм навчання та організації повноцінного електронного навчання.

Використовуючи Moodle, викладачі можуть надавати доступ до навчальних матеріалів (методичних рекомендацій, конспектів лекцій, питань для самоконтролю, лабораторних та практичних робіт, презентацій та ін.), надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати й перевіряти завдання, вести електронні журнали оцінок та присутності. Аби полегшити контакт між викладачем і слухачем дистанційного курсу, чи студента зі студентом, існує низка так званих ресурсів: форуми, чати, опитування, тестування, блоги та інше. Усе це називають динамічними ресурсами. Робота студента з ними може бути оцінена викладачем вручну чи автоматично (наприклад, при роботі з тестами). Завдання в системі Moodle можна виконувати як під час заняття, так і вдома у вільний від навчання час.

Навчальна інформація та названі інтерактивні ресурси в Moodle організовані у вигляді курсів, для яких, окрім автора, може бути призначено менеджера (редактора, який наповнює курс навчальною інформацією) та асистента (вони допоможуть організовувати процес контролю знань). Поступово навчальний курс можна перетворити та розвинути до окремого інноваційного типу підручника, що постійно вдосконалюється та доповнюється за рахунок роботи з ним слухачів. Наприклад, деколи запитання студентів на форумі можуть краще розкрити певне питання з курсу, ніж текст автора.

Робота в такій системі є інтуїтивною для кожного користувача мережі Інтернет – наповнення матеріалів та доступ до них не потребують особливих знань у сфері інформаційних технологій.

Порядок функціонування й наповнення системи

Адреса платформи – e-learn.uzhnu.edu.ua

У ДВНЗ «УжНУ» підтримкою системи електронного навчання Moodle займається відділ електронного навчання Центру інформаційних технологій. Фахівці відділу стабільно проводять консультування та навчання викладачів і працівників щодо використання платформи, новинок, допомагають удосконалити навики роботи з контентом. 

Відділ електронного навчання взаємодіє з відповідальними особами на факультетах, які здійснюють координування роботи працівників та студентів факультетів на платформі Moodle. Викладачі та студенти не можуть самостійно зареєструватись на сайті електронного навчання. Для отримання персонального доступу до системи та створення курсів потрібно звернутися до відповідальної особи вашого факультету. Викладачі факультетів можуть самостійно розміщувати навчальні матеріали та наповнювати контент. Для завантаження матеріалів потрібно підготувати файли згідно з  рекомендаціями та виконати дії за відеоінструкцією. Подальша робота з платформою Moodle висвітлена у відеоматеріалах, які розміщені на YouTube каналі відділу електронного навчання. Здобувачі освіти отримують користувацький доступ до навчальних матеріалів. Що це означає? Користувачі можуть переглядати матеріали, виконувати завдання та працювати у системі в будь-який зручний для них час. Диференціація доступів до платформи передбачає мету навчання для здобувачів освіти, координування роботи для менеджерів, і завдяки цьому  зберігається конфіденційність та безпека даних.

 

Відеоінструкції для викладачів

Відеоуроки з основ роботи у системі Moodle

Відеоуроки зі створення тестів у системі Moodle

Контакти

Основна контактна адреса з питань впровадження та використання системи: support@uzhnu.edu.ua.

 

Відповідальний за інформацію: Гайович Євгенія Федорівна
Дата оновлення сторінки: 15.02.2023