Д 61.051.06 (Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки; медичний факультет)

Спеціалізована вчена рада  Д 61.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 – «Внутрішні хвороби» та 14.01.38 – «Загальна практика – сімейна медицина» в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України відкрита згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 року №975.

 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 61.051.06:

 

Голова спеціалізованої вченої ради:

Чопей Іван Васильович, д.мед.н., професор, декан факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02.

 

Заступник голови ради:

Ганич Тарас Михайлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри факультетської терапії медичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02

 

Секретар ради:

Фейса Сніжана Василівна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри терапії та сімейної медицини, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02

 

Члени ради:

 1. Архій Емілія Йосипівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02;
 2. Бабінець Лілія Степанівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 14.01.38;
 3. Бенца Тетяна Михайлівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 4. Бичко Михайло Васильович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02;
 5. Бичков Микола Анатолійович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 6. Бобик Юрій Юрійович, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.38;
 7. Горленко Олеся Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.38;
 8. Гребеник Мар’ян Васильович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 14.01.38;
 9. Дербак Марія Антонівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.38;
 10. Пулик Олександр Романович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.38;
 11. Рогач Іван Михайлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.38;
 12. Сіксай Людмила Теодорівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02;
 13. Сірчак Єлизавета Степанівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02;
 14. Соломенчук Тетяна Миколаївна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.38;
 15. Товт-Коршинська Маріанна Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.38;
 16. Фатула Михайло Іванович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02;
 17. Федів Олександр Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, спеціальність 14.01.02.

 

Паспорт спеціальності 

14.01.02 «Внутрішні хвороби» 

(ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Президії ВАК України 09.06.2004 N 21-09/6)

 

I. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка вивчає поширення, етіологію, патогенез, прогноз, а також розробляє й аналізує ефективність методів діагностики, профілактики та лікування поєднаних захворювань внутрішніх органів і систем людини, що належать до двох і більше спеціальностей клінічної медицини терапевтичного напрямку.

Отримання нових наукових даних, удосконалення методів профілактики, діагностики та лікування внутрішніх хвороб сприятиме збереженню здоров'я, скороченню термінів тимчасової непрацездатності, зменшенню інвалідизації та смертності населення.

II. Напрямки досліджень:

2.1. Вивчення поширення, етіології та патогенезу поєднаних захворювань внутрішніх органів і систем.

2.2. Вивчення особливостей клініки та перебігу поєднаних захворювань внутрішніх органів залежно від різних екзо-, ендогенних і професійних чинників.

2.3. Обґрунтування та розроблення нових методів профілактики, діагностики та лікування поєднаних захворювань внутрішніх органів і систем.

2.4. Опрацювання рекомендацій щодо оптимізації критеріїв проведення медико-соціальної експертизи при поєднаних захворюваннях внутрішніх органів і систем.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: медичні науки.

 Відповідальний за інформацію: Чопей Іван Васильович
Дата оновлення: 02.03.2020