Центр гендерної освіти

Центр  гендерної освіти при Ужгородському національному університеті розпочав свою діяльність у 2003 році при кафедрі педагогіки та психології Ужгородського національного університету, за підтримки Програми рівних можливостей Програм розвитку ООН в Україні, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді та Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації. З 2006 року Центр діє як структурний підрозділ УжНУ.

Основною метою діяльності Центру є надання інформаційної, освітньої та науково-практичної допомоги викладачам і студентам ДВНЗ «Ужгородський національний університет»та іншим навчально-виховним й освітнім закладам щодо впровадження гендерних підходів в освіті, шляхом посилення гендерного компоненту у змісті соціально-гуманітарних дисциплін; проведення виховних заходів; організації науково-дослідної роботи для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; ліквідації всіх форм дискримінації; запобігання насильству у всіх сферах життя суспільства.

Діяльність Центру спрямована на впровадження гендерної рівності у суспільстві, виховання гендерної свідомості і культури, задоволення й захисту рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, створення умов для їх особистої та соціальної самореалізації.

 

Завдання діяльності Центру:

 • впровадження основ гендерного підходу до роботи закладів, організацій та установ, що здійснюють освітню та навчально-виховну діяльність;
 • створення інформаційних ресурсів з гендерної тематики для учасників освітньо-виховного процесу;
 • поширення на регіональному рівні гендерних знань шляхом розробки та впровадження новітніх соціально-педагогічних, інформаційно-просвітницьких та навчально-виховних технологій;
 • розробка і сприяння впровадженню навчальних дисциплін з гендерної проблематики у навчально-виховних закладах різного рівня;
 • підвищення рівня обізнаності студентської та учнівської молоді з гендерних питань;
 • вивчення, вдосконалення та розповсюдження відповідних гендерних технологій і методик з метою впливу на спрямованість та зміст освітньо-виховного процесу в навчальних закладах;
 • зосередження громадської уваги та уваги засобів масової інформації на гендерних питаннях за допомогою проведення інформаційної кампанії, розробки та розповсюдження соціальної реклами.
 • Напрями діяльності Центру спрямовані на створення освітньо-виховними засобами умов для забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації, попередження насильства та протидії торгівлі людьми, зокрема:
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з гендерних питань, попередження насильства та протидії торгівлі людьми у суспільстві;
 • підготовка та проведення досліджень з гендерних питань у суспільстві; організація дослідницьких груп і лабораторій для проведення прикладних гендерних досліджень; аналіз та узагальнення набутого дослідниками теоретичного й емпіричного матеріалу;
 • підготовка інформаційних матеріалів з актуальних гендерних проблем сьогодення, розробка соціальної реклами, проведення відповідних конкурсів;
 • підтримка громадських та державних просвітницьких гендерних ініціатив; співпраці з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, соціальними службами, закладами освіти, підприємствами, об’єднаннями громадян, іншими установами та організаціями, експертами з питань рівних прав та можливостей;
 • активізація науково-дослідної роботи студентів та викладачів з гендерних питань; участі в організації та проведенні конференцій, конгресів, форумів, круглих столів, семінарів, конкурсів, зустрічей з питань гендеру; обмін науковою інформацією;
 • підготовка інформаційних, навчальних та наукових публікацій за результатами комплексних досліджень; підготовка навчально-методичної літератури тощо;
 • організація наукових досліджень на рівні підготовки кваліфікаційних робіт бакалавра, дипломних і магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій з гендерної проблематики; рецензування та опонування дослідних робіт;
 • створення тимчасових науково-дослідних колективів для проведення грантових досліджень за замовленнями різних організацій; підготовка заявок на фінансування досліджень з різних організацій та фондів.

Основні результати діяльності Центру:

 • Щороку Центр видає збірник студентських науково-дослідних робіт з питань ґендерних відносин, ґендерної освіти, реалізації ґендерної політики та забезпечення ґендерної рівності – «Ґендерний промінь».
 • Щороку Центр проводить різноманітні регіональні заходи у межах:

–  Всеукраїнської акції «Стоп сексизм!» (березень-квітень);

–  Всеукраїнської акції «Я проти насильства!» (червень-серпень);

–  Міжнародної акції «16 днів проти насильства» (25 листопада – 10 грудня).

 • Щороку у травні та жовтні Центр проводить змагання з «ґендерного спортивного орієнтування» (ґендерний квест, ґендерний туризм) – власна авторська методика роботи з молоддю у сфері ґендерної освіти, – яка у 2009 році Міністерством освіти та науки України була визнана однією з найефективніших практик навчально-просвітницької роботи з молоддю у сфері ґендерної просвіти в Україні, за допомогою активного відпочинку та спорту, через формування навичок ґендерної чутливості та вмінь розпізнавання ґендерних стереотипів.
 • У Центрі проводяться заняття для студентських пар, які планують чи очікують народження дитини у Школі відповідального батьківства – це напрямок підготовки для подружніх пар чи молодих мам і тат. Щороку у грудні Центр проводить Всеукраїнську школу відповідального батьківства для організацій, що працюють у сфері усвідомленого батьківства та шкіл відповідального батьківства, що діють в Україні.
 • При Центрі функціонує Школа підготовки молоді до шлюбу, метою діяльності якої є надання інформаційної, консультаційної та освітньої підтримки для студенток та студентів, а також молодих пар, що бажають вступити до шлюбу та утворити сім’ю.
 • За ініціативи Центру і Закарпатського осередку Української спілки психотерапевтів та за підтримки Громадської ради при Закарпатській ОДА і обласного Управління охорони здоров’я, у 2012-2014 рр. було реалізовано проект “Застосування кращих практик роботи у сфері відповідального батьківства: етап підготовки до пологів». Метою проекту – є зацікавити широке коло фахівців та громадськості у використанні кращих практик відповідального батьківства та методик перинатальної психології.
 • Протягом 2012-2016 рр. за участі  Центру реалізовано інформаційно-просвітницьку кампанію «Заплануй сім’ю на здоров’я!», спільно з ГО «Мегасоціум» та ГО «Ужгородський прес-клуб», за фінансової підтримки Програми «Здоров’я жінок України».
 • У 2014 році за ініціативи Центру, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» долучився до Міжнародної програми «Університет, дружній до сім’ї», у рамках проекту «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у ВНЗ». Головною метою проекту є впровадження підходу «навчальний заклад, дружній до сім’ї» та реалізація в УжНУ політики дружності до сім’ї.
 • Фахівці Центру були залучені до науково-експертної роботи з розробки та моніторингу стратегій, концепцій, політик і програм розвитку у таких регіонах України:
 1. Закарпатській області – Стратегія регіонального розвитку на 2010-2015 роки, Концепція комплексної програми розвитку сільських територій та Регіональна програма сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року та напрямки до 2025 року);
 2. Запорізькій області – Стратегія регіонального розвитку 2010-2020 роки;
 3. Дніпропетровській області – Стратегія регіонального розвитку на 2010-2015 роки, Регіональна програма впровадження молодіжної політики та Методика проведення ґендерного аналізу політик і програм Дніпропетровської ОДА;
 4. Львівській області Регіональна програма розвитку малого підприємництва на 2013-2015 роки, Дорожня карта створення Центру підтримки жіночого підприємництва, Методика проведення ґендерного аналізу політик і програм Львівської ОДА;
 5. Чернівецькій та Івано-Франківській областях – Методика проведення кластерного аналізу лісового сектору Карпатського регіону (соціально-ґендерна складова).

 Поточна наукова та навчально-методична діяльність Центру:

 • Фахівці Центру розробили навчальні програми та забезпечують викладання таких дисциплін «Основи теорії ґендера», «Ґендер і політика», «Ґендер і ЗМІ», «Ґендерна психологія» та «Ґендерна педагогіка»
 • Протягом 2006-2015 років на базі Центру виконано 217 курсових, 54 – бакалаврські, 69 дипломних  та 33 магістерські роботи з ґендерної тематики. 15 робіт виконано у межах Малої академії наук України. Автори 23 робіт, стали переможцями Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт.
 • Протягом 2006-2015 років Центром проведено 196 тренінгів з питань ґендерної освіти для вчителів і викладачів, на базі Закарпатського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 117 тренінгів з питань впровадження ґендерної політики, для державних службовців різних рівнів, а також 119 – семінарів та круглих столів з питань впровадження ґендерних підходів.
 • Протягом 2006-2014 рр. на базі Центру підготовані та видрукувані – 17 навчально-методичних посібників, 178 наукових статей, 3 монографії та 9 довідників з ґендерної тематики. Серед основних наукових та навчально-методичних напрацювань фахівців Центру такі:
 1. Ґендерна освіта. Методичний посібник для вчителів з ґендерної просвіти / Закарпатський обласний центр гендерної освіти при УжНУ / За ред. М. Колодій. – Ужгород, 2007. – 49 с.
 2. Колодій М., Сухомлин М. Ґендерний простір: посібник для журналістів / Маріанна Колодій, Микола Сухомлин. – Ужгород, 2009. – 49 с.
 3. Оцінювання соціально-ґендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку : практ. посіб. / М. Колодій та ін.; за ред.. І. Санжаровського. – К. : К.І.С., 2012. – 80 с.
 4. Канадські передові практики у сфері ґендерного аналізу. Синтез федеральних, провінційних/територіальних та громадських механізмів, ресурсів та практик у Канаді / авторки-укладачки: Олена Ганьківський, Крістен Гартсайд, Хлоя Бургес, Маріанна Колодій – К. : Видавництво «К.І.С.», 2013. – 72 с.
 5. Методика проведення ґендерного аналізу та інтегрування ґендерної складової у регіональні політики і програми Львівської обласної державної адміністрації / Маріанна Михайлівна Колодій. – К. : Видавництво «К.І.С.», 2013 – 50 с.
 6. Сексизм або ґендерна дискримінація / Маріанна Колодій // Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н.А. Сейко; відп. ред. Н.П. Павлик. – Житомир : Видавництво «Волинь», 2014. – С. 196-200.
 7. Абетка шлюбно-сімейних відносин: методичний посібник, довідник для слухачів Школи підготовки молоді до шлюбу. / Центр гендерної освіти УжНУ [Упоряд.: Колодій М. та Колодій С.] – Ужгород : «УЖДРУК», 2014. – 24 с.
 8. Оцінка соціально-ґендерного впливу: навчально-методичний посібник Центр гендерної освіти УжНУ [Авт. М. Колодій, С. Колодій та О. Сорокопуд; за ред. М. М. Колодій]. – Ужгород : «УЖДРУК», 2014. – 45 с.

 Положення про Центр гендерної освіти при ДВНЗ "УжНУ".

 

Відповідальна за інформацію: Колодій М.М.
Дата оновлення: 14.05.2019