Кафедра cистемного аналізу і теорії оптимізації

 

"Системний аналіз"  (БАКАЛАВРСЬКИЙ  РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ)

Системний аналіз є напрямом, в якому поєднано методологію і досягнення математичних і прикладних наук. Системний аналіз у технічній галузі орієнтований на вирішення складних проблем аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем, і ґрунтується на принципах інженерних наук, імітаційному та інформаційному моделюванні об’єктів і процесів та націлений на застосування в конкретних проектах, розробленнях, прикладних дослідженнях і дослідницько-конструкторських роботах.

Основний фокус освітньої програми.

Акцент на глибоких знаннях в області системного аналізу та математичного і комп’ютерного моделювання процесів і систем різної природи, задач прогнозування, оптимізації, та прийняття рішень, а також здатність їхнього застосування для проектування інформаційних систем.

Особливості програми 

Програма розвиває перспективні напрями комп’ютерного моделювання процесів розроблення сучасних програмних комплексів і систем підтримки прийняття рішень. Крім того, освітня програма спрямована на поглиблене вивчення сучасних мов і засобів програмування та їх застосування при при розробці сучасних ІТ проєктів.

 

 

 "Технології обробки даних"  (МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ)

 Основною метою освітньої програми є забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння, що відносяться до областей системного аналізу, інженерії даних і знань, наук про дані, аналізу даних, що дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач дослідження, видобування та аналізу даних з різноманітних інформаційних ресурсів для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях.

Освітня програма передбачає практичну підготовку у галузі технологій обробки даних з глибоким знанням методів машинного навчання, обробки великих даних, вивченням хмарних технологій,управління проектами та інноваційних підходів до підприємництва.

Основний фокус освітньої програми.

Акцент на глибоких знаннях в області системного аналізу, науки про дані, інженерії даних і знань, методів і засобів дослідження, видобування та аналізу даних і знань, а також здатність їхнього застосування в різних предметних областях. 

Особливості програми

Програма розвиває перспективні напрями науки про дані, комп’ютерного моделювання процесів розроблення сучасних засобів дослідження та створення інформаційних продуктів.