Кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції

Важливим напрямком роботи кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції є здійснення науково-дослідної діяльності, яка забезпечується також і науково-дослідницьким центром «Кроссроудс».

 На кафедрі «Історії Угорщини та європейської інтеграції» УУННІ сформувався висококваліфікований науково-педагогічний колектив, який забезпечує якісну підготовку фахівців істориків та міжнародників для освітніх закладів, органів місцевого самоврядування, а також виконує на академічному рівні наукові дослідження з ряду пріоритетних напрямків гуманітарних наук. На даний час на кафедрі працюють 11 співробітників, серед яких: професор, три доктори наук, два кандидати наук, доценти; чотири старших викладачів, один викладач, один асистенти, а також інженер комп’ютерного класу і старший лаборант. Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців вищої кваліфікації - творчих, неординарно-мислячих, націлених на майбутнє, здатних працювати в галузі освіти, у вищих навчальних закладах, у науково-дослідних інститутах, органах місцевого самоврядування. Підвищення кваліфікації співробітники кафедри здійснюють у Львівському національному університеті, Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України, Інституті стратегічних досліджень. Студенти історики та міжнародники кафедри «Історії Угорщини та європейської інтеграції» мають можливість слухати також і лекції кваліфікованих іноземних викладачів Європейського Союзу. Важливу роль у забезпеченні навчально-методичного процесу відіграє сучасний комп’ютерний клас з сучасною мультимедійною периферією, підключений до світової мережі Інтернет, що забезпечує доступність до потужних електронних бібліотек світу. Підготовку до колоквіумів та семінарських занять студенти здійснюють у бібліотеці кафедри, яка щорічно поповнюється новими виданнями, документами, атласами, найсучаснішими підручниками, посібниками завдяки консульству Угорщини в м. Ужгороді. Кафедра забезпечує навчальний процес власними методичними розробками, матеріалами, які наявні також і в електронному варіанті.

Із 2010 року підготовка науково-педагогічних кадрів кафедри здійснюється через аспірантуру УжНУ із спеціальності «всесвітня історія». Вагомим здобутком кафедри є європейського рівня навчання в аспірантурі 32 випускників кафедри в університетах Угорщини: у Будапешті, Дебрецені. Наукова робота на кафедрі «Історія центральноєвропейського регіону в системі міжнародних відносин». Керівник комплексної теми - Кіш Єва Бернатівна, доктор історичних наук, професор.

В результаті наукового аналізу співробітниками кафедри досліджено: проблемні питання політичного та соціально-економічного розвитку регіону, акцентуючи увагу на вивчення дворянських родин комітатів Закарпаття у 1526-1657 роках на основі не опублікованих архівних джерел Угорщини та Закарпаття; а також важливим науковим напрямом дослідження кафедри є аналіз трансформації системи владних інституцій Угорщини та формування місцевої демократії в Угорщині на зламі ХХ та ХХІ століть. Цінним доробком наукової діяльності співробітників кафедри є концептуального рівня розробки щодо проблемних питань транскордонного співробітництва в якісно нових умовах поглиблення та сучасного поширення європейського інтеграційного процесу; також здійснено дослідження теорії і практики інноваційного потенціалу транскордонного співробітництва в контексті аналізу міжнародних відносин України з державами Європи, що дозволяє більш чітко з об’єктивних наукових позицій визначити його місце, роль і значення в системі міжнародних відносин та в реалізації євроінтеграційної стратегії України.

Кафедра має наукову бібліотеку, книжковий фонд якої постійно поповнюється новими сучасними зарубіжними виданнями. Співробітниками кафедри видано понад 380 наукових публікацій, в тому числі  монографії, хрестоматії, наукові публікації у фахових видання України та країн Європейського Союзу: Угорщини, Чеської Республіки, Словацької Республіки, Болгарії, а також потужну низку публікацій у збірниках міжнародних наукових конференцій. У 2010 році було проведено першу науково-практичну міжнародну конференцію кафедри «Спільне українсько-угорське минуле і сьогодення», а з 2011 року кафедра виступила співорганізатором міжнародних конференцій «Сучасність і майбутнє Закарпаття» (2011 р.), «Єдиною провиною було походження - до відзначення 70-річчя «маленькій робот» (2013 р.), «Пам’яті жертв сталінізму на Закарпатті» (2014 р.), «Пам’ятний рік Голокосту на Закарпатті» (2014 р.).

Кафедра виступила співорганізатором міжнародної наукової конференції «Центральна і Східна Європа на зламі культур в XI-XII столітті: династії, війни, релігії» 5-6 жовтня 2017 року Учасники конференції: до участі у роботі конференції були запрошені вчені-спеціалісти з даної теми з Угорщини (Дебреценський Університет, Університет Печ, Архів Державний, Будапешт) та України. Завдяки конференції ми намагаємося укріпити міжвідомчих відносин між науковими  лабораторіями, які працюють у вищих навчальних закладах по обидві сторони Карпат (Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці) та угорськими дослідниками, а також повернувшись до середньовічних досліджень, з метою написання спільної історії, представити громадськості нові або забуті джерела, а в зв'язку з темою, надати новий імпульс молодим історикам.

Традиційними є міжнародні симпозіуми та відкриті семінари, для студентів-міжнародників, організовані науковим центром «Кроссроудз», а також науково-практичні поїздки до посольств та консульств країн Європейського Союзу.

Особливої уваги заслуговує міжнародне співробітництво кафедри з вищими навчальними закладами Угорщини, Інститутом суспільних наук Словацької АН, Сілезьким університетом в Чеській Республіці в контексті забезпечення навчального процесу максимально адаптованого до концепції «Болонського процесу» - кредитно-модульної системи переддипломної та післядипломної освіти. Важливою є і спеціалізації кафедри, адже студенти історики в архівах і бібліотеках Угорщини проходять практику вивчаючи історію Угорщини. Важливо відзначити, що 8-9 квітня 2014 року викладачі і студенти кафедри разом із іншими колегами УУННІ здійснили навчальну практику в європейську «столицю» Брюссель, а також прийняли активну участь у міжнародній конференції «Роль Угорщини в об’єднанні Європи». Щорічно студенти і викладачі кафедри приймають активну участь у навчальних поїздках, літніх університетах в країни ЄС: Угорщину, Словенію, Словаччину, Хорватію, Італію, Швейцарію. Протягом 2015-2018 років викладачі кафедри відвідали наукові заходи на території країн Прибалтики, країн Центральної Європи, а також проходили стажування в Угорщині, Словаччині та Польщі за програмою «Вишеградський Фонд».

Велику увагу на кафедрі приділяють науковому стажуванню студентів у вищих навчальних закладах і наукових архівах Угорщини. Із 2007 року студенти історики другого і третього курсів кафедри проходять 2-3 місячне включене навчання в Університеті імені Пазманя Петера та Будапештському університеті ЕЛТЕ (Угорщина), Дебреценському Університеті. Музейну і архівну практику студенти проходять як на Закарпатті (Берегівський архів), так і в Угорщині (архіви і музеї Будапешта). Студенти - історики першого курсу беруть участь у археологічних розкопках як в Угорщині, так і на Закарпатті. Студенти старшокурсники проходять педагогічну практику у школах Закарпаття. Студенти протягом навчання активно займаються науковою роботою. Щорічно проводяться студентські наукові конференції із врученням дипломів та цінних подарунків переможцям. У 2012 році студенти кафедри заснували Наукове товариство студентів імені Ференца Ракоці. Щорічно студенти історики кафедри активно приймають участь у міжнародних конференціях, відповідними є і публікації студентів кафедри як у вітчизняних наукових виданнях, так і за кордоном. З точки зору розвитку наукової діяльності, підготовки академічного рівня наукових кадрів є заснування наукового видання молодих науковців та студентів «NORTIA», який було підтримано юридично рішеннями науково-методичною комісією та Вченою Радою УжНУ 6 грудня 2012 року.

Основне завдання кафедри «Історії Угорщини та європейської інтеграції» полягає не тільки у підготовці високопрофесійних істориків, вчителів-істориків та міжнародників-політологів-перекладачів з іноземної мови, а також у формуванні висококваліфікованих спеціалістів з європейських інтеграційних процесів.

 

 

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Кіш Єва Бернатівна
Дата оновлення сторінки: 27.02.2019