Кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції

Історія (бакалавр)

 

1 курс

 1. Методика виконання наукових робіт
 2. Вступ до спеціальності
 3. Історія та культура античності
 4. Основи археології
 5. Палеоісторія
 6. Історія та культура стародавнього Сходу
 7. Давні цивілізації на території України
 8. Історична географія та демографія
 9. Спеціальні історичні дисципліни
 10. Археологія України (в т.ч. Закарпаття)

 

2 курс

 1. Історія та культура західноєвропейського середньовіччя
 2. Історія та культура середньовічної України
 3. Основи етнології
 4. Історія Ужгорода 
 5. Основи джерелознавства 
 6. Етноконфліктологія  
 7. Історія та культура середньовічного Сходу та Африки
 8. Історія та культура країн ЦСЄ в добу середньовіччя
 9. Етнографія Закарпаття
 10. Історія середньовічної Росії  
 11. Джерелознавство історії України  
 12. Візантійська цивілізація  3 курс

 1. Історія та культура країн Західної Європи та Америки нового часу
 2. Історія та культура ранньомодерної України
 3. Основи психології та педагогіки
 4. Політологія
 5. Логіка
 6. Архівознавство та музеєзнавство
 7. Історіографія історії України
 8. Історія та культура Азії та Африки нового часу
 9. Історія та культура України нового часу
 10. Історія та культура країн ЦСЄ  доби нового часу
 11. Історія Росії нового часу
 12. Досягнення європейськ. культури XVІІІ-ХІХ ст.

 

4 курс 

 1. Історія української культури
 2. Історія та культура країн Західної Європи та Америки новітнього часу
 3. Історія та культура України новітнього часу
 4. Історія та культура Азії та Африки новітнього часу
 5. Історія та культура країн ЦСЄ новітнього часу
 6. Історія релігій світу
 7. Історія СРСР та сучасної Росії
 8. Народна обрядовість українців
 9. Філософія
 10. Історія та культура сучасного світу
 11. Історія та культура сучасної України
 12. Методика викладання історії в школі
 13. Освіта і педагогіка в Україні
 14. Історіографія новітньої історіїІсторія (магістр)

 1. Педагогіка та психологія вищої школи
 2. Методика викладання історичних дисциплін у ВШ
 3. Українська американістика
 4. Історія та теорія світової культури
 5. Професійна та корпоративна етика
 6. Історія української діаспори
 7. Системний та інтегрований підхід в освіті
 8. Преса Закарпаття другої половини ХІХ - поч. ХХ ст. як джерело для вивчення історії та етнографії краю
 9. Інформатизація навчального процесу
 10. Університети України: історія та сучасність
 11. Університети США та Канади: історія та сучасність
 12. Університети Європи: історія та сучасність
 13. Теорія історії
 14. Сучасні світові тенденції освітнього процесу
 15. Педагогічна думка та освіта на Закарпатті
 16. Війни та військові конфлікти другої половини ХХ ст.

 

Країнознавство (бакалавр)

 

1 курс

 1. Історія та культура України
 2. Інформатика 
 3. Країнознавство
 4. Вступ до спеціальності "Країнознавство"
 5. Іноземна мова
 6. Релігійний фактор у міжнародних відносинах
 7. Демократичне врядування та культура миру
 8. Загальна історія держави і права зарубіжних країн
 9. Ділова українська мова
 10. Економічний розвиток країн світу
 11. Українознавство
 12. Міжнародні організації

 

2 курс

 1. Політологія
 2. Філософія
 3. Іноземна мова 
 4. Політична історія світу 
 5. Порівняльне конституційне право
 6. Міжнародні економічні відносини 
 7. Друга іноземна мова
 8. Країнознавство
 9. Міжнародне публічне право
 10. Теорія міжнародних відносин
 11. Логіка
 12. Зовнішня політика України 
 13. Основи етнології
 14. Соціологія

 

3 курс

 1. Основи наукових досліджень
 2. Міжнародні відносини та світова політика 
 3. Іноземна мова спеціальності 
 4. Теорія та практика перекладу 
 5. Міжнародне приватне право
 6. Глобальні та регіональні проблеми у сучасному світі 
 7. Сучасні соціально-економічні процеси в Україні
 8. Міжнародна інформація
 9. Внутрішньополітичний розвиток країн світу
 10. Друга іноземна мова 
 11. Дипломатична та консульська служби

 

4 курс

 1. Конфліктологія та теорія переговорів
 2. Міжнародні інтеграція та глобалізація у світовій політиці
 3. Іноземна мова спеціальності
 4. Історія політичних вчень
 5. Теорія та практика перекладу 
 6. Переддипломна практика
 7. Друга іноземна мова
 8. Туристичне країнознавство (іноземною мовою)
 9. Паблік рілейшнз (PR)/ЗМІ і PR
 10. Політико-правові системи англомовних країн
  (іноземною мовою)
 11. Етнонаціональні процеси в сучасному світі
 12. Міграційна політика ЄС
 13. ЄС у міжнародних відносинахКраїнознавство (магістр)

 1. Проблеми національної та регіональної безпеки 
 2. Актуальні проблеми зовнішньої політики країн регіону 
 3. Актуальні проблеми зовнішньої політики України
 4. Практикум перекладу
 5. Політична компаративістика 
 6. Міжнародні відносини у Балкано-Чорноморському регіоні
 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики країн регіону
 8. Іноземна мова для академічних цілей
 9. Сталий розвиток суспільства
 10. Системи вищої освіти англомовних країн  (іноземною мовою)
 11. Зовнішньополітичні стратегії та доктрини
 12. Методика викладання у Вищій школі (іноземною мовою)
 13. Україна в міжнародних організаціях
 14. Дипломатія країн Європи
 15. Теорія і практика транскордонного співробітництва в системі міжнародних відносин

Відповідальний за інформацію: Зубанич Ласлов Ласлович
Дата оновлення сторінки: 03.12.2020