Кафедра історії Угорщини та європейської інтеграції

 

 

ІСТОРІЯ

1 курс(денна)

1

Історія та культура античності

 

2

Давні цивілізації на території України

3

Історична географія та демографія

4

Спеціальні історичні дисципліни

5

Археологія України (в т.ч. Закарпаття)

6

Археологічна практика (навчальна)

2 курс(денна)

1

Історія та культура західноєвропейського середньовіччя

 

2

Історія та культура середньовічного Сходу та Африки

3

Історія та культура країн ЦСЄ в добу середньовіччя

4

Етнографія України

5

Історія середньовічної Росії

6

Джерелознавство історії України

7

Людина доби середньовіччя: повсякденне життя та ментальність

8

Етнографічна практика (навчальна)

3 курс(денна)

1

Іст. та к-ра країн Зах. Європи та Америки нового часу

 

2

Історія та культура Азії та Африки нового часу

3

Історія та культура України нового часу

4

Історія та культура країн ЦСЄ  доби нового часу

5

Історія освіти та педагогіки (ХVІ - поч. ХХ ст.)

6

Досягнення європейськ. культури XVІІІ-ХІХ ст.

7

Архівно-музейна практика (навчальна)

1 курс(заочна)

1

Археологія України                        (в т.ч. Закарпаття)

 

2

Історична географія та демографія

3

Історія та культура стародавнього Сходу

4

Давні цивілізації на території України

5

Історія та культура античності

6

Історія та культура античності (екзамен)

7

Археологічна практика (навчальна)

2 курс(заочна)

1

Історія та культура країн ЦСЄ в добу середньовіччя

 

2

Основи етнології

3

Етнографія України

4

Історія та культура західноєвропейського середньовіччя

5

Історія та культура західноєвропейського середньовіччя (екзамен)

6

Історія та культура середньовічної України

7

Історія та культура середньовічного Сходу та Африки

8

Курсова робота

9

Етнографічна практика (навчальна)

3 курс(заочна)

1

Спеціальні історичні дисципліни

 

2

Історія та культура України нового часу

 

3

Історія та культура країн Західної Європи та Америки нового часу

4

Історія та культура країн Західної Європи та Америки нового часу (екзамен)

5

Історичне краєзнавство

6

Історія та культура країн ЦСЄ доби нового часу

7

Досягнення європейської культури ХVIII -ХІХ ст.

8

Курсова робота

4. курс(денна)

1

Становлення нац.-державної символіки у країнах "Великої сімки"

 

2

Історія сучасного світу

3

Новітня історія країн ЦСЄ

4

Сучасна історія України

5

Історія СРСР та сучасної Росії

6

Історіографія історії України

7

Педагогічна практика (виробнича)

8

Виконання роботи бакалавра із захистом в ЕК, держ. іспит (де)

4. курс(заочна)

1

Археографія

 

2

Історія та культура кримських татар

3

Новітня історія країн Західної Європи і Америки

4

Новітня історія країн ЦСЄ

5

Новітня історія країн Азії та Африки

6

Курсова робота

7

Архівно-музейна та екскурсійна практика (навчальна)

5 курс(заочна)

1

Сучасна історія країн Західної Європи та Америки

 

2

Сучасна історія України

3

Історіографія історії України

4

Історія української культури

5

Дисципліни спеціалізації

6

Педагогічна практика

 

1 курс магітр (денна)

1

Університети України: історія та сучасність

 

2

Університети США та Канади: історія та сучасність

3

Університети Європи: історія та сучасність

4

Теорія історії

5

Сучасні світові тенденції освітнього процесу

6

Педагогічна думка та освіта на Закарпатті

7

Формування станово-представницьких

монархій у Європі (ХІІ-ХV ст.)

1 курс магістр(заочна)

1

Університети України: історія та сучасність

 

2

Українська американістика

3

Професійна та корпоративна етика

4

Університети США та Канади: історія та сучасність

5

Університети Європи: історія та сучасність

6

Теорія історії

7

Сучасні світові тенденції освітнього процесу

2 курс магістр (заочна)

1

Педагогічна практика

 

2

Переддипломна практика

 

ІСТОРІЯ

1 курс(денна)

 

Методика виконання наукових робіт

   

Вступ до спеціальності

 

Історія та культура античності

 

Основи археології

 

Палеоісторія

 

Історія та культура стародавнього Сходу

 

Курсова робота

2курс (денна)

 

Історія та культура західноєвропейського середньовіччя

   

Історія та культура середньовічної України

 

Основи етнології

 

Історичне краєзнавство

 

Основи джерелознавства

 

Людина доби античності: повсякденне життя та ментальність

 

Курсова робота

3 курс (денна)

 

Іст. та к-ра країн Зах. Європи та Америки нового часу

   

Історія та культура ранньомодерної України

 

Архівознавство та музеєзнавство

 

Історіографія історії України

 

Курсова робота

1 курс(заочна)

 

Основи археології

   

Палеоісторія

 

Вступ до спеціальності

 

Історія та культура стародавнього Сходу

 

Давні цивілізації на території України

 

Історія та культура античності

2 курс (заочна)

 

Людина доби античності: повсякденне життя та ментальність

   

Методика виконання наукових робіт

 

Історія та культура країн ЦСЄ в добу середньовіччя

 

Історія середньовічної Росії

 

Людина доби середньовіччя: повсякденне життя та ментальність

 

Основи етнології

 

Історія та культура західноєвропейського середньовіччя

 

Історія та культура середньовічної України

 

Історія та культура середньовічного Сходу та Африки

3 курс (заочна)

 

Історія та культура ранньомодерної України

   

Основи джерелознавста

 

Історія та культура Азії та Африки нового часу

 

Джерелознавство історії України

   

Історія та культура країн Західної Європи та Америки нового часу

4 курс (денна)

 

Новітня іст. країн Зах. Європи та Америки

   

Новітня історія країн Азії та Африки

 

Новітня історія України

 

Методика викладання історії в школі

 

Зарубіжна історіографія новітнього часу

 

Народна обрядовість українців

4 курс (заочна)

 

Новітня історія України

   

Зарубіжна історіографія новітнього часу

 

Архівознавство та музеєзнавство

5 курс (заочна)

 

Зарубіжна історіографія новітнього часу

   

Методика викладання історії

 

Історія країн ЦСЄ новітнього часу

 

Історія країн Азії та Африки новітнього часу

 

Історична думка України

 

Архівно-музейна та екскурсійна практика (навчальна)

 

Виконання роботи бакалавра із захистом в ЕК, державний іспит (де0

 

1 курс магістр (денна)

1

Методика викладання історичних дисциплін у ВШ

 

2

Українська американістика

3

Історія та теорія світової культури

4

Професійна та корпоративна етика

5

Історія української діаспори

6

Перша та друга радянізація західноукраїнських земель

2 курс магістр (денна)

1

Педагогічна практика

 

2

Переддипломна практика

3

Виконання дипломної роботи магістра із захистом в ЕК

1 курс магістр (заочна)

1

Педагогічна думка та освіта на Закарпатті

 

2

Історія та теорія світової культури

3

Історія української діаспори

4

Методика викладання історичних дисциплін у ВШ

5

Перша та друга радянізація західноукраїнських земель

6

Формування становопредставницьких

монархій у Європі (ХІІ -ХV ст.)

2 курс магістр (заочна)

1

Виконання дипломної роботи магістра із захистом в ЕК

 

1. СЕМЕСТР

КРАЇНОЗНАВСТВО

4 курс (денна)

1

Історія політичних вчень2

Регіоналістика

3

Етнонаціональні процеси сучасного світу

4

Політика ЄС з питань безпеки,

розширення та добросусідства

4 курс (заочна)

1

Історія політичних вчень2

Політика ЄС з питань безпеки,

розширення та добросусідства

3

Регіоналістика

5 курс (заочна)

1

Історія політичних вчень
2

Геополітичні та геоекономічні інтереси

у світовій політиці

3

Гумнітарний чинник у світовій політиці

4

Європейський союз у міжнародних відносинах

5

Сучасні соціально-економічні та

політичні процеси в Україні

1 курс(денна)

1

Країнознавство

 

2

Вступ до спеціальності "Країнознавство"

3

Релігійний фактор у міжнародних відносинах

4

Демократичне врядування та культура миру

2 курс(денна)

1

Політична історія світу

 

2

Міжнародні економічні відносини

3

Країнознавство (кр)

3 курс (денна)

1

Міжнародні відносини та світова політика2

Внутрішньополітичний розвиток країн світу\

Політичні системи країн світу

3

Дипломатична та консульська служби

1 курс (заочна)

1

Країнознавство

 

2

Вступ до спеціальності "Країнознавство"

3

Релігійний фактор у міжнародних відносинах

2 курс (заочна)

1

Політична історія світу

 

2

Міжнародні економічні відносини

3

Країнознавство (кр)

3 курс (заочна)

1

Внутрішньополітичний розвиток країн світу \

Політичні системи країн світу

 

2

Міжнародні відносини та світова політика

3

Дипломатична та консульська служби1 курс магістр (заочна)

1

Проблеми національної та регіональної безпеки

2

Актуальні проблеми зовнішньої політики країн регіону

3

Актуальні проблеми зовнішньої політики України

4

Порівняльна та регіональна політологія /

Політична компаративістика

5Геополітичні процеси та міжнародні відносини в

Європі/Міжнародні відносини у

Балкано-Чорноморському регіоні

2 курс магістр (заочна)

1

Педагогічна (асистентська) практика

 

2

Науково-виробнича практика

3

Виконання дипломної роботи магістра

4

Участь в комісіях

2 курс (заочна)

 

Політологія

4 курс (денна)

 

Історія та культура України

1 курс (заочна)

 

Історія та культура України

 

2 семестр

КРАЇНОЗНАВСТВО

4 курс(денна)

1

Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці

 

2

Міграційна політика ЄС

3

Гуманітарний чинник у світовій політиці

4

Конфліктологія та теорія переговорів

5

Паблік Рілейшнз (PR)

6

Переддипломна практика

7

Кваліфікаційна робота із захистом в ЕК

4 курс(заочна)

1

Паблік рілейшенз (PR)

 

2

Етнонаціональні процеси сучасного світу

5.курс (заочна)

1

Конфліктологія та теорія переговорів
2

Дипломатичний протокол та етикет

3

Міграційна політика Європейського Союзу

4

Зовнішня політика Росії та країн СНД

5

Політика ЄС з питань безпеки,

розширення та добросусідства

6

Державна атестація (Кваліфікаційна робота бакалавра,

державний екзамен зі спеціальності)

1 курс (денна)

1

Країнознавство

 

2

Економічний розвиток країн світу

3

Українознавство

4

Міжнародні організації

2 курс (денна)

1

Теорія міжнародних відносин

 

2

Зовнішня політика України (кр)

3

Основи етнології

3 курс (денна)

1

Міжнародні відносини та світова політика2

3

Глобальні та регіональні проблеми у сучасному світі \

Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці

4

Сучасні соціально-економічні процеси в Україні

5

Міжнародна інформація

1 курс (заочна)

1

Країнознавство

 

2

Демократичне врядування та культура миру

3

Економічний розвиток країн світу

4

Українознавство

2 курс (заочна)

1

Міжнародні організації

 

2

Теорія міжнародних відносин

3

Зовнішня політика України

4

Основи етнології

3 курс(заочна)

1

Міжнародна інформація2

Міжнародні відносини та світова політика

3

Глобальні та регіональні проблеми у сучасному світі \

Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці

 

1 курс магістр (заочна)

1

Інформаційно-аналітичне забезпечення

зовнішньої політики країн регіону


2

Сталий розвиток суспільства/Т

еорія і практика сталого розвитку


3

Міжнародні системи та глобальний розвиток/

Зовнішньополітичні стратегії та доктрини

4

Україна в міжнародних організаціях

5

Дипломатія країн Європи


6

Теорія і практика транскордонного співробітництва

в системі міжнародних відносин

7

Педагогічна (асистентська) практика 1 курс

8

Науково-виробнича практика 1 курс

     

 

Відповідальний за інформацію: Завідувач кафедри - Кіш Єва Бернатівна
Дата оновлення сторінки: 27.02.2019