Кафедра інформатики та фізико-математичних дисциплін

Наукові дослідження професорсько-викладацького складу кафедри пов’язані з комплексною темою «Обробка великих масивів інформації за допомогою логіко-математичних методів». За час існування кафедри її науково-педагогічні працівники видали 21 монографію та опублікували близько 200 наукових статей у вітчизняних та закордонних наукових виданнях. Викладачі кафедри плідно працюють над навчально-методичним забезпеченням дисциплін, які ними читаються. Зокрема, випущено близько 40 навчальних, методичних та навчально-методичних посібників з дисциплін, які читаються кафедрою, 8 навчальних посібників, підготовлених викладачами кафедри, одержали гриф Міністерства освіти і науки України. Серед викладачів кафедри 2 Відмінники освіти України (доценти Лавер О.Г. та Кляп М.І.), доктор   фіз.-мат. наук, проф. Міца В.М. – Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, зовнішній член Угорської академії наук. Працівники кафедри забезпечують навчальний процес як на факультеті інформаційних технологій, так і на інших факультетах ДВНЗ «УжНУ».

Наукова співпраця

Кафедра інформатики та фізико-математичних дисциплін підтримує активні наукові зв'язки з такими провідними науковими організаціями та вищими навчальними закладами України, як Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут", Національний університет «Львівська політехніка», Харківський національний університет радіоелектроніки, Інститут електронної фізики НАН України, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Львівський національний університет ім. І.Франка, а також з провідними вищими навчальними закладами зарубіжжя, такими як Кошицький університет ім. П. Й. Шафарика (Словаччина), Технічний університет м. Кошице (Словаччина), Інститут фізики АН Словаччини, Інститут атомної фізики АН Угорщини (м. Дебрецен), і т.д.

 

Відповідальний за інформацію: Кут Василь Іванович
Дата оновлення сторінки: 03.02.2022