Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій

Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій була створена в 2000 р. шляхом поділу кафедри інформатики та інформаційних технологій на дві кафедри: інформаційних управляючих систем та технологій і загальної інформатики та математичного моделювання. Першим завідувачем кафедри був д.т.н., проф. Василенко Ю.А.

Кафедра є випусковою, тому на ній виконується велика кількість дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Тематика робіт досить різноманітна, адаптована до наукової тематики кафедри та регіональних потреб. Кафедра має широкі наукові зв'язки (деякі закріплені відповідними договорами про співробітництво) з провідними науковими організаціями та вищими навчальними закладами України та ближнього зарубіжжя, зокрема з Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, з Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут", Ужгородським інститутом електронної фізики НАН України, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Білоруським державним університетом, Академією транспорту, інформатики і комунікацій (Молдова), Словацьким технічним університетом та іншими установами.

Викладачі кафедри беруть активну участь в роботі журі різних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики, Всеукраїнських студентських олімпіад з програмування та Всеукраїнських турнірів юних інформатиків.

При кафедрі працює студентський гурток з алгоритмічного програмування (керівники: к.т.н., доц. Міца О.В. та к.т.н., доц. Коцовський В.М.). Студенти, які займаються в гуртку, виборюють високі місця на змаганнях різного рівня, в тому числі міжнародних студентських олімпіадах з програмування.

Колектив кафедри разом з авторами підручників з інформатики, кращими вчителями інформатики України

Відповідальний за інформацію: Міца О.В.
Дата оновлення сторінки: 19.12.2014