Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій

Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій була створена в 2000 р. шляхом поділу кафедри інформатики та інформаційних технологій на дві кафедри: інформаційних управляючих систем та технологій і загальної інформатики та математичного моделювання. Першим завідувачем кафедри був д.т.н., проф. Василенко Ю.А.

Перший завідувач кафедри д.т.н., проф. Василенко Ю.А.

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців-програмістів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (бакалавр, магістр та доктор філософії). Термін навчання за освітнім ступенем бакалавр на денній формі навчання – 3 роки 10 місяців та на заочній формі навчання – 4 роки 10 місяців; за освітнім ступенем магістр на денній та заочній формі навчання – 1 рік 4 місяців; за освітньо-науковим ступенем доктор філософії на денній та заочній формі навчання – 4 роки.

Колектив кафедри разом з авторами підручників з інформатики, кращими вчителями інформатики України

На кафедрі виконується велика кількість наукових досліджень, тематика яких досить різноманітна, адаптована до сучасних наукових тенденцій та регіональних потреб. Кафедра має широкі наукові зв'язки з провідними науковими організаціями та вищими навчальними закладами України та ближнього зарубіжжя, зокрема з Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, з Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут", Ужгородським інститутом електронної фізики НАН України, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Білоруським державним університетом, Академією транспорту, інформатики і комунікацій (Молдова), Словацьким технічним університетом та іншими установами.

Студенти, аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь в роботі журі фінального етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та Всеукраїнського турніру юних інформатиків, а також є авторами задач на престижних всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

При кафедрі працює студентський гурток з алгоритмічного програмування (керівники: к.т.н., доц. Міца О.В., викл. Вапнічний С.Д. та аспірант Оришич С.С.). Студенти, які займаються в гуртку, виборюють високі місця на змаганнях різного рівня, в тому числі міжнародних студентських олімпіадах з програмування.

Відповідальний за інформацію: Міца О.В.
Дата оновлення сторінки: 11.10.2019