Кафедра інформатики та фізико-математичних дисциплін

Перелік курсів закріплених за кафедрою:

 1. Алгебра та аналітична геометрія
 2. Безпека життєдіяльності
 3. Вища математика
 4. Вища та прикладна математика
 5. Вступ до спеціальності
 6. Диференціальні рівняння
 7. Економіко-математичні методи та моделі
 8. Електротехніка та електроніка
 9. Задачі об’єктно-орієнтованого програмування в лінгвістичних дослідженнях
 10. Інформатика
 11. Інформатика та математико-статистичні методи аналізу в психології
 12. Інформаційні системи в юриспруденції
 13. Комп`ютерна графіка
 14. Комп'ютерне оброблення даних
 15. Комп'ютерні редактори
 16. Лінгвістичні аспекти математичної статистики
 17. Математичне програмування
 18. Математичний аналіз
 19. Математичні методи дослідження операцій
 20. Математичні методи у мовознавстві
 21. Методика викладання інформатики
 22. Методологія наукових досліджень
 23. Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю
 24. Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання
 25. Обчислювальна техніка та мікропроцесори
 26. Основи вимірювальної техніки, планування та автоматизація експерименту
 27. Основи вищої математики
 28. Основи комп'ютерної техніки та інформатики
 29. Основи комунікацій та діяльності
 30. Основи складання лігвістичних програм
 31. Охорона праці та безпека життєдіяльності
 32. Планування та обробка результатів досліджень обєктів різної фізичної природи
 33. Презентація наукових результатів
 34. Прикладна інформатика
 35. Провідні та безпровідні системи
 36. Проектування інформаційних систем
 37. Проектування та дизайн цифрових продуктів
 38. Системи автоматизованого перекладу
 39. Системи обробки мультимедійної інформації
 40. Теорія ймовірностей
 41. Теорія ймовірностей і математична статистика
 42. Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика
 43. Теорія прийняття рішень
 44. Технології захисту інформації
 45. Фізика
 46. Цивільний захист
 47. Широкосмугові надшвидкісні оптичні методи передачі та обробки інформації
 48. WІMAX мережі

 

Перелік практик закріплених за кафедрою:

 

 1. Переддипломна практика
 2. Педагогічна практика
 3. Навчально - комп'ютерна практика
 4. Виробничо - технологічна практика
 5. Проектно-технологічна практика (виробнича)

Відповідальний за інформацію: Кут Василь Іванович
Дата оновлення сторінки: 03.02.2022