Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

«Оскільки живемо в інформаційному суспільстві, наше завдання – вчити кожного через усе життя і скерувати його туди, де можна знайти знання. Вчитися потрібно щоденно, використовуючи при цьому нові інноваційні технології», - переконаний декан факультету доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України Іван Чопей.

Факультет післядипломної освіти відкрито 8 лютого 2000 року.

80% працівників факультету мають наукові ступені доктора або кандидата наук та, відповідно, звання професора або доцента. Серед них є Заслужені працівники освіти і науки, Заслужені лікарі України, лауреати Державних премій.Викладачами  факультету  за останні роки підготовлено велику кількість фахівців, які працюють як на Закарпатті, так і за його межами. Серед випускників є відомі вчені, керівники медичних закладів, установ та працівники різних підприємств і організацій.

Навчальну роботу в факультеті можна умовно розділити на два напрямки:

 • післядипломна освіта лікарів,
 • доуніверситетська підготовка вступників.

Перший напрямок забезпечує післядипломну освіту лікарів області. В стінах факультету проходить підготовка та підвищення кваліфікації фахівців (інтернатура, магістратура, клінічна ординатура, спеціалізація, курси тематичного удосконалення та передатестаційні цикли) з 30 медичних спеціальностей.

Післядипломна підготовка лікарів ділиться на ряд напрямів і включає в себе підготовку в інтернатурі, а також підвищення кваліфікації лікарів. Інтернатура триває від 1,5 до 3 років..

Кожні п’ять років лікар повинен підтверджувати свою категорію чи підвищувати її. Для цього він проходять передатестаційні курси на базі факультету. За рік на ФПО навчається близько 1150 таких лікарів. Кількість інтернів щороку становить 250-300 осіб. Тож загалом на факультеті навчається майже 1500 медиків. Також молодь може навчатися в магістратурі, клінічній ординатурі та аспірантурі.

На сьогодні структура факультету включає:

 • Кафедра терапії та сімейної медицини (доц. Чубірко К.І.)
 • Кафедра хірургічних дисциплін (доц. Пацкань Б.І.)
 • Кафедра охорони материнства і дитинства (проф. Бобик Ю.Ю.)
 • Кафедра онкології та радіології (проф. Готько Є.С.)
 • Кафедра нейрореабілітації з курсом медичної психології, пульмонології та фтизіатрії (проф. Пулик О.Р.)
 • Кафедра громадського здоров’я (проф. Слабкий Г.О.)
 • Центр доуніверситетської підготовки та роботи з іноземними громадянами  (проф. Міца В.М.)
 • Тренінговий центр

 Медичні спеціальності, що можна здобути на Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки УжНУ:

1. Акушерство та гінекологія

2. Анестезіологія та інтенсивна терапія

3. Внутрішні хвороби

4. Загальна практика – сімейна медицина

5. Загальна фармація

6. Інфекційні хвороби

7. Клінічна онкологія

8. Лабораторна діагностика

9. Медицина невідкладних станів

10. Неврологія

11. Ортопедія і травматологія

12. Отоларингологія

13. Офтальмологія

14. Педіатрія

15. Психіатрія

16. Пульмонологія та фтизіатрія

17. Радіологія

18. Хірургія

19. Урологія

20. Гастроентерологія

21. Ендоскопія

22. Дерматовенерологія

23. Кардіологія

24. Медична психологія

25. Дитяча психологія

26. Психотерапія

27. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина

28. Організація і управління охороною здоров’я

29. Фізіотерапія, курортологія та медична реабілітація

30. Ультразвукова діагностика

Факультет здійснює й важливу роботу у сфері впровадження медичної реформи. На кафедрі громадського здоров’я проводять післядипломну підготовку, що включає навчання лікарів-інтернів, провізорів, стоматологів та курсантів та навчання студентів з дисципліни «Цивільний захист».

Нові контингенти (кафедра громадського здоровя):

- викладачі медичних коледжів (ТУ  “Психологічні аспекти підготовки у вищій школі”)

- викладачі УжНУ (ТУ «Актуальні проблеми викладання профільних фундаментальних  та клінічних дисциплін»

Нові  форми викладання (кафедра громадського здоровя):

- науково-практичні  конференції курсантів;

- ділові ігри по рішенню конфліктних ситуацій в закладах охорони здоров’я.

Щодо інтернатури.

Проблеми інтернатури в Україні:

1. Інтернатура перестала бути формою підготовки лікарів лише за базовими спеціальностями

2.Порушується принцип справедливості у виборі спеціальності “бюджетними” і “контрактними” випускниками вузів

3.Тривалість і якість підготовки лікаря-спеціаліста не відповідає європейським вимогам

Щодо стосується інтернатури 2017-2018 рр.:

- Загалом у 2017/2018 н.р. навчалося 302 лікарі-інтерни

- 125 бюджет

- 177 контракт

У 2018 р. в інтернатуру вступило 192 особи. Всі на договірній основі (які за час навчання заплатять близько 2 200 000 грн).

Особливості вступної кампанії у 2018 році:

 • відсутність інтернатури на держбюджетній основі
 • значне збільшення кількості інтернів (на 45 осіб)
 • надання 14 держбюджетних місць в клінічній ординатурі зі спецальності 222 “медицина”
 • відсутність прийому на факультеті на 2 вищу освіту
 • відсутність прийому в клінічну ординатуру іноземців без знання української мови (рішення вченої ради)

Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки УжНУ пропонує  унікальні спеціальності для лікарів, які мають лише поодинокі українські виші, до прикладу, спеціалізація для управлінців – головних лікарів та керівників відділень.

Щодо підвищення кваліфікації лікарів у 2017-2018 н.р.:

 • 1056 лікарі-курсанти пройшли навчання (ТУ, ПАЦ, стажування, спеціалізація)
 • Сума надходжень – 2 611 050 грн.

Клінічна ординатура 2017-2018 н.р.

- Навчалося 67 клінічних ординаторів

- В тому числі 32 іноземні громадяни (сума надходжень –

3 078 400 грн.)

Фахова комісія для вступного випробування в клінічну ординатуру зі спеціальності «Медицина» у 2018/2019 навчальному році

   Студеняк Ігор Петрович, проректор з наукової роботи, доктор фізико- математичних наук, професор – голова комісії

Члени фахової атестаційної комісії:

 • Чубірко Ксенія Іванівна, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри терапії та сімейної медицини;
 • Ілько Андрій Васильович, кандидат медичних наук, доцент кафедри терапії та сімейної медицини;
 • Пацкань Богдан Михайлович, кандидат медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічних дисциплін;
 • Вайда Володимир Михайлович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургічних дисциплін;
 • Пулик Олександр Романович, доктор медичних наук, професор кафедри нейрореабілітації із курсами медичної психології, пульмонології та фтизіатрії;
 • Пушкаренко Сергій Вікторович, кандидат медичних наук, доцент кафедри нейрореабілітації із курсами медичної психології, пульмонології та фтизіатрії;
 • Бобик Юрій Юрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри охорони материнства і дитинства;
 • Готько Євген Степанович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології та радіології;
 • Кампі Юрій Юрійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри онкології та радіології.

Сьогодні на факультеті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки розвивається напрямок для навчання іноземців. Структурний підрозділ має чимало викладачів, які володіють англійською мовою, Також, на базі факультету проводяться іспити на визначення рівня володіння десятьма мовами.

Вклад ФПОДП в спеціальний фонд ДВНЗ «УжНУ» у 2017-2018 н.р. :

- Центр доуніверситетської підготовки - 1 622 214 грн .

- Інтернатура 2017-2018 рр. - 1 444 300 грн.

- Підвищення кваліфікації лікарів у 2017-2018 н.р. - 2 611 050 грн.

- Клінічна ординатура 2017-2018 н.р. (іноземні громадяни + українці) - 3 078 400 грн.

- Друга вища освіта - 797 500

Сертифікація зі знання мов - 268 135 грн.

Загальна сума надходжень у 2017-2018 н.р. – біля 18 млн грн. (2 місце)

(з коштами, отриманими за клінічні дослідження)

На виставці «Сучасна освіта в Україні», яку проводить Міністерство освіти і науки факультет отримав срібну медаль в номінації «Післядипломна освіта – крок в майбутнє» щодо впровадження новітніх технологій, а саме – створення платформи дистанційного навчання.

Факультет також здійснює й важливу роботу у сфері реформування медичної галузі і є піонером по впровадженню підготовки сімейних лікарів. Також, його працівники є членами координаційної ради з реформування системи охорони здоров’я при Закарпатській ОДА та Закарпатській обласній раді.

Лікувальна робота проводиться на 10 базах:

- Працює 3 обласних позаштатних спеціалістів, головних лікарів та 5 завідувачів відділеннями

- Щорічно консультується та лікується більше 20 тис. хворих

- Працює тренінговий центр

- 5 працівників факультету є членами Координаційної ради та робочої групи з питань реформування системи охорони здоров’я Закарпатської області

Працівники факультету внесли свій вклад у нововведення в діагностику, яка використовується в лікувальному процесі:

Кафедра охорони материнства і дитинства рутинно проводить:

1. Діагностика біоценоза урогенітального тракту;

2. Оцінка оваріального резерву у жінок з безпліддям;

3. Лабораторна діагностика імунологічного безпліддя;

4. Пренатальний скринінг хромосомної патології та ВВР плоду  (PRISKA І/ІІ);

5. Лабораторна оцінка ризику прееклампсії;

6. Цервікальний скринінг: рідинна цитологія + ВПЛ високоонкогенні типи;

7. Тест на фібронектин при загрозі передчасних пологів;

8. Стратифікація ризику венозного тромбоемболізму у вагітних

9. Діагностичні критерії предлатентного, латентного дефіциту заліза та очевидної анемії

10. Оптимізація алгоритму диагностики стану ендометрія:

Гістероскопія, біопсія ендометрія - pipel-біопсія з відмовою від інструментальних фракційних діагностичних вишкрібань

Нововведення в лікування:

1. Ендометрин: при загрозі викидня, профілактики передчасних пологів, коротка ШМ, безпліддяї

2.Трактоцил при  веденні передчасних пологів з лікувальною та профілактичною метою

3.Бета-метазон для профілактики РДС плоду при передчасних пологах

4.Сучасні підходи до інтенсивної терапії акушерських кровотеч

5.Органозберігаючи оперативні втручання при акушерських кровотечах

6.Гемотран, пабал, реместип для профілактики і лікування акушерських кровотеч

7.Октаплекс при лікуванні масивних акушерських кровотеч

8.Використання песаріїв в акушерсько-гінекологічній практиці

9.Тівортін в комплексному лікуванні передчасних пологів, пізнього гестозу, ЗВУР плоду

Кафедра онкології та радіології:

1. Застосування молекулярних маркерів при раку молочної залози для оцінки прогнозу та оптимізації тактики лікування.

2.Розв’язана проблема венозного доступу при недоступності вен для інфузійної терапії онкологічних хворих, в т.ч. – для введення цитостатиків шляхом постановки венозних портів. На рентгенограмі – контроль положення дистального кінця порту в v. cava sup.

Кафедра хірургічних дисциплін

1.Попереково-тазова фіксація при реконструктивних операціях на поперековому відділі хребта. (доц. Шманько О.П.)

2. Пластика кісткових дефектів кортикально губчастим гранулятом алогенного походження. (доц. Шманько О.П.).

3.Визначення цільового і толерантного тиску при глаукомі.(доц. Фальбуш О.О.).

4.Діагностика і лікування мейбомійового блефарокон, юнктивіту. (доц. Фальбуш О.О.)

5.Нові можливості профілактики і лікування ВМД. (доц. Фальбуш О.О.)

6.Піднаркозна аденотомія (доц. Сівач В.О.).

7. Ендоскопічні операції при носових пазухах та порожнині носа. (доц. Сівач В.О.).

8. Вітректомія. (доц. Беляєв В.Д.)

9.Селективні та фокальні методи лазерної коагуляції сітківки при макулярних набряках   сітківки. (доц. Беляєв В.Д.)

10.Накладання бронхообтуратора при хронічних бронхіальних норицях. (доц. Келемен І.Я.).

11.Пластичні органозберігаючі операції при онкопатології ОГК (легень). (доц. Келемен І.Я.).

12.Відеоторакоскопії при спонтанних пневмотораксах. (доц. Келемен І.Я.).

13.Уретеро-реноскопія – дозволяє діагностувати камені сечоводу та лоханки нирки.(доц. Ковальчук Д.І.).

14.Контактна літотріпсія – за допомогою уретеро-реноскопу надає можливість дробити камені сечоводів та лоханки нирки. (доц. Ковальчук Д.І.).

15.Передній доступ при ендопротезуванні кульшових суглобів. (доц. Василинець М.М.)

16.Відкрита коригуюча вольгізуюча остеотомія великогомілкової кістки (доц. Василинець М.М.)

17.Оперативне лікування латеральних епікондилітів. (доц. Василинець М.М.).

18.Задній транстріціпінальний доступ при переломі н/3 діафізу плечової кістки (доц. Василинець М.М.).

19. Спосіб алопластики парастомальних гриж живота (проф. Пацкань Б.М., доц. Варга Л.Л., доц. Фатула Ю.М., доц. Росул М.В.).

20. Лапароскопічний метод лікування варікоцеле та кіст нирок (доц. Варга Л.Л.).

Результати лікувально-діагностичної роботи факультету післядипломної освіти та до університетської підготовки ДВНЗ «УжНУ» в цілому свідчать про значний обсяг надання медичної допомоги всім верстам населення закладів охорони здоров’я різного підпорядкування.

Розширення кількості клінічних баз в закладах охорони здоров’я на кожній кафедрі надає можливість лікарям закладів проводити безперервне навчання та підвищення рівня знань за різними напрямками на робочому місці.

Результати анкетування виявили напрямки подальшого удосконалення роботи щодо посилення безперервного професійного розвитку лікарів саме клінічних баз на робочому місці, активізацію на окремих клінічних базах проведення щотижневих професорських/доцентських обходів пацієнтів в стаціонарах, покращення якості проведення спільних лікарських конференцій.

Спiвпраця клiнiчних кафедр Унiверситету iз закладами охорони здоров'я координується через заступника декану з лікувальної та наукової роботи та регламентується угодою про співпрацю між ДВНЗ «УжНУ» та відповідною медичною установою. Спiльна дiяльнiсть iз зазначеними закладами регламентується положенням про клiнiчний лiкувальний заклад, затвердженим Мiнiстерством охорони здоров'я, а також угодами медичних установ i Унiверситету, наказами Управлiнь охорони здоров'я обласних державних адмiнiстрацiй. Для вирiшення найважливiших питань охорони здоров'я регулярно проводяться спiльнi засiдання Вченої Ради Унiверситету i Колегiй Управлiнь охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї.

Вдосконалення навчального процесу на етапі післядипломної освіти є впровадження дистанційної освіти, а саме – інтерактивних навчальних курсів, розроблених на базі платформи дистанційного навчання «MOODLE». На виставці «Сучасна освіта в Україні – 2010», яку проводить Міністерство освіти і науки завдяки факультету університет отримав срібну медаль в номінації «Післядипломна освіта – крок в майбутнє» щодо впровадження новітніх технологій, а саме – створення платформи дистанційного навчання.

На факультеті розроблено передатестаційні цикли для всіх медичних спеціальностей на базі платформи «MOODLE» для можливості проведення дистанційного навчання лікарів, що активно впроваджується на протязі останніх двох років.

У 2017 році у номінації "Науково-дослідна діяльність навчального закладу" виборов гран-прі ДВНЗ "УжНУ", та почесне звання "Лідер післядипломної освіти".

На факультеті опубліковоно 1000 накових робіт, з яких 27 підручників та монографій, 46 патентів на винаходи та корисні моделі, частину з яких є розміщено в депозитарії ДВНЗ «УжНУ». Репозитарій ДВНЗ «УжНУ» станом на 24.05.2018 р. (681 публікацій, 2 місце серед факультетів). Основна увага приділена боротьбі із плагіатом (академічна доброчесність) на всіх етапах підготовки та захисту дисертацій кандидата наук (доктора філософії). Слід відмітити щорічне проведення конференцій, в т.ч. 7 міжнародних.  Виконано 8 комплексних держ-бюджетних тем та захищено 301 наукову магістерську роботу.Отримано премію Верховної ради для молодих вчених та 6 тревел-грантів. Захищено 6 докторських та 21 кандидатська дисертації.

Щодо рейтингових показників викладачів ФПОДП УжНУ

Максимальна кількість набраних балів становить 1095,2 (за минулий навчальний рік - 804,3, Середній бал по факультету – 211,3 (за минулий навчальний рік середній бал по факультету становив 112,4).  

Проводиться робота в редколегіях наукових журналів:

 • редакційна колегія журналу «Сімейна медицина» (Проф. Чопей І.В.)
 • редакційна рада журналу «Львівський клінічний вісник» (Проф. Чопей І.В.)
 • редакційна рада журналу «Wiadomości Lekarskie» Польського лікарського товариства (Проф. Чопей І.В., проф. Пулик О.Р.).
 • редакційна колегія журналу «Україна. Здоров'я нації» (Проф. Слабкий Г.О.)

Кафедра терапії та сімейної медицини була організатором міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання надання медичної допомоги на засадах ПМСД» 18-19 квітня 2018 року, з ініціативи ФПОДП ДВНЗ «Ужгородський національний університет» в котрій брали участь близько 200 учасників, серед них - лікарі з Канади, Польщі, Чехії, Угорщини та Нідерландів.

Наказом МОН України від 21.11.2013 р. №1609 створено спеціалізовану вчену раду в ДВНЗ “Ужгородський національний університет” К 61.051.06 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями: 14.01.02 – внутрішні хвороби,  та 14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина. Термін дії ради – 1 рік (до 21.11.2014 р.). Голова ради – проф. Чопей І.В.

Наказом МОН України № 241 від 09.03.2016 р., у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» створено спеціалізовану вчену раду Д 61.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення  захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.02 «Внутрішні хвороби» строком на два роки.

Персональний склад спеціалізованої ради Д 61.051.06 http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/science_spec_sc-spec_postgr_fac

Факультет продовжує міжнародну наукову співпрацю та займається впровадженням сімейної медицини на Закарпатті і підтримує зв'язки з центрами сімейної медицини як в Україні, так і за кордоном (США, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Польща), що випливає у реалізації ряду міжнародних проектів та підписання договорів з низкою зарубіжних вищих навчальних закладів, серед яких Дебреценський медичний університет (Угорщина), Сілезька медична академія (Польща), Магдебурзький університет (Німеччина) та інші. Науковці факультету постійно беруть участь у освітніх і наукових проектах, грантових та стипендіальних програмах та регулярно публікують наукові статті у міжнародних та українських виданнях, їздять на міжнародні конференції.

В приміщеннях факультету  виступали такі відомі вчені та науковці як: Ерік Волш, Джон Солц, Луїза Мускато, Марк Ремптон, проф. Еверет Дуглас (США), Р. Брукс, С.Фелдіан, Р. Галел, проф. Л.Полонскій, А.Сіеронь (Польша) та інші. Підписано договори про співпрацю та обмін співробітниками та студентами з Краківським (Ягелонським), Портландським (США), Будапештським (Угорщина), Дебреценським (Угорщина), Магдебурзьким (Німеччина) університетами та Сілезькою медичною Академією.

 

 

Відповідальний за інформацію: Чопей Іван Васильович, доктор медичних наук, професор
Дата оновлення сторінки: 28.02.2019