Факультет іноземної філології

Абітурієнтам Донецької, Луганської областей та Криму!

Щиро запрошуємо вас вступати до нас на такі спеціальності: англійська, німецька, французька та румунська  мови та літератури. У нас ви отримаєте кваліфікацію двох іноземних мов та світової літератури!

Про факультет іноземної філології

Факультет іноземної філології як самостійний підрозділ (факультет романо-германської філології) виник у 1966 р. на базі відділення іноземних мов філологічного факультету. У 1990 р. до трьох його відділень – англійської, німецької та французької мови і літератури додалося відділення румунської мови та літератури. Саме за цими напрямками здійснюється підготовка фахівців за двома формами навчання – денною та заочною. Термін навчання на денному відділенні – 5 років, на заочному – 6.

У структурі факультету – п’ять кафедр (англійської філології, німецької філології, французької мови та зарубіжної літератури, класичної та румунської філології, іноземних мов). Професорсько-викладацький корпус кафедр становить 107 чоловік, із них 1 доктор філологічних наук, професор, 2 професори за сумісництвом та 27 – кандидати наук, доценти.

Кафедра англійської філології (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент Голик С.В.).

Кафедра німецької філології (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Гвоздяк)

Кафедра французької мови та зарубіжної літератури (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент Бобинець С.С.).

Кафедра класичної та румунської філології (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент Е.В. Швед).

Кафедра іноземних мов (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Бартош Олена Павлівна). Члени кафедри обслуговують Факультети та факультети УжНУ.

Факультет готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" за такими спеціальностями: "англійська (німецька, французька, румунська) мова та література". Випускники отримують кваліфікації "бакалавр філології" (6.020303), "філолог, викладач" (7.02030302) та "магістр філології" (8.02030302) для студентів англійського відділення.

Після закінчення навчання випускники ФІФ можуть працювати викладачами відповідних іноземних мов та зарубіжної літератури у навчальних і мистецько-культурних закладах, перекладачами у різних сферах діяльності, а також у туристичних фірмах, засобах масової інформації, дипломатичній службі, державних органах та громадсько-політичних організаціях, провідних компаніях із зарубіжними інвестиціями.

Нині на факультеті навчається близько 620 студентів: 396 – на денному відділенні, 233 – заочно. Навчання на факультеті забезпечує широке загальноосвітнє, науково-світоглядне формування майбутніх спеціалістів. Починаючи з першого курсу, кожен студент, окрім мови спеціальності, обирає для вивчення ще одну, а факультативно – і дві іноземні мови. Крім оволодіння дисциплін, передбачених навчальним планом, студенти проходять педагогічну й переддипломну практику на ІV-V курсах, а студенти румунської філології – фольклорну та діалектологічну практику на І-ІІ курсах. Студенти виконують три курсові роботи, одна з яких зі світової літератури, а решта – з мов спеціальності. Для успішної підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з іноземної філології у розпорядженні викладачів – належна навчально-матеріальна база, комп’ютерний клас, аудіо-відео клас, кафедральні книжкові фонди, окремий філіал іноземної літератури бібліотеки УжНУ з понад 225-тисячним фондом навчальної, науково-методичної, художньої, додаткової та періодичної літератури. Крім цього, на кафедрах розроблено і втілюються в практику сценарії ділових ігор, створено фоно- та відеотеки навчальних матеріалів, що включають монолого-діалогічну суспільно-наукову тематику, комплекс комунікативних вправ, тренувальних фонетико-корективних завдань тощо.

До проведення лекцій, семінарів і практичних занять нерідко залучаються досвідчені наковці й викладачі-практики з Австрії, США, Франції, Німеччини, Угорщини, Румунії. Кращі студенти мають змогу щороку проходити мовне стажування в англо- та німецькомовних країнах, а також подорожувати до США за програмою "Work and Travel". Успішному навчанню студентів сприяє активна участь у громадському житті факультету й університету, в роботі спортивних секцій, гуртках художньої самодіяльності.

На базі факультету діє загальноуніверситетська літературна студія ім. Петра Скунця під керівництвом члена національної спілки письменників України Михайла Рошка.

При вступі на факультет абітурієнти складають українську мову та літературу (за результатами зовнішнього тестування) і мову спеціальності (англійську/ німецьку/французьку – за результатами зовнішнього тестування) та історію України. Абітурієнти румунського відділення додатково здають вступний іспит з румунської мови та літератури у вузі.

 

"Лекція Рошка М.М. Нове прочитання твору "Маленький принц":

        

 
 

Відповідальний за інформацію: Рошко Михайло Михайлович
Дата оновлення сторінки: 09.06.2017