Відділ ліцензування та акредитації

Відділ ліцензування та акредитації є структурним підрозділом ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у складі навчальної частини, створений з метою здійснення комплексу заходів щодо підготовки, організації, супроводу та проведення ліцензування спеціальностей й акредитації освітніх програм, з яких в університеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за всіма освітніми рівнями.

Основні функції та завдання відділу

 • Розробка проєктів нормативних та методично-інструктивних документів університету з питань ліцензування та акредитації.
 • Надання консультативної допомоги та здійснення координації діяльності відокремлених структурних підрозділів університету з питань ліцензування та акредитації.
 • Формування бібліотеки нормативних документів, що регламентують порядок ліцензування спеціальностей, акредитацію освітніх програм.
 • Складання проєктів перспективних планів ліцензування спеціальностей в університеті та щорічних планів акредитації освітніх програм університету.
 • Супровід інформаційної бази відомостей про університет, що використовуються при ліцензуванні та акредитації.
 • Підтримка в актуальному стані даних в ЄДЕБО щодо ліцензування та акредитації.
 • Методична та організаційна допомога факультетам і кафедрам у формуванні ліцензійних справ та відомостей самооцінювання освітніх програм для проходження процеруди акредитації.
 • Організація та контроль ведення документації, пов’язаної із проведенням ліцензійної та акредитаційної експертизи безпосередньо в університеті.
 • Аналіз спектру спеціальностей університету і внесення пропозицій щодо доцільності відкриття нових спеціальностей.
 • Формування замовлень на виготовлення сертифікатів про акредитацію.
 • Контроль за дотриманням кафедрами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Відповідальний за інформацію: Анатолій Штимак
Дата оновлення сторінки: 09.11.2020