НДІ україністики імені М. Мольнара

НДІ україністики імені Михайла Мольнара засновано 22 лютого 2007 року. Від заснування співробітниками НДІ україністики імені М.Мольнара було реалізовано три НДР, фінансовані МОН України, а  саме: «Сучасний ономастикон України та національна, соціальна і правова специфіка його відтворення», „Еколінгвістичний аспект взаємодії мови та її носіїв в оновленому соціальному середовищі”, „Соціокультурна та естетична зумовленість нового українського літературно-художнього ономастикону”.

Спільно зі вченими словацького університету з Банської Бистриці успішно реалізовано Міжнародну українсько-словацьку НДР „Трансформація українського та словацького ономастиконів в посттоталітарний період”.

Нині співробітники НДІ україністики працюють над виконанням НДР «Український ономастикон i пропріа національних меншин України: проблеми взаємодії, кодифікації та відтворення засобами державної мови».

У НДІ україністики імені Михайла Мольнара було опубліковано понад 20 наукових монографій, підручників, словників, перекладів та перевидань маловідомих україністичних праць:

Белей Л. Українські імена колись і тепер.-К.: Темпора, 2010.- 128 с.

Дорошенко Д. Слов’янський світ/Упорядкування, передмова та примітки Л.Белея.-К.: Темпора, 2010.-784 с.

Белей Л. Ім’я дитині в українській родині.- Харків: Фоліо, 2011.- 280 с.

Сополига М. Українці Словаччини: матеріальні вияви народної культури та мистецтва/Передмова та переклад зі словацької мови Л.Белея.-К.: Темпора, 2011.-330 с.

Романюк М. Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ- поч. ХХІ ст.-Ужгород, 2011.- 122 с.

Вегеш А. Традиції та новаторство української літературно-художньої антропонімії посттоталітарної доби.-Ужгород, 2012.-270 с.

Нуждак Л. Український ономастикон посттоталітарної доби у світлі еколінгвістики.-Ужгород, 2012.-237 с.

Белей Л. Курс старослов’янської мови.-Ч.І.-Ужгород, 2012.-136 с.

Шевельов Ю. Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії (1947-1953)/Упорядкування Л.Белея та Л.Нуждак, вступна стаття та примітки Л.Белея.- К.: Темпора, 2012.- 662 с.

Белей Л. Особові імена в українсько-словацькій міжмовній комунікації.-Ужгород, 2013.(у співавторстві).

Важливим напрямком діяльності НДІ україністики ім.М.Мольнара стала підготовка та перевидання передруків маловідомих праць визначних україністів в спеціальній серії «Ucrainica: ad fontеs». У цій серії побачило світ  7 книг, зокрема: М.Мольнара «Від Влтави до Дніпра» (2009), «Українсько-словацькі культурні взаємини» (2011), Д.Дорошенка «Євген Чикаленко» (2009), Є.Маланюка «Шлях до Шевченка» (2010), Г.Костельника «Ultra posse. Вибрані твори» (2008), А.Животка «Подоння» (2010), «Стилос проти стилетів. Карпатська Україна у журналі «Пробоєм» (1934-1943).

Книга творів Ю.Шевельова «Нарис сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії (1947-1953), підготовлена в НДІ україністики імені М.Мольнара, стала переможцем Всеукраїнського рейтингу «Книга-2012» в номінації «Гуманітаристика».

Міжнародна співпраця

 НДІ україністики уклав міжнародні угоди про співпрацю з Воєводянською академією наук та мистецтв (м.Новий Сад, Сербія) та Музеєм української культури (м.Свидник, Словаччина).

Відповідальний за інформацію: с.н.с., к.і.н. Т.Сергієнко
Дата оновлення сторінки: 19.10.2020