НДІ фітотерапії

НДІ фітотерапії ДВНЗ «УжНУ» створено в 1992 році.

Ініціатор створення і директор (1992-2020) — доктор медичних наук, професор О.М. ГАНИЧ.

В.о. директора НДІ фітотерапії ДВНЗ «УжНУ» (з липня 2020 р.) - доктор медичних наук, професор Т.М. ГАНИЧ.

Основні напрями діяльності НДІ фітотерапії:

  • розробка фітопрепаратів для профілактики і лікування хворих з патологією внутрішніх органів, обумовленою впливом малих доз іонізуючого випромінювання;
  • вивчення впливу фітопрепаратів на імунологічний, вітамінний, гормональний статус та інші показники гомеостазу організму;
  • розробка та виробництво нових фітопрепаратів з високим сануючим впливом на гомеостаз людини;
  • виробництво екологічно чистої сировини лікарських рослин та впровадження в практику нових технологій їх вирощування, випуск розроблених рецептур фітопрепаратів та фітопродуктів;
  • розробка нових інструментальних методів діагностики передпухлинних станів.

В НДІ фітотерапії досліджено:

  • вплив на імунну систему понад 100 екологічно чистих лікарських рослин флори Закарпаття;
  • отримано детальну динамічну характеристику Т- і В- ланок імунітету та сенсибілізованості організму серед дорослого та дитячого контингентів на фоні хронічної радіонуклеїдної дії через різні проміжки часу після Чорнобильської катастрофи;
  • вивчено стан вітамінної забезпеченості опромінених малими дозами радіації людей;
  • розроблено оптимальні композиці рослинних компонентів (фіточаї «Карпати», «Кратефіт», «Фітохрусти», «Фітодраже», «Фітосорб», «Ехінофіт» та ін.), призначені для цільового впливу на організм хворого з певною гастроентерологічною нозологією шляхом цілеспрямованої фітотерапії.
  • розроблено програми натурального оздоровлення дорослого і дитячого населення в умовах мультифакторного екзоекологічного неблагополуччя та нестачі йоду.

 

 Ініціатор створення та директор Інституту (1992-2020), доктор медичних наук, професор ГАНИЧ Оксана Миколаївна

Колектив НДІ фітотерапії УжНУ за роботою

Співробітники НДІ фітотерапії разом з проф. Ганич О.М. (2012)

Відповідальний за інформацію: Ганич Тарас Михайлович
Дата оновлення сторінки: 10.02.2022