НДІ фізики і хімії твердого тіла

Науково-дослідний інститут фізики і хімії твердого тіла (НДІ ФХТТ) Ужгородського національного університету утворено в 1992 р. наказом Міністерства вищої освіти України на базі Проблемної науково-дослідної лабораторії синтезу і комплексних досліджень напівпровідникових речовин складної сполуки. Зараз це найбільший науковий підрозділ УжНУ з розвинутою матеріальною базою і кваліфікованим кадровим складом.

 Наукові дослідження співробітники інституту виконують спільно з викладачами та аспірантами кафедр фізики напівпровідників,твердотільної електроніки, неорганічної хімії, прикладної фізики. Професори кафедр є науковими керівниками держбюджетних та госпдоговірних тем, наукові співробітники інституту залучаються до проведення занять, читання окремих спецкурсів, підготовки курсових та дипломних робіт. До наукової роботи в інституті широко залучаються студенти.

Структура інституту

  • відділ хімії твердого тіла,
  • відділ фізики твердих фаз складних сполук,
  • відділ фізики і технології тонкоплівкових структур,
  • лабораторія теорії багатокомпонентних структур.

Основні напрямки діяльності

  • фізика фазових переходів енергетичні стани в складних структурах;
  • технологія одержання нових кристалічних, склоподібних та тонкоплівкових функціональних середовищ;
  • первинні перетворювачі та функціональні елементи для приймачів оптичного, теплового і акустичного випромінювання;
  • оптоелектронні системи реєстрації та обробки інформації.

Директор інститутуВисочанський Юліан Мироновичакадемік НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений професор УжНУ, завідувач кафедри фізики напівпровідників.

Перейти на офіційний веб-сайт інституту.

Відповідальний за інформацію: професор, доктор фізико-математичних наук, Височанський Юліан Миронович
Дата оновлення сторінки: 19.10.2021