НДІ сімейної медицини

Науково-дослідний інститут сімейної медицини створений згідно Положення та наказу ректора № 119/01-03 від 28 вересня 2010 року з метою ефективного використання кадрових, матеріально-технічних, фінансових ресурсів та інтелектуального потенціалу Ужгородського національного університету, розвитку фундаментальних досліджень з галузі медичних наук, спрямованих на підготовку науково-педагогічних кадрів та спеціалістів, забезпечення інтеграції науки і освіти. 

 

Відповідальний за інформацію: професор, доктор медичних наук, Чопей Іван Васильович