НДІ Центральної Європи

Науково-дослідний інститут Центральної Європи був створений 31 січня 2013 року з метою комплексного – історичного, культурологічного, політологічного, соціологічного, економічного – дослідження цього унікального регіону, поєднання теоретичних і прикладних наукових розробок, організації публічних заходів для обговорення дискусійних питань сучасного розвитку центральноєвропейського ареалу.  

Директором інституту була призначена доктор політичних наук Лендьел Мирослава Олександрівна  (на громадських засадах).

Структура Інституту:

Науково-дослідні групи:

 • соціальних та політичних студій;
 • історико-культурологічних та етнонаціональних досліджень;
 • євроінтеграції та європеїзації.

Завдання Інституту:

 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень щодо різних аспектів розвитку країн Центральної Європи та регіону в цілому;
 • оприлюднення результатів наукових досліджень у формі друкованих та електронних публікацій: монографій, збірників статей, тез, часописів, бюлетенів, Веб-сайту та інших;
 • здійснення промоції наукових результатів шляхом організації та участі у роботі конференцій, семінарів, «круглих столів», робочих груп та інших видів наукових форумів;
 • надання консультаційних, експертних та інших послуг органам державної влади, місцевого самоврядування, зацікавленим організаціям та особам;
 • організація та модерація публічних дискусій щодо проблемних питань сучасного розвитку центральноєвропейського ареалу
 • виконання робіт науково-методичного характеру, які можуть бути застосовані у підготовці наукових кадрів, навчальному процесі у вищих навчальних закладах, використані органами державної влади, аналітичними центрами та іншими структурами;
 • налагодження наукових зв’язків з іншими науково-дослідними та навчальними структурами України та інших країн, з метою реалізації спільних наукових проектів та заходів;
 • обговорення завершених науково-дослідних робіт і надання рекомен­дацій щодо їх публікації;
 • участь у запровадженні резуль­татів наукових досліджень у практику.

Відповідальний за інформацію: Лендьел М.О.
Дата оновлення сторінки: 17.10.2022