НДІ мозку

Науково – дослідний інститут мозку ДВНЗ «УжНУ» створений в 2007 році з метою якнайповнішого використання інтелектуального потенціалу Ужгородського національного університету та якнайшвидшого впровадження  результатів наукових  досліджень в       практичну медичну діяльність. Однією з переваг даного структурного підрозділу  ДВНЗ «УжНУ» є те, що він розташований на базі одного з найкращих лікувально-профілактичних закладів області та України - Обласного центру нейрохірургії та неврології, де проводиться комплексне (хірургічне та консервативне) лікування захворювань центральної та периферичної нервової системи. Обласний центр нейрохірургії та неврології забезпечено найсучаснішим діагностичним обладнанням для виявлення патологій центральної нервової системи, в т.ч.мультизрізовий комп'ютерний томограф , магнітно-резонансний томограф, установка для кольорової доплерографії та дуплексного сканування, транскраніальний доплерограф, установка для відео-електроенцефалічного моніторингу, найсучасніша лабораторія.

Протягом 2006-2012 року завершено виконання трьох науково-дослідних робіт, які профінансовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Тематика робіт наступна: „Вторинна профілактика і прогнозування інсультів та судинних компресійних синдромів, спричинених церебральним атеросклерозом”, „Клініко-інструментальні співставлення в діагностиці та прогнозуванні перебігу органічних уражень нервової системи”, „Діагностика, лікування та прогнозування розвитку симптоматичної епілепсії у пацієнтів з нейрохірургічними захворюваннями”.

ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД захищено одну кандидатську дисертацію (Чомоляк Ю. Ю.) та одна докторська дисертація (Орос М.М.), опубліковано 65 статей та дві методичні рекомендації (Чомоляк Ю.Ю., Смоланка В.І., Студеняк Т.О. Нейрогенні больові синдроми: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів під час підготовки до практичного заняття. – Ужгород, Видавництво «Гражда», 2012, 24с.; Смоланка В.І., Зозуля Ю.П., Волошин П.В., Міщенко Т.С., Дзяк Л.А., Костюк М.Р., Гук А.П., Шлапак І.П., Пилипенко М.М., Лисянський М.С. Cучасні принципи діагностика та лікування хворих із гострими порушеннями мозкового кровообігу. - Методичні рекомендації. Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України. Інститут неврології, нейрохірургії та психіатрі АМН Украни – 2007).

Отримано 18 наукових грантів (2007 р. – Міжнародна ліга проти епілепсії (Чомоляк Ю.Ю.), Клівлендська клініка (Чомоляк Ю.Ю.), Європейська федерація неврологічних товариств (Орос М.М., Чомоляк Ю.Ю.),  2008 р. - Американо-Австрійська фундація (Чомоляк Ю.Ю.), Європейська федерація неврологічних товариств (Орос М.М., Чомоляк Ю.Ю.), Європейська федерація неврологічних товариств та клініка Сальпетрієр  (Орос М.М., Чомоляк Ю.Ю.), 2010 р. – Європейська федерація неврологічних товариств (Гаврилів Т.С.), 2012 р. - Міжнародна ліга проти епілепсії (Студеняк Т.О., Чомоляк Ю.Ю.), Європейський коледж нейропсихофармакології (Орос М.М.), 2012 р. - Європейський коледж нейропсихофармакології (Орос М.М.), 2013 р. - Міжнародна ліга проти епілепсії (Софілканич Н.В., Гаврилів Т.С., Студеняк Т.О., Чомоляк Ю.Ю.).

Отримано два патенти України (Патент №25050 U, UA, МПК А61B 17/00, патентовласник – Ужгородський національний університет – З.№u200702595, заявлено 12.03.2007; опубліковано 25.07.2007, б.№11/2007. Спосіб мікрохірур­гіч­­ного доступу до корінця трійчастого нерва експериментальних тварин та патент №84011 U, UA, МПК А61Р 25/00, патентовласник – Ужгородський національний університет – З.№u201303899, заявлено 29.03.2013; опубліковано 10.10.2013, б.№19/2013. Спосіб автоматизованого визначення фармакорезистентності до дії проти епілептичних препаратів «Ефект» у хворих із епілепсією).

Укладено договір з Державною установою «Інститут геронтології ім.. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» про виконання лабораторної діагностики генного поліморфізму у пацієнтів з епілепсією.

Щорічно фахівці інституту організовують три міжнародні науково-практичні конференції в галузі неврології та нейрохірургії („Карпатські читання”, „Yalta EPIC”, „Yalta Neuro Summit”). За звітній період співробітниками інтситуту прочитано 63 доповіді на міжнародних та національних конференціях, симпозіумах, конгресах; матеріали результатів досліджень інституту використовуються в учбовому процесі та заняттях медичного факультету УжНУ та на курсах Європейської асоціації нейрохірургів.   

Відповідальний за інформацію: директор НДІ мозку, професор Смоланка В.І.
Дата оновлення сторінки: 26.11.2020